MASTER I IKT OG LÆRING

Masteruddannelsen i ikt og læring er en netbaseret 2-årig deltidsuddannelse for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i læreprocesser.

Der bliver på uddannelsen arbejdet teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

Uddannelsens fire kerneområder er:

  • Ikt-baserede læreprocesser
  • Ikt og interaktionsdesign
  • Ikt og organisatoriske læreprocesser
  • Ikt og didaktisk design

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School og It-vest.

IKT og didaktisk design i folkeskolen

Masteruddannelsen i Ikt og Læring udbyder moduler særligt målrettet folkeskolen.

Hvert modul er på 5 ECTS og kan tages uafhængigt eller som en del af masteruddannelsen.