Styregruppe

Styregruppen bag initiativet til at støtte op om det nye it-fag bestod af:

 • Stine Sund Kristensen, Danske Erhvervsskolers gymnasieafdeling
 • Anne Frausing, Gymnasieskolernes rektorforening
 • Pia Sadolin, Foreningen af private grundskoler og gymnasier
 • Tom Togsverd, DI ITEK
 • Morten Bangsgaard, IT-Branchen
 • Michael Bach Petersen, IT- og Telestyrelsen
 • Gitte Møldrup Nielsen, It-vest - samarbejdende universiteter
 • Michael E. Caspersen, Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet
 • Elisabeth Husum, It-lærerforeningen

Fagkonsulent Henning Agesen, Ministeriet for børn og undervisning, deltog som observatør.

Materialeudvikling

Undervisningsmaterialer til Informations- teknologi - præsenteret på iftek.dk - er udviklet af gymnasielærere med sparring fra universitetsforskere.

Arbejdsgruppen, der i 2012 foretog gennemgang og viderebearbejdning af første udgave af materialet, bestod af:

 • Bartlomiej Warszawski, Roskilde Tekniske Gymnasium
 • Elisabeth Husum, Egaa Gymnasium
 • Jacob Stenløkke Bendtsen, Avedøre Gymnasium
 • Mette Bahn Bertram, Køge Handelsgymnasium
 • Torben Rendboe, Vejle Tekniske Gymnasium

Ved udvikling af første version af materialerne i 2011-12 bidrog desuden følgende:

 • Dan Steen Andersen, Dronninglund Gymnasium
 • Henning Fischlein, Aalborg Handelsgymnasium
 • Christian Ulrik Andersen, Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet
 • Ole Sejer Iversen, Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet
 • Peter Axel Nielsen, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
 • Jan Stage, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
 • Michael Schwartzbach, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
 • Kaj Grønbæk, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
 • Michael E. Caspersen, Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet

Informations- teknologi

Find undervisningsmaterialer til Informations- teknologi på materialeplatformen iftek.dk

Læs om forsøgsfaget Informationsteknologi
hos Undervisningsministeriet.

Besøg Informationsteknologis fagside på www.emu.dk.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om dette initiativ, kan du kontakte: 
It-vest - samarbejdende universiteter,
tlf. 7027 6850, mail it-vest@it-vest.dk.

Projektgruppen bestod af:

 • Gitte Møldrup Nielsen, direktør, It-vest
 • Michael E. Caspersen, centerleder, Center for Scienceuddannelse
 • Elisabeth Husum, lektor, Egaa Gymnasium

projektpartnere

it-vest - samarbejdende universiteter
Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet
It-lærerforeningen - Forum for undervisere i it-fag
Egaa Gymnasium

projektstøtte

Projektet har fået støtte fra

Region Midtjylland

Informations- teknologi

Find undervisningsmaterialer til Informations- teknologi på materialeplatformen iftek.dk

Læs om forsøgsfaget Informationsteknologi
hos Undervisningsministeriet.

Besøg Informationsteknologis fagside på www.emu.dk.

IT I GYMNASIET - BAGGRUND

Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for børn og undervisning) gav fra skoleåret 2011/12 gymnasierne mulighed for som forsøg at udbyde det nye it-fag Informationsteknologi på C- og B-niveau. Faget kan udbydes på både stx, htx, hhx og hf - som valgfag og/eller som en del af en studieretning.

For at hjælpe faget og underviserne godt i gang tog It-vest - samarbejdende universiteter og Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet initiativ til at støtte op om de gymnasier, der besluttede at deltage i forsøget.

Vi mener, at Informationsteknologi er et kreativt, spændende skaberfag, der kan anskues fra mange vinkler, og som naturligt åbner for samarbejde med mange andre fag.

Rektorforeningerne, universiteterne og it-erhvervet bakkede sammen med Uddannelsesministeriet og Ministeriet for børn og undervisning op om initiativet, der drejede sig om

 • udvikling af undervisningsmaterialer,
 • udvikling og gennemførelse af kurser for undervisere på det nye fag,
 • etablering af kontakt mellem gymnasielærere, universitetsforskere og erhvervsliv.

Se sammensætning af initiativets styregruppe her til venstre.

udvikling af undervisningsmaterialer

Tre arbejdsgrupper udviklede i foråret 2011 "open source"-undervisningsmaterialer til det nye it-fag. Se gruppernes sammensætning i boksen her til venstre.

Efterfølgende er materialerne i sommeren 2012 - efter første gennemprøvning i gymnasierne - blevet gennemgået og rettet til skoleåret 2012-13.

Undervisningsmaterialerne findes på iftek.dk, hvor de er tilgængelige for både undervisere og elever.

Statistik for hjemmesiden i 2013:

 • 40.183 personer aflagde i alt
 • 57.310 besøg på siden og så i alt
 • 115.541 sider.
 • Næsten hver 3. bruger besøgte siden mere end én gang i løbet af 2013.
 • Brugerne fordeler sig over hele landet.

Statistik for hjemmesiden i 2012:

 • 41.647 personer aflagde i alt
 • 56.284 besøg på siden og så i alt
 • 109.802 sider.
 • Ca. 15.000 brugere besøgte siden mere end én gang i løbet af 2012.
 • Brugerne fordeler sig over hele landet.

iftek.dk indeholder fuldt færdige, eksemplariske undervisningsforløb, som retter sig mod gymnasieelevernes forskellige interesseområder:

 • Humaniora
 • Samfundsfaglig
 • Merkantil
 • Teknisk / naturvidenskabelig

Undervisere på det nye it-fag kan frit bruge materialerne direkte eller som inspiration til udvikling af egne undervisningsforløb. De kan også kommentere og lægge egne undervisningsmaterialer op på hjemmesiden.

Udvikling af kurser

Samtidig med udvikling af undervisningsmaterialer til forsøgsfaget Informationsteknologi udviklede arbejdsgrupperne også kurser i brugen af undervisningsmaterialerne.

Der er gennemført tre kursusdage i efterår-vinter 2011-12 og igen tre kursusdage i efteråret 2012. I alt 96 forskellige personer har deltaget i mindst én dag - nogle har deltaget alle seks dage, så det er blevet til i alt 239 kursusdage.

Se slides fra kursusdagene.

Projekt i Region Midt

Med Egaa Gymnasium som ansøger modtog initiativet støtte fra Region Midt til et udviklingsprojekt omkring faget Informationsteknologi.

Projektet "Create it - it som skaberfag" omfatter:

 • udvikling af undervisningsmaterialer,
 • gennemførelse og evaluering af pilotforløb med Informationsteknologi i skoleåret 2011-12,
 • udvikling og gennemførelse af kurser for undervisere i Informationsteknologi.

Pilotskoler i projektet var Egaa Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Holstebro Gymnasium og HF, Aarhus TECH og Vejle Tekniske Gymnasium. Bag ansøgningen stod desuden It-vest - samarbejdende universiteter og Aarhus Universitet.

Erfaringerne fra projektet er via kurser og iftek.dk udbredt til hele landet.

Omtale

Udsendt pressemateriale:

Anden omtale:

"DANSKE UNGE PÅ VEJ MOD DIGITAL DANNELSE"