buy viagra canada
viagra buy
viagra dose
cialis 20 mg professionelle
purchase cialis online canada
generic cialis pill
viagra over the counter walgreens
viagra 25mg
go generic viagra soft tab
generic viagra professional
genaric cialis
viagra mail order uk
viagra england
pfizer viagra samples
buy cialis cheap
Bookmark and Share

MASTER I IT FOR IT-LÆRERE

Har du som it-underviser lyst til at udvide dine kompetencer og hente inspiration til undervisning på det gymnasiale forsøgsfag Informationsteknologi, har du f.eks. mulighed for at tage fagpakker på masteruddannelsen i it.

Seminarer og fjernundervisning
Herunder kan du se forslag til, hvordan de faglige mål i Informationsteknologi kan matches med fagpakker fra masteruddannelsen i it, som den udbydes af It-vest samarbejdet mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

En fagpakke på 15 ECTS gennemføres typisk over 1/2 år - enkelte over 3/4 år. Undervisningen foregår via enkelte seminarer og derudover kommunikation via nettet, så deltagere fra hele landet kan være med.

Inspiration til Informationsteknologi via fagpakker på masteruddannelsen i it

Faglige mål

Fagpakke - links til kursuspræsentation

Næste udbud

It-systemer og menneskelige aktivitet

 • Efterår 2015
 • Efterår 2016
 • Forår 2015
 • Forår 2016

Arkitektur

Ikke planlagt p.t.

Data og datatyper

Ingen fagpakker.

Programmering

Ingen fagpakker.

Modeller

 • Efterår 2015
 • Efterår 2016

Interaktionsdesign

 • Efterår 2016
 • Forår 2015
 • Efterår 2016
 • Forår 2015
 • Efterår 2016

Yderligere inspiration


 • Efterår 2015
 • Forår 2015
 • Efterår 2016
 • Forår 2016

Til fagpakker i efteråret er ansøgningsfristen 1. juni.
Til fagpakker i foråret er ansøgningsfristen 1. december.

Ansøgningsskema sendes til det universitet, der udbyder fagpakken/kurset.
Find skema via link til kursuspræsentation ovenfor.

Du kan også gå direkte til hjemmesiden for masteruddannelsen i it.

Uddannelsesprogrammer til it-fag

Der er endnu ikke fastlagt faglige mindstekrav for underviserne på forsøgsfaget Informationsteknologi. I forsøgsperioden dækker undervisningskompetence til et af de hidtidige it-fag også Informationsteknologi.

It-vest, fagkonsulenterne og it-undervisernes faglige foreninger har udviklet uddannelsesprogrammer, der giver undervisningskompetence til de enkelte it-fag.

Se programmerne på: master-it-vest.dk/er-du-gymnasielaerer

Design og produceret af Wildside.dk