it i gymnasiet

Undervisning i informatik 1

Er du gymnasielærer og underviser eller skal undervise i faget informatik, har du fra efteråret 2017 mulighed for at tage den nyudviklede fagpakke Undervisning i informatik 1 på masteruddannelsen i it.

Næste udbud af fagpakken starter i efteråret 2018 under titlen: Undervisning i informatik 1, 2018-2019. 

Fagpakken kan hjælpe dig godt i gang og giver samtidig grundlag for fortsat efter- og videreuddannelse mod en samlet sidefagskompetence i informatik (90-120 ECTS).

starthjælp til forsøgsfaget informationsteknologi

It-vest - samarbejdende universiteter og en række samarbejdsparter tog i 2011 initiativ til at støtte de gymnasier, der valgte at udbyde det nye forsøgsfag Informationsteknologi.

Initiativet omfattede

  • udvikling af undervisningsmaterialer - findes på iftek.dk,
  • udvikling og gennemførelse af kurser for undervisere på det nye fag,
  • etablering af kontakt mellem gymnasielærere, universitetsforskere og erhvervsliv.

Læs mere om initiativet, og hvem der stod bag, under Baggrund.

iftek.dk

iftek.dk

Det primære resultat af initiativet er en stor samling af nyudviklede undervisningsmaterialer til Informationsteknologi, der stilles frit til rådighed for elever og lærere på hjemmesiden iftek.dk.

Materialerne er udviklet af gymnasielærere til gymnasielærere. Hjemmesiden indeholder desuden faglige noter skrevet af it-forskere fra universiteterne. Den er et levende redskab, hvor brugerne selv kan uploade materialer eller komme med kommentarer og forslag til det indhold, der allerede findes.

I hjemmesidens første år 2012 var der 56.284 besøg på siden. Ca. 15.000 brugere besøgte siden mere end én gang.

Hjemmesiden bruges fortsat flittigt, og i 2015 var der 48.373 besøg på siden.

239 kursusdage

Under initiativet blev der gennemført to kursusforløb a tre dage, hvor gymnasielærere kunne mødes og få inspiration til brug af undervisningsmaterialerne på iftek.dk og kunne udveksle erfaringer.

96 deltagere har gennemført i alt 239 kursusdage i vinteren 2011-12 og efteråret 2012.

Master i it

Masteruddannelsen i it er fleksibel efteruddannelse, der kan give inspiration og kompetencer til undervisning på faget Informationsteknologi.

Se hvordan fagets faglige mål kan matches med fagpakker på masteruddannelsen i it, som den udbydes af It-vest samarbejdet mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Læs mere på Master i it for it-lærere.


FUTURE PEOPLE

Vil du guide dine elever til en it-uddannelse på universitetet, anbefaler vi, at du henviser dem til
at afsøge deres muligheder på www.futurepeople.dk.


KONFERENCE 13. MAJ

På konferencen "Danske unge på vej mod digital dannelse" 13. maj 2013 satte It-vest og Center for Scienceuddannelse fokus på faget Informationsteknologi, og hvordan det kan bidrage til at give danske unge en almen dannelse som digitale borgere.

Gå til konferencesitet:

Videreførelse

Såvel materialeplatformen iftek.dk som kursusaktiviteten omkring faget Informationsteknologi videreføres efter projektets afslutning af It-lærerforeningen.

EVALUERING

En evaluering i foråret 2012 viste, at rigtigt mange undervisere og elever har brugt undervisningsmaterialerne til Informationsteknologi på iftek.dk og har været tilfredse med dem. Samtidig gav evalueringen stof til den videre udvikling af undervisningsmaterialerne.

Læs mere om evalueringen.

 

ELEVCITAT FRA EVALUERINGEN:

”Fremtiden er IT. Ikke at have faget ville være absurd, ikke mindst for landets fremtid på verdenskortet. Derfor bør elever undervises i dette fag.” (19-årig STX-elev)

Kontakt

Hvis du vil vide mere om dette initiativ, kan du kontakte: 
It-vest - samarbejdende universiteter,
tlf. 7027 6850, mail it-vest@it-vest.dk.

Projektgruppen bestod af:

  • Gitte Møldrup Nielsen, direktør, It-vest
  • Michael E. Caspersen, centerleder, Center for Scienceuddannelse
  • Elisabeth Husum, lektor, Egaa Gymnasium

Informations- teknologi

Find undervisningsmaterialer til Informations- teknologi på materialeplatformen iftek.dk

Læs om forsøgsfaget Informationsteknologi
hos Undervisningsministeriet.

Besøg Informationsteknologis fagside på www.emu.dk.

projektpartnere

it-vest - samarbejdende universiteter
Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet
It-lærerforeningen - Forum for undervisere i it-fag
Egaa Gymnasium

projektstøtte

Projektet har fået støtte fra

Region Midtjylland