Danske unge på vej mod digital dannelse

Konference om faget Informationsteknologi i gymnasiet - Mandag 13. maj 2013 kl. 9.30-16.30 på Aarhus Universitet

OPLÆGSHOLDERE

Michael E. Caspersen

Michael E. Caspersen er datalog, ph.d., lektor og leder af Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet.  Han har et stort hjerte for formidling og er en passioneret underviser.  Han har gennem mange år beskæftiget sig med at udvikle metoder og didaktik inden for programmeringsundervisning, især med fokus på programmeringsmetodologi.

Michael Caspersen er en anerkendt forsker inden for "computing education", og han har i fire år været medlem af Association for Computing Machinery's Education Council (ACM), der på verdensplan er toneangivende blandt andet i forhold til curriculumudvikling inden for it-faget.

Michael Caspersen har et stort internationalt netværk inden for forskning og uddannelse og har afholdt en lang række internationale workshops om ”computing education”. Han har organiseret mere end 100 efteruddannelseskurser for it-undervisere i Danmark og har undervist på mere end 20 større danske it-virksomheder.

I 2009 blev han leder af Aarhus Universitets nyoprettede Center for Scienceuddannelse, der beskæftiger sig med udvikling af STEM-undervisning på universitetet, i gymnasiet og i andre dele af uddannelsessektoren (STEM: Science, Technology, Engineering, Math).

Links:
Personlig side
Center for Scienceuddannelse

Jacob Stenløkke Bendtsen

Jacob Stenløkke Bendtsen er lektor ved Hvidovre Gymnasium og HF, hvor han underviser i informationsteknologi og spansk.

Jacob Stenløkke Bendtsen var udpeget af Undervisningsministeriet som medforfatter på vejledninger og læreplaner til forsøgsfaget Informationsteknologi.

Efterfølgende har han været en af de energiske og engagerede hovedkræfter i udviklingen af undervisningsmaterialerne til faget, som stilles til rådighed for undervisere og elever på hjemmesiden www.iftek.dk. Jacob Stenløkke Bendtsen har oprettet og driver hjemmesiden i regi af It-lærerforeningen, som han er formand for.

Jacob Stenløkke Bendtsen er bachelor i spansk fra Syddansk Universitet og cand.it. fra IT-Universitetet i København. Desuden har han taget bachelorstudier i spansk på Universidad de los Andes og kandidatstudier i ”Informatics” på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Hans engagement for didaktik og undervisning har ført ham til mange opgaver i tilknytning til såvel spansk- som informationsteknologifaget. Han er medlem af Fagligt Forum for it-uddannelserne i de gymnasiale ungdomsuddannelser og medlem af Pædagogisk Samarbejdsudvalg under Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Links:
Hvidovre Gymnasium
It-lærerforeningen
iftek.dk - materialeplatform for faget Informationsteknologi

Susanne Bødker

Susanne Bødker har en doktorgrad i datalogi og er ansat som professor i human-computer-interaktion ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet.

Desuden er hun medstifter af det nyoprettede Participatory Information Technology Centre ved Aarhus Universitet. PIT er et tværfagligt center, der samler forskere fra Institut for Datalogi og Institut for Æstetik og Kommunikation om at udforske, hvordan skellet mellem it-udviklere og it-brugere i stigende grad udviskes, når brugerne interagerer med teknologien og bidrager til udviklingen af it-design og it-løsninger.

Susanne Bødkers forskningsinteresser kredser omkring mødet mellem mennesket og maskinen, hvordan brugerne oplever interaktion med teknologien, og hvordan teknologien kan understøtte menneskers arbejde og samarbejde. Hun har forsket i emner inden for human-computer interaction, brugerinddragende design, it-understøttet samarbejde, interaktionsformer, forståelig teknologi m.v.

Susanne Bødker er internationalt kendt for sin forskning på disse områder, har haft adskillige gæsteprofessorater i udlandet, har været medlem af en lang række forskellige forskningsråd og har blandt andet fået tildelt ACM SIGDOC Rigo-prisen for sin ekstraordinære indsats inden for computerteknologi.

Til faget Informationsteknologi har Susanne Bødker bidraget med en faglig note om ”It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet”.

Links:
Personlig side
Participatory Information Technology Centre
iftek.dk - It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet

Mark Guzdial

Mark Guzdial is Professor in the College of Computing at the Georgia Institute of Technology.

He is highly recognized in the field of computer science education, and he has received several awards for his innovative teaching, inventive course development, and knowledge dissemination.

He is particularly known for his work with "contextualized computing education", i.e. the idea of introducing computing through the variety of disciplines and domains where computing is applied and where students find computing relevant and interesting. (This is also one of the central ideas in the curriculum of "Informationsteknologi".)

Links:
Personlig side
Georgia Tech - College of Computing - School of Interactive Computing
CS Principles
Mark Guzdials blog om Computing Education
Expanding Computing Education Pathways


Simon Peyton Jones

Simon Peyton Jones is Principal Researcher at Microsoft Research in Cambridge, England, and Honorary Professor of the Computing Science Department at Glasgow University.

He is a highly recognized researcher within the fields of functional programming languages and theoretical computer science.

He is Chair of the Computing at School working group — a grass roots organisation formed to improve the state of computer science education in schools in Britain.  The group was started by enthusiastic individuals in 2008 and has rapidly grown into a national movement using a combination of grass roots teacher activities and policy lobbying at the national level.

Links:
Personlig side
Microsoft Research
Computing at School

Peter Hesseldahl

Peter Hesseldahl vil som konferencens moderator føre os sikkert igennem dagens program og samle trådene fra debat og indlæg.

Peter Hesseldahl har som journalist gennem 20 år bevæget sig i den teknologiske frontlinje på kanten af fremtiden.

I 2003 blev han ansat i LEGO VisionLab og i 2005 ved Danfoss Universe. Her var han som videnskabsformidler med til at etablere den nye oplevelsespark, planlægge udstillinger og udvikle nye undervisningsmidler til formidling af forståelse omkring teknologi og naturvidenskab.

I dag arbejder Peter Hesseldahl i Universe Fonden med fokus på strategisk fremsyn, fremtidens kompetencer, innovation og læring.

Links:
Personlig side
Universe Fonden

Paneldeltagere

Christine Antorini, Børne- og undervisnings-minister (S)Morten Østergaard, Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser (RV)Morten Bangsgaard, adm. direktør i IT-BranchenAnne Frausing,
rektor for
HF-Centret Efterslægten, Gymnasieskolernes Rektorforening
Gitte Møldrup, direktør for it-vest - samarbejdende universiteter
Foto: Thomas TolstrupFoto: Nicky Bonne

Konferencen arrangeres afit-vest - samarbejdende universiteter
Center for Scienceuddannelse