Danske unge på vej mod digital dannelse

Konference om faget Informationsteknologi i gymnasiet - Mandag 13. maj 2013 kl. 9.30-16.30 på Aarhus Universitet

OPLEV BLANDT ANDET ...

Paneldebat om betydningen af, at gymnasieelever får digital dannelse

Mød:

  • undervisningsminister Morten Østergaard,
  • uddannelsesminister Christine Antorini.

Sammen med:

  • Gitte Møldrup, It-vest,
  • Morten Bangsgaard, IT-Branchen,
  • Anne Frausing,
    Gymnasieskolernes Rektorforening.

Moderator: Peter Hesseldahl

Indlæg om, hvorfor digital dannelse er nødvendig i det 21. århundrede, og hvordan faget Informationsteknologi kan bidrage til digital dannelse

Ved Michael E. Caspersen, Center for Scienceuddannelse, Jacob Stenløkke Bendtsen, Hvidovre Gymnasium, og Susanne Bødker, Aarhus Universitet.

Indlæg om, hvordan der arbejdes med at give børn og unge skabende it-kompetencer i USA og Storbritannien

Ved Mark Guzdial, Georgia Institute of Technology, USA, og Simon Peyton Jones, Microsoft Research Cambridge, Storbritannien.

Udstilling med elevprojekter fra forsøgsfaget Informationsteknologi

Projekter fra STX, HTX og HHX præsenteres af elever og lærere.

Velkommen

Konferencen henvender sig til gymnasierektorer, -bestyrelsesmedlemmer og -lærere, politikere, it-erhvervsfolk, vejledere, universitetsforskere og -ledere - kort sagt alle med interesse i unges uddannelse og kompetenceudvikling.

Det er gratis af deltage i konferencen.
Tilmelding senest 1. maj 2013.

Konferencen arrangeres afit-vest - samarbejdende universiteter
Center for Scienceuddannelse