FUTURE PEOPLE

Klik på billedet for at besøge www.futurepeople.dk.
www.futurepeople.dk

It er med, når der skal skabes forandring inden for alle områder i samfundet. Derfor er der brug for et stort antal højtuddannede it-medarbejdere, der har dyb indsigt i såvel teknologi som design og de udviklingsmuligheder, som anvendelsen af it giver.

It-institutterne ved de danske universiteter er gået sammen om at øge unges kendskab til it-uddannelserne og den verden af muligheder, de giver adgang til. It-vest koordinerer kampagnen, som vi kalder Future People.

Formål

Formålet med Future People-kampagnen er at vise, at it-studerende er innovative, kreative, konstruktive og begejstrede for de muligheder, som deres uddannelse giver dem. Målet er at få flere studerende til universiteternes it-uddannelser.

Baggrund

Baggrunden for kampagnen er, at både private og offentlige danske virksomheder har hårdt brug for højtuddannede it-medarbejdere. Derfor arbejder universiteterne både med at udvikle og markedsføre klassiske it-uddannelser som datalogi, HA(it), informationsvidenskab og ingeniøruddannelserne og på at tilbyde helt nye it-uddannelser, der imødekommer erhvervslivets behov. En række nye uddannelser er opstået de seneste år, og de er sammen med de klassiske uddannelser med i Future People-kampagnen.

It-vests undersøgelser har vist, at unge har meget lidt kendskab til it-uddannelserne og deres muligheder, og derfor er præsentation af unge it-studerende og færdiguddannede en central del af kampagnen.

Aktiviteter

Valdemar Kühl, studerende på Informationsvidenskab og Future People-ambassadør i 2013 og 2014.

Future People-kampagnens centrale element er hjemmesiden www.futurepeople.dk. Herudover gennemføres annoncering målrettet de unge uddannelsessøgende for at skabe en bredere bevidsthed om muligheden for at tage en it-uddannelse på universitetet.

Siden 2008 har Future People også hvert år deltaget i den landsdækkende uddannelsesmesse Uddannelse Uden Grænser. Standpersonalet består af en række engagerede studerende fra universiteternes it-uddannelser, der fungerer som ambassadører for Future People og for universiteternes it-uddannelser.