Aktiviteter

AKTIVITETER

It-vest samarbejdet støtter og gennemfører en række aktiviteter dels lokalt på de enkelte universiteter dels på tværs af universiteterne i samarbejdet eller i hele landet. Målet er at uddanne it-kandidater med de kompetencer, som såvel det offentlige som det private erhvervsliv efterspørger nu og i fremtiden.

Følg links til højre for at læse om It-vests tværgående aktiviteter.

Cand.it.

Cand.it. er kandidatuddannelser, der giver bachelorer mulighed for at lægge it-kompetencer på højt niveau til deres faglighed fra bacheloruddannelsen. It-vests styregruppe godkender udbuddet af cand.it.-uddannelser ved samarbejdets universiteter, og It-vests sekretariat bistår universiteterne med markedsføring af uddannelserne.

Master i it

Master i it er et fleksibelt tilbud om efteruddannelse for højtuddannede it-professionelle. Uddannelsen er udviklet af It-vest samarbejdet og udbydes i fællesskab af de tre universiteter.

Master i forretningsudvikling, it og innovation

Master i forretningsudvikling, it og innovation er en masteruddannelse for ledere og andre, der ikke er it-specialister, men som ønsker teknologiforståelse og kompetencer til at arbejde aktivt og professionelt med it i forretningsudvikling og innovation. Uddannelsen foregår på deltid og tager to år. Det er muligt at vælge enkelte fag fra uddannelsen.

Master i IKT og Læring

Master i IKT og Læring er en masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v., der ønsker i højere grad at inddrage informations- og kommunikationsteknologi i deres arbejde. Uddannelsen foregår på deltid og tager to år.

Future People

Future People er en fælles kampagne, som it-institutterne ved alle Danmarks universiteter står bag. Målet er at udbrede kendskabet til universiteternes it-uddannelser blandt unge uddannelsessøgende. It-vest koordinerer og støtter kampagnen.

It i gymnasiet

It i gymnasiet er et initiativ til støtte for de gymnasier, der udbyder det nye fag Informationsteknologi, der blev introduceret som forsøgsfag fra 2011. Initiativet har primært omfattet udvikling af undervisningsmaterialer til faget, udvikling og gennemførelse af kurser for fagets undervisere og afholdelse af konferencen "Danske unge på vej mod digital uddannelse". 

Støtte til studieaktiviteter

It-studerende, studenterorganisationer og lignende ved de tre universiteter i It-vest samarbejdet kan søge It-vest om økonomisk tilskud til fagligt relevante aktiviteter. Ansøgninger modtages og behandles løbende.