MASTER I IT

Klik på billedet for at besøge www.master-it-vest.dk.
www.master-it-vest.dk

Master i it er et fleksibelt tilbud om it-efteruddannelse for personer, der arbejder på højt niveau med udvikling og implementering af informationsteknologi. Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i både offentlige og private virksomheder samt til it-undervisere.

Siden masteruddannelsens start i 2006 har over 1100 it-professionelle taget fag på uddannelsen. 

Uddannelsen er udviklet af og gennemføres af universiteterne i It-vest samarbejdet med It-vest som koordinator.

Formål

Målet med masteruddannelsen i it er at tilbyde højtuddannede it-medarbejdere nye og opdaterede kompetencer til brug i deres daglige arbejde og deres professionelle karriere. Virksomhederne kan på den måde få opkvalificeret de medarbejdere, de allerede har, så de er i stand til at påtage sig nye opgaver.

Samarbejdet mellem universiteterne kommer på flere måder deltagerne til gode:

  • Det enkelte universitets spidskompetencer inden for it-området bliver stillet til rådighed i uddannelsen. Fagene på master i it er fordelt på tre specialiseringer: 
    • softwarekonstruktion
    • organisation
    • interaktionsdesign og multimedier.
  • Enkeltfag og fagpakker fra uddannelsen anerkendes og tilbydes på tværs af de samarbejdende universiteter, så deltagerne frit kan vælge og kombinere fag fra hele fagudbuddet.
  • Undervisningen er primært netbaseret, så deltagerne har mulighed for at passe den ind i en travl hverdag.

Baggrund

Studerende på Master i it

Baggrunden for masteruddannelsen i it, der første gang optog studerende i foråret 2006, var et ønske om at udvikle et tilbud om it-efteruddannelse, der dækker erhvervslivets og it-medarbejdernes behov.

Danske virksomheder har i stigende grad en integreret it-anvendelse, hvor informationsteknologien spiller sammen med virksomhedens forretning, organisation og udvikling. Det kræver medarbejdere, der ser it i et tværfagligt perspektiv, og masteruddannelsen i it tilbyder derfor fag inden for både softwarekonstruktion, organisation og interaktionsdesign & multimedier.

It-udviklingen går meget hurtigt, og derfor er master i it bygget op af enkeltfag og fagpakker, så det er let at indsætte nye tilbud om fag, når udviklingen kræver det. It-medarbejderne kan vælge netop det eller de fag, de har behov for her og nu, og de får ny viden og en teoretisk ballast, som de straks kan tage i anvendelse i deres daglige job.

Der er i Danmark efterhånden uddannet mange it-medarbejdere på bachelor- og kandidatniveau, der har behov for et tilbud om kvalificeret efteruddannelse. Derfor er master i it målrettet it-professionelle, der løbende skal udvikle og specialisere sig, så de er rustet til de aktuelle og fremtidige udfordringer.

Aktiviteter

It-vest har i forbindelse med masteruddannelsen i it ansvaret for koordinering af universiteternes udbud af fag, så der løbende er et tilbud om kvalificeret efteruddannelse inden for alle uddannelsens tre specialiseringer.

It-vest støtter universiteternes arbejde med at udvikle nye fag til uddannelsen, så nye behov i erhvervslivet bliver dækket, og så universiteternes spidskompetencer inden for it bliver stillet til rådighed gennem uddannelsen.

It-vest står for en del af markedsføringen af uddannelsen - herunder overordnet vejledning af studerende og redigering af hjemmesiden www.master-it-vest.dk.