Danske unge på vej mod digital dannelse

Konference om faget Informationsteknologi i gymnasiet - Mandag 13. maj 2013 kl. 9.30-16.30 på Aarhus Universitet

"Given how pervasive computers and the Internet is now, and how integral it is into our economy, and how fascinated kids are with it, I want to make sure that they know how to actually produce stuff using computers, and not simply consume stuff!".  

Sådan udtrykte USA’s præsident Barack Obama 14. februar i år behovet for digital dannelse. Overalt i den vestlige verden er der øget politisk opmærksomhed på, hvor vigtigt det er ikke blot at bruge it-redskaber, men rent faktisk at forstå dem. Kender man ikke informationsteknologiens muligheder og begrænsninger, mister man muligheden for indflydelse i en digital verden.

Det nye gymnasiefag, Informationsteknologi, er et væsentligt bidrag til at give danske unge en sådan forståelse og dermed en almen dannelse som digitale borgere, idet faget fokuserer på at give eleverne indsigt i det at skabe it-produkter. I fagets læreplan står, at faget har som mål at gøre eleverne i stand til at håndtere it som en teknologi i stadig udvikling ved at inddrage innovative og eksperimenterende elementer, og faget skal vise, hvordan it kan indgå i samspil med andre fagområder.

Faget er således med til at skabe grundlaget for, at de unge kan være kreative, kritiske og innovative medskabere af samfundsudviklingen i det 21. århundrede, fordi det giver dem viden og kompetencer til at forstå og forme teknologien og samspillet mellem teknologi, brugere og samfund.
 
Derfor sætter konferencen ”Danske unge på vej mod digital dannelse” fokus på, hvor langt faget er nået indtil nu, knapt to år inde i forsøgsperioden, og på behovet for digital dannelse i en digital verden.

PROGRAM FOR KONFERENCEN 13. MAJ 2013

Aarhus Universitet, Aulaen, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C.

Se på kort.

Følg links på navne for præsentation af oplægsholderne.

Kl. 09.30Udstilling af elevprojekter i Vandrehallen åbner
Kl. 09.30-10.00

Ankomst, registrering og morgenkaffe

Kl. 10.00-10.15 Velkomst
Kl. 10.15-11.15

Digital dannelse: Kreativ og kritisk innovation
Tre indlæg, der indkredser, hvorfor digital dannelse er nødvendig i det 21. århundrede, og hvordan faget Informationsteknologi kan bidrage til digital dannelse.

Michael E. Caspersen, leder af Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet:
Indsigt og udsyn med Informationsteknologi
Jacob Stenløkke Bendtsen, lektor ved Hvidovre Gymnasium og HF, formand for It-lærerforeningen:
Informationsteknologi – et kreativt, kritisk og konstruerende fag
Susanne Bødker, professor, medstifter af Participatory Information Technology Centre, Aarhus Universitet:
Hvorfor har samfundet brug for digital dannelse?
Kl. 11.15-11.45 Pause
Kl. 11.45-12.15 Digital dannelse i internationalt perspektiv
To indlæg fra internationale forskere, der præsenterer, hvordan der arbejdes med at give børn og unge skabende it-kompetencer i hhv. USA og Storbritannien.
Mark Guzdial, professor ved Georgia Institute of Technology:
Why everyone will need digital literacy in their life
Simon Peyton Jones, professor, forskningsleder ved Microsoft Research Cambridge:
Digital literacy: Why every child should learn computing from primary school onwards
Kl. 12.15-13.15 Frokost
Kl. 13.15-14.30 Paneldebat om betydningen af, at gymnasieelever får digital dannelse
Paneldeltagere:
Christine Antorini, Børne- og undervisningsminister (S)
Morten Østergaard, Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser (RV)
Morten Bangsgaard, adm. direktør i IT-Branchen
Anne Frausing, rektor for HF-Centret Efterslægten, Gymnasieskolernes Rektorforening
Gitte Møldrup, direktør for it-vest - samarbejdende universiteter
Moderator:
Peter Hesseldahl, Senior Specialist - Innovation og læring, Universe Fonden
Kl. 14.30-15.00 Pause
Kl. 15.00-15.25 Simon Peyton Jones: Computing at School: How the UK is radically reshaping its curriculum for the 21st century
Kl. 15.25-15.50 Mark Guzdial: CS10K: Providing access to computing education across the US
Kl. 15.50-16.00 Afrunding og afslutning
Kl. 16.30 Udstilling af elevprojekter lukker

Konferencen arrangeres afit-vest - samarbejdende universiteter
Center for Scienceuddannelse