Evaluering 2012

I april 2012 er gennemført en evaluering af de undervisningsmaterialer, der er udviklet i regi af projekt ’Create IT – it som skaberfag’ og præsenteres på materialeplatformen www.iftek.dk.

Evalueringen er gennemført med online spørgeskemaer bestående af lukkede spørgsmål og muligheder for at supplere med egne, uddybende kommentarer blandt de lærere og elever, der har arbejdet med faget i skoleåret 2011/12. I alt 16 lærere og 165 elever har svaret. Svarprocenten er for såvel lærere som elever over 50 %.

Besvarelserne fra lærere og elever viser at:

 • Materialet på iftek.dk bliver brugt af lærere (82 %) og elever (56%).

 • Det generelle indtryk af materialet er godt, og det er nemt at finde rundt på sitet.

 • Materialet er forståeligt og interessant for langt de fleste lærere og elever og har en fin balance mellem teoretisk og praktisk/teknisk indhold.

 • De fleste undervisere udvælger selv relevante del-forløb uden hensyn til toninger (humanistisk, naturvidenskabelig/teknisk, samfundsfaglig, merkantil).

 • 1/3 af lærerne har gennemført samarbejde mellem informationsteknologi og andre fag og 1/4 har gennemført samarbejde med folk uden for gymnasiet.

 • Den overvejende majoritet af lærerne vurderer at have en god eller meget god forståelse af fagets syv faglige mål. Det gør sig gældende for færre af eleverne.

 • Evalueringen peger på stort engagement i faget: Over halvdelen af eleverne beskriver deres egen arbejdsindsats og deres faglige udbytte som stort.

Spørgeskemaerne indbragte desuden en lang række kommentarer til materiale og fag, som også inddrages i det videre arbejde.Almen digital dannelse

Evalueringen gav også indsigt i elevernes evne – og villighed – til at formulere sig om formålet med faget Informationsteknologi. Over halvdelen af eleverne vælger at besvare et spørgsmål om ”(…) hvordan du forstår, hvorfor man udbyder et fag som informationsteknologi (…)”.

I adskillige svar sættes ord på behovet for det, man kan kalde ”almen digital dannelse”:

”Vi skal bruge det i næsten alt i vores liv. Derfor er det vigtigt at vi kan begå os i det og om det, udvikle det og kritisere det.” (17-årig HTX-elev)

”Det er vigtigt at vide hvordan en mere og mere digitaliseret verden hænger sammen, ligeså vel, som at lave en analyse af et digt i dansk.” (19-årig STX-elev)

”Fremtiden er IT. Ikke at have faget ville være absurd, ikke mindst for landets fremtid på verdenskortet. Derfor bør elever undervises i dette fag.” (19-årig STX-elev)

Samlet evalueringsrapport

Se den samlede evalueringsrapport her (powerpoint, 1 MB)

Efter evalueringen ...

I forlængelse af evalueringen har projektet besluttet at arbejde videre med følgende områder:

 • Ændring af strukturen på materialeplatformen iftek.dk, så det bliver lettere at vælge forløb.

 • Udarbejdelse af supplerende teoretisk materiale i direkte sammenhæng med fagets kernestof og faglige mål.

Noget at spørge om?
Har du spørgsmål vedr. evalueringen, kan du henvende dig til It-vest - samarbejdende universiteter, it-vest@it-vest.dk.

projektpartnere

it-vest - samarbejdende universiteter
Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet
It-lærerforeningen - Forum for undervisere i it-fag
Egaa Gymnasium

projektstøtte

Projektet har fået støtte fra

Region MidtjyllandKontakt

Hvis du vil vide mere om dette initiativ, kan du kontakte: 
It-vest - samarbejdende universiteter,
tlf. 7027 6850, mail it-vest@it-vest.dk.

Projektgruppen bestod af:

 • Gitte Møldrup Nielsen, direktør, It-vest
 • Michael E. Caspersen, centerleder, Center for Scienceuddannelse
 • Elisabeth Husum, lektor, Egaa Gymnasium