Danske unge på vej mod digital dannelse

Konference om faget Informationsteknologi i gymnasiet - Mandag 13. maj 2013 kl. 9.30-16.30 på Aarhus Universitet

ELEVPROJEKTER

Elever fra

  • Dronninglund Gymnasium (STX),
  • Egaa Gymnasium (STX),
  • Vejle Tekniske Gymnasium (HTX),
  • Aalborg Katedralskole (STX),
  • Århus Købmandsskole (HHX)

vil i forbindelse med konferencen vise eksempler på, hvad de har arbejdet med i faget Informationsteknologi.

Dronninglund Gymnasium

En elev fra Dronninglund Gymnasium præsenterer projekter, hun har arbejdet med i faget Informationsteknologi.

Egaa Gymnasium

Fire elever fra Egaa Gymnasium præsenterer et forslag til en app, der skal hjælpe syge og pårørende i forbindelse med besøg på skadestuen.

Projektet har været en del af undervisningen i Informationsteknologi, som er gennemført på Egaa Gymnasium som valgfag på C-niveau for 3.g-elever.

Hele klassen har gennemført projektet i et samarbejde med softwareudviklingsfirmaet Systematic, og opgaven er en autentisk case, som eleverne har fået lov at arbejde med.

Undervisningen i tilknytning til projektet er primært foregået i Systematics lokaler i Aarhus, hvor eleverne blandt andet er undervist af Systematics medarbejdere i projektudviklingsmetoden Scrum.

Vejle Tekniske Gymnasium

Seks elever fra 1.g og fem elever fra 2.g. på Vejle Tekniske Gymnasium præsenterer nogle af de projekter, som de arbejder med i faget Informationsteknologi lige nu.

Aalborg Katedralskole

To elever fra Informationsteknologi valghold C på Aalborg Katedralskole viser et projekt, hvor de skulle arbejde med et Bomberman-spil.

I løbet af tre uger i januar skulle eleverne komme så langt, de kunne, med spillet, sideløbende med, at de via en række JoyOfCode videoer på Greenfoot.org fik set en række programmeringsteknikker og temaer. Sammen med selve produktet skulle eleverne aflevere en Scrum-tavle og en beskrivelse af projektet.

Gennem projektet har eleverne blandt andet fået erfaring med, hvordan man organiserer parallel udvikling, når mange skal kode på det samme projekt på samme tid for at udføre opgaven inden for en given tidsramme.

Århus Købmandsskole

En elev fra Århus Købmandsskole, handelsgymnasiet, præsenterer projekter, hun har arbejdet med i faget InformationsteknologiKonferencen arrangeres afit-vest - samarbejdende universiteter
Center for Scienceuddannelse