IT-VEST - SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

  • Syddansk Universitet,
  • Aalborg Universitet og
  • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder mange forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de flerfaglige overbygningsuddannelser:

  • cand.it. – kandidatuddannelser
  • master i it – fleksibel videreuddannelse for højtuddannede it-medarbejdere
  • master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.

IT-VEST SØGER NY DIREKTØR

It-vest skal have ny direktør pr. 1. august 2017, idet Gitte Møldrup har valgt at stoppe efter 15 år i jobbet.

Fristen for ansøgninger til direktørstillingen er udløbet.

Maj 2017

ARRANGEMENT OM KONKURRENCEKRAFT MED DIGITALISERING

It-vest og Masteruddannelsen i it inviterer til fagligt morgenarrangement 15. maj under titlen: 

ØG DIN KONKURRENCEKRAFT MED DIGITALISERING

Det er ingen hemmelig, at de virksomheder og organisationer, der klarer sig bedst, er dem, der formår at tænke forretning og digitalisering sammen, og som er i stand til at udnytte de mange muligheder, som it-teknologien i dag tilbyder.

Dette arrangment vil, med afsæt i forretningsudvikling, kommunikation og virksomhedsarkitektur, fokusere på, hvordan man som virksomhed kan øge din konkurrencekraft med digitalisering.

Arrangementet indeholder følgende oplæg:  

  • 'Forretningsudvikling med it i et SMV-perspektiv' ved professor Jan Stentoft, Syddansk Universitet
  • 'Kommunikation i digitale rum' ved lektor Christian Dalsgaard og Cand.Public. Anders Hjortskov Larsen, Aarhus Universitet 
  • 'Virksomhedsarkitektur i en digital tidsalder' ved professor Andrea Carugati, Aarhus Universitet

Oplægsholderne underviser til dagligt på Masteruddannelsen i it. Gratis deltagelse, dog er tilmelding nødvendig. 

Se det fulde program her.
 

April 2017 

NY IT-VEST STRATEGI MED FOKUS PÅ COMPUTATIONAL THINKING

Computational Thinking er omdrejningspunktet i It-vests nye 5-årige strategi.

Baggrunden er den hastige digitalisering, der betyder, at langt de fleste kommer til at beskæftige sig med digital udvikling og innovation inden for deres fag.

Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet vil derfor gennem It-vest samarbejdet opsamle erfaringer og styrke integrationen af Computational Thinking i cand.it.-uddannelserne – bl.a. gennem øget forskning på området. Planen er også at viden og erfaring skal stilles til rådighed for andre universitetsuddannelser og for undervisningen på andre uddannelsesniveauer.

Ved siden af dette fortsætter It-vest sit arbejde med udvikling af it-uddannelserne på de vestdanske universiteter på både bachelor-, kandidat- og masterniveau.

Læs Strategi for It-vest 2017-2021.

Marts 2017

NY UDVIKLINGSCHEF HOS IT-VEST

Pr. 1. september 2016 er datalog og ph.d. Michael E. Caspersen startet som udviklingschef hos It-vest, en stilling han overtager efter Jette Lundin. Hos It-vest skal Michael E. Caspersen hovedsageligt arbejde med udvikling af efter- og videreuddannelsesaktiviteter samt med området Computational Thinking.

Michael E. Caspersen har tidligere været It-vest-leder på Aarhus Universitet (2002-2008) og var en af hovedkræfterne bag etableringen af Masteruddannelsen i it. Michael kommer fra en stilling som lektor i programmering og programmeringsdidaktik ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet (2008-2016) og har i perioden 2009-2015 fungeret som leder af Center for Science Education ved Science and Technology på Aarhus Universitet. Michael er grundlægger af Center for Computational Thinking ved Aarhus Universitet.

Michael E. Caspersens CV m.v.

September 2016