Master i it for it-lærere

MASTER I IT FOR IT-LÆRERE

Har du som it-underviser lyst til at udvide dine kompetencer og hente inspiration til undervisning på det gymnasiale forsøgsfag Informationsteknologi, har du f.eks. mulighed for at tage fagpakker på masteruddannelsen i it.

Seminarer og fjernundervisning
Herunder kan du se forslag til, hvordan de faglige mål i Informationsteknologi kan matches med fagpakker fra masteruddannelsen i it, som den udbydes af It-vest samarbejdet mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

En fagpakke på 15 ECTS gennemføres typisk over 1/2 år - enkelte over 3/4 år. Undervisningen foregår via enkelte seminarer og derudover kommunikation via nettet, så deltagere fra hele landet kan være med.

Inspiration til Informationsteknologi via fagpakker på masteruddannelsen i it

Faglige målFagpakke - links til kursuspræsentationNæste udbud
It-systemer og menneskelige aktivitet
 • Efterår 2016
 • Efterår 2017
 • Forår 2017
 • Forår 2018
Arkitektur
 • Forår-efterår 2016
Data og datatyperIngen fagpakker.
ProgrammeringIngen fagpakker.
Modeller
 • Efterår 2016
 • Efterår 2017
Interaktionsdesign

 • Efterår 2016
 • Forår 2017
 • Forår 2017

Yderligere inspiration


 • Forår 2017
 • Ikke fastlagt
 • Forår 2016

Til fagpakker i efteråret er ansøgningsfristen 1. juni.
Til fagpakker i foråret er ansøgningsfristen 1. december.

Ansøgningsskema sendes til det universitet, der udbyder fagpakken/kurset.
Find skema via link til kursuspræsentation ovenfor.

Du kan også gå direkte til hjemmesiden for masteruddannelsen i it.

Uddannelsesprogrammer til it-fag

Der er endnu ikke fastlagt faglige mindstekrav for underviserne på forsøgsfaget Informationsteknologi. I forsøgsperioden dækker undervisningskompetence til et af de hidtidige it-fag også Informationsteknologi.

It-vest, fagkonsulenterne og it-undervisernes faglige foreninger har udviklet uddannelsesprogrammer, der giver undervisningskompetence til de enkelte it-fag.

Se programmerne på: master-it-vest.dk/er-du-gymnasielaerer

Design og produceret af Wildside.dk