IT-VEST - SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

  • Syddansk Universitet,
  • Aalborg Universitet og
  • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder mange forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de flerfaglige overbygningsuddannelser:

  • cand.it. – kandidatuddannelser
  • master i it – fleksibel videreuddannelse for højtuddannede it-medarbejdere
  • master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.

FREMTIDEN ER DIGITAL - HVORDAN FÅR VI PIGERNE MED TIL AT SKABE DEN?

26. februar vil Undervisningsministeriet, Ligestillingsministeriet og It-vest meget gerne have en bred kreds af aktører på uddannelsesområdet med til at diskutere, hvordan vi får alle - både piger og drenge - til at engagere sig i den digitale fremtid.

Derfor indbydes alle interesserede til konferencen 'Fremtiden er digital - Hvordan får vi pigerne med til at skabe den?'.

Konferencen foregår kl. 10.00-13.15 på Nationalmuseet i København. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.

Eftersom digitaliseringen breder sig i alle grene af samfundet, er det meget vigtigt, at begge køn er rustet til en fremtid som både brugere og skabere af de digitale løsninger. Derfor skal teknologierne tidligt præsenteres for børn og unge på en måde, så alle har lige mulighed for at forstå teknologierne og deres betydning for både samfundet og den enkelte og kan fatte interesse for at være med til at præge den digitale udvikling.

Se program for konferencen: Fremtiden er digital.
Tilmelding til konferencen via dette link: l.ead.me/baqflo

30.01.18

Michael E. Caspersen, direktør for It-vest. (Foto: Roar Paaske)

IT-VESTS DIREKTØR FÅR CENTRAL ROLLE I STORSTILET FORSØG MED TEKNOLOGISTÅELSE I FOLKESKOLEN

Nu skal danske skolebørn lære at forstå og være kreative med den digitale teknologi. Undervisningsministeren har besluttet at igangsætte et forsøg, der skal gøre teknologiforståelse obligatorisk på alle klassetrin i folkeskolen. 

Forsøget skal løbe over tre år og omfatte 40-50 skoler. Det er planen at afprøve, om Teknologiforståelse bør være et selvstændigt fag på alle klassetrin, om teknologiforståelse bør integreres i allerede eksisterende fag, eller om det bør være en kombination af integration på de yngste klassetrin og selvstændigt fag på de ældre klassetrin.

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, er sammen med professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, udpeget til at stå i spidsen for den rådgivende ekspertskrivegruppe, som undervisningsministeren nedsætter i forbindelse med forsøget. Gruppen skal blandt andet udarbejde kompetencemål, læseplaner m.v. for teknologiforståelse som et almendannende, kreativt og skabende fag inden for alle tre forsøgsmodeller og komme med forslag til en model for kompetenceudvikling af lærere.

Læs ministeriets nyhed om forsøget:
Undervisningsministeren vil gøre teknologiforståelse obligatorisk i folkeskolen

26.01.18

BETTINA LUNDGAARD HANSEN NY UDVIKLINGSCHEF HOS IT-VEST

Bettina Lundgaard Hansen er tiltrådt som udviklingschef hos It-vest.
(Foto: Roar Paaske)

Bettina Lundgaard Hansen er 1. december 2017 tiltrådt som udviklingschef hos It-vest – samarbejdende universiteter.

Bettina Lundgaard Hansen er 47 år og har 25 års erfaring fra it-branchen med ansættelse i både private virksomheder og ved offentlige myndigheder. Aktuelt kommer hun fra et job som chefkonsulent i Styrelsen for IT og Læring under Undervisningsministeriet.

”Det er fantastisk, at Bettina har haft lyst til at blive en del af staben hos It-vest. Gennem de seneste år har hun i Styrelsen for IT og Læring blandt andet arbejdet med implementering af Computational Thinking i undervisningssektoren, og netop Computational Thinking er omdrejningspunktet for It-vests nye strategi. Det er således en virkelig kapacitet på området, som vi får i hus. Desuden bliver Bettina koordinator for It-vest-samarbejdets udbud af masteruddannelsen i it, og da Bettina har en bred erhvervsmæssig erfaring og selv har fuldført uddannelsen til Master i it inden for de seneste år, har hun de bedste forudsætninger for også at løfte denne opgave”, siger Michael E. Caspersen, direktør for It-vest.

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Samarbejdets formål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne på de tre universiteter og at styrke det tværfaglige samarbejde inden for it.

Bettina Lundgaard Hansen er oprindeligt uddannet datamatiker fra Århus Købmandsskole. Siden har hun uddannet sig til merkonom i informatik, har taget erhvervsdiplom i projektledelse og senest masteruddannelsen i it. Undervejs har hun suppleret med adskillige certificeringer og lederkurser.

Inden hun i 2015 blev ansat i Undervisningsministeriet var hun gennem mange år chefkonsulent ved KMD og før det afdelingsleder i Ementor. I erfaringskataloget ligger også jobs som projektleder i kommunalt regi samt undervisning. 

04.12.2017

NY IT-VEST STRATEGI MED FOKUS PÅ COMPUTATIONAL THINKING

Computational Thinking er omdrejningspunktet i It-vests nye 5-årige strategi.

Baggrunden er den hastige digitalisering, der betyder, at langt de fleste kommer til at beskæftige sig med digital udvikling og innovation inden for deres fag.

Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet vil derfor gennem It-vest samarbejdet opsamle erfaringer og styrke integrationen af Computational Thinking i cand.it.-uddannelserne – bl.a. gennem øget forskning på området. Planen er også at viden og erfaring skal stilles til rådighed for andre universitetsuddannelser og for undervisningen på andre uddannelsesniveauer.

Ved siden af dette fortsætter It-vest sit arbejde med udvikling af it-uddannelserne på de vestdanske universiteter på både bachelor-, kandidat- og masterniveau.

Læs Strategi for It-vest 2017-2021.

Marts 2017