IT-VEST - SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

  • Syddansk Universitet,
  • Aalborg Universitet og
  • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder mange forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de flerfaglige overbygningsuddannelser:

  • cand.it. – kandidatuddannelser
  • master i it – fleksibel videreuddannelse for højtuddannede it-medarbejdere
  • master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.

ARRANGEMENT: KOM BRUGERNE I MØDE

Brugere af digitale produkter og services forventer, at dine løsninger er indbydende, intuitive og relevante. Konkurrencen er således stor, men de mange digitale muligheder åbner også for, at du kan tilbyde dine brugere helt nye og anderledes oplevelser, som kan tilføre din organisation ny værdi.

It-vest - samarbejdende universiteter og masteruddannelsen i it inviterede 31. oktober 2017 til et fagligt morgenarrangement med titlen ’Kom brugerne i møde’. Arrangementet bestod af tre oplæg om, hvordan man kan give sine brugere enten en bedre brugeroplevelse eller en ny måde at angribe digitale oplevelser på.

Arrangementet bestod af 3 oplæg fra forskere ved Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet om:

  •       Digitale spil
  •       Tværmedial informationsarkitektur
  •       Interaktive fysiske produkter

Temaerne for oplæggene kan man få mere viden om på masteruddannelsen i it i foråret 2018. Se her.

Oktober 2017. 

STILLINGSOPSLAG: UDVIKLINGSCHEF TIL IT-VEST

It-vest søger en ny udviklingschef, der skal være ansvarlig for It-vests efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Udviklingschefen bliver desuden en central aktør i forhold til implementering af It-vests strategi, herunder at udvikle integrationen af digitale kompetencer (Computational Thinking) i cand.it.-uddannelserne og på andre universitetsuddannelser. Tiltrædelse 1. december eller snarest muligt.

Ansøgningsfristen er nu udløbet. 

Læs Strategi for It-vest 2017-2021

MICHAEL E. CASPERSEN BLIVER NY DIREKTØR FOR IT-VEST

Michael E. Caspersen, direktør for It-vest – samarbejdende universiteter fra 1. august 2017.

Michael E. Caspersen, 56 år, bliver ny direktør for universitetssamarbejdet It-vest pr. 1. august, når den hidtidige direktør gennem 15 år, Gitte Møldrup, efter eget ønske fratræder.

Michael E. Caspersen er uddannet datalog, har en ph.d. i programmeringsundervisning og mange års erfaring som underviser, forsker, leder og udvikler af it-undervisning. Siden 2016 har han været udviklingschef ved It-vest, der er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Før det var han lektor ved Aarhus Universitet, hvor han senest har været stifter og leder af Center for Computational Thinking.

”Michael Caspersen har en unik baggrund og er den helt rigtige person til at realisere It-vests aktuelle strategi. Han er en internationalt anerkendt forsker inden for Computational Thinking, som bliver et væsentligt fokusområde for It-vest de kommende år. Desuden har han ledelseserfaring fra både Centre for Science Education og Center for Computational Thinking ved Aarhus Universitet, og han har et stort netværk inden for hele undervisningssektoren og it-erhvervet”, siger formanden for It-vests styregruppe Søren Damgaard om valget af den nye It-vest-direktør.

It-vests styregruppe med repræsentanter fra de samarbejdende universiteter og erhvervslivet har netop udarbejdet en ny 5-årig strategi, der har som omdrejningspunkt, at It-vest og universiteterne skal spille en væsentlig rolle i at sikre samfundet de digitale kompetencer, som både it-specialister og alle andre i det 21. århundrede har brug for.

”Globalt set er vi vidne til, at informatik og computational thinking vinder frem, ikke kun som den specialistkompetence, der i et stærkt digitaliseret samfund er mere og mere brug for, men også som en almen kompetence på alle uddannelsesniveauer og inden for de fleste professioner, hvor evnen til at integrere digitalisering bliver vigtigere og vigtigere. Dette afspejles i It-vests fremsynede strategi, og jeg glæder mig til at være med til at konkretisere strategien og omsætte den til handling i et tæt sam­arbejde med de tre universiteter, men også med de øvrige universiteter og uddannelses­institu­tioner, til glæde og gavn for hele det danske samfund”, siger Michael E. Caspersen.

It-vest har til opgave at styrke udbuddet af it-uddannelser i Vestdanmark og fremme det tværfaglige samarbejde inden for it. It-vest koordinerer blandt andet de tre universiteters fælles udvikling og udbud af masteruddannelsen i it, der løbende giver efteruddannelse til 250-300 it-professionelle fra offentlige og private virksomheder. Et andet fokusområde er cand.it.-uddannelserne, der er toårige it-kandidatuddannelser for bachelorer fra bl.a. humaniora og samfundsfag.

Uddrag af CV for Michael E. Caspersen

·         Uddannet cand.scient. i datalogi fra Aarhus Universitet (1987)

·         Ph.d. i datalogi. Emne: Educating Novices in the Skills of Programming (2007)

·         Underviser på datamatikeruddannelsen ved Aarhus Købmandsskole (1986-1998).

·         Ansat ved Aarhus Universitet (1998-2016; fra 2008 som lektor). Undervisning, forskning og ledelse.

·         Professorgodkendt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (2011), og Institut for Datalogi, Aarhus Universitet (2015).

·         Medformand for Committee on European Computing Education (2013-)

·         Medlem af Executive Board for Informatics Europe (2017-)

·         Medlem af ACM Education Council (ACM: Association for Computing Machinery)

·         Medlem af fagligt forum for it-fag i gymnasiet under Undervisningsministeriet (2008-)

·         Formand for Undervisningsministeriets skrivegruppe for nyt it-valgfag i Folkeskolen (2017)

 

Se fyldestgørende CV.

 

Juli 2017

 

NY IT-VEST STRATEGI MED FOKUS PÅ COMPUTATIONAL THINKING

Computational Thinking er omdrejningspunktet i It-vests nye 5-årige strategi.

Baggrunden er den hastige digitalisering, der betyder, at langt de fleste kommer til at beskæftige sig med digital udvikling og innovation inden for deres fag.

Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet vil derfor gennem It-vest samarbejdet opsamle erfaringer og styrke integrationen af Computational Thinking i cand.it.-uddannelserne – bl.a. gennem øget forskning på området. Planen er også at viden og erfaring skal stilles til rådighed for andre universitetsuddannelser og for undervisningen på andre uddannelsesniveauer.

Ved siden af dette fortsætter It-vest sit arbejde med udvikling af it-uddannelserne på de vestdanske universiteter på både bachelor-, kandidat- og masterniveau.

Læs Strategi for It-vest 2017-2021.

Marts 2017


andre It-vest sites

www.master-it-vest.dk
www.cand-it-vest.dk
www.futurepeople.dk

andre aktiviteter

Master i ikt og læring
Master i Digital Innovation