Nyheder

FREMTIDEN ER DIGITAL - HVORDAN FÅR VI PIGERNE MED TIL AT SKABE DEN?

26. februar vil Undervisningsministeriet, Ligestillingsministeriet og It-vest meget gerne have en bred kreds af aktører på uddannelsesområdet med til at diskutere, hvordan vi får alle - både piger og drenge - til at engagere sig i den digitale fremtid.

Derfor indbydes alle interesserede til konferencen 'Fremtiden er digital - Hvordan får vi pigerne med til at skabe den?'.

Konferencen foregår kl. 10.00-13.15 på Nationalmuseet i København. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.

Eftersom digitaliseringen breder sig i alle grene af samfundet, er det meget vigtigt, at begge køn er rustet til en fremtid som både brugere og skabere af de digitale løsninger. Derfor skal teknologierne tidligt præsenteres for børn og unge på en måde, så alle har lige mulighed for at forstå teknologierne og deres betydning for både samfundet og den enkelte og kan fatte interesse for at være med til at præge den digitale udvikling.

Se program for konferencen: Fremtiden er digital.
Tilmelding til konferencen via dette link: l.ead.me/baqflo

30.01.18

Michael E. Caspersen, direktør for It-vest. (Foto: Roar Paaske)

IT-VESTS DIREKTØR FÅR CENTRAL ROLLE I STORSTILET FORSØG MED TEKNOLOGISTÅELSE I FOLKESKOLEN

Nu skal danske skolebørn lære at forstå og være kreative med den digitale teknologi. Undervisningsministeren har besluttet at igangsætte et forsøg, der skal gøre teknologiforståelse obligatorisk på alle klassetrin i folkeskolen. 

Forsøget skal løbe over tre år og omfatte 40-50 skoler. Det er planen at afprøve, om Teknologiforståelse bør være et selvstændigt fag på alle klassetrin, om teknologiforståelse bør integreres i allerede eksisterende fag, eller om det bør være en kombination af integration på de yngste klassetrin og selvstændigt fag på de ældre klassetrin.

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, er sammen med professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, udpeget til at stå i spidsen for den rådgivende ekspertskrivegruppe, som undervisningsministeren nedsætter i forbindelse med forsøget. Gruppen skal blandt andet udarbejde kompetencemål, læseplaner m.v. for teknologiforståelse som et almendannende, kreativt og skabende fag inden for alle tre forsøgsmodeller og komme med forslag til en model for kompetenceudvikling af lærere.

Læs ministeriets nyhed om forsøget:
Undervisningsministeren vil gøre teknologiforståelse obligatorisk i folkeskolen

26.01.18

BETTINA LUNDGAARD HANSEN NY UDVIKLINGSCHEF HOS IT-VEST

Bettina Lundgaard Hansen er tiltrådt som udviklingschef hos It-vest.
(Foto: Roar Paaske)

Bettina Lundgaard Hansen er 1. december 2017 tiltrådt som udviklingschef hos It-vest – samarbejdende universiteter.

Bettina Lundgaard Hansen er 47 år og har 25 års erfaring fra it-branchen med ansættelse i både private virksomheder og ved offentlige myndigheder. Aktuelt kommer hun fra et job som chefkonsulent i Styrelsen for IT og Læring under Undervisningsministeriet.

”Det er fantastisk, at Bettina har haft lyst til at blive en del af staben hos It-vest. Gennem de seneste år har hun i Styrelsen for IT og Læring blandt andet arbejdet med implementering af Computational Thinking i undervisningssektoren, og netop Computational Thinking er omdrejningspunktet for It-vests nye strategi. Det er således en virkelig kapacitet på området, som vi får i hus. Desuden bliver Bettina koordinator for It-vest-samarbejdets udbud af masteruddannelsen i it, og da Bettina har en bred erhvervsmæssig erfaring og selv har fuldført uddannelsen til Master i it inden for de seneste år, har hun de bedste forudsætninger for også at løfte denne opgave”, siger Michael E. Caspersen, direktør for It-vest.

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Samarbejdets formål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne på de tre universiteter og at styrke det tværfaglige samarbejde inden for it.

Bettina Lundgaard Hansen er oprindeligt uddannet datamatiker fra Århus Købmandsskole. Siden har hun uddannet sig til merkonom i informatik, har taget erhvervsdiplom i projektledelse og senest masteruddannelsen i it. Undervejs har hun suppleret med adskillige certificeringer og lederkurser.

Inden hun i 2015 blev ansat i Undervisningsministeriet var hun gennem mange år chefkonsulent ved KMD og før det afdelingsleder i Ementor. I erfaringskataloget ligger også jobs som projektleder i kommunalt regi samt undervisning. 

04.12.2017

MICHAEL E. CASPERSEN BLIVER NY DIREKTØR FOR IT-VEST

Michael E. Caspersen, direktør for It-vest – samarbejdende universiteter fra 1. august 2017.

Michael E. Caspersen, 56 år, bliver ny direktør for universitetssamarbejdet It-vest pr. 1. august, når den hidtidige direktør gennem 15 år, Gitte Møldrup, efter eget ønske fratræder.

Michael E. Caspersen er uddannet datalog, har en ph.d. i programmeringsundervisning og mange års erfaring som underviser, forsker, leder og udvikler af it-undervisning. Siden 2016 har han været udviklingschef ved It-vest, der er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Før det var han lektor ved Aarhus Universitet, hvor han senest har været stifter og leder af Center for Computational Thinking.

”Michael Caspersen har en unik baggrund og er den helt rigtige person til at realisere It-vests aktuelle strategi. Han er en internationalt anerkendt forsker inden for Computational Thinking, som bliver et væsentligt fokusområde for It-vest de kommende år. Desuden har han ledelseserfaring fra både Centre for Science Education og Center for Computational Thinking ved Aarhus Universitet, og han har et stort netværk inden for hele undervisningssektoren og it-erhvervet”, siger formanden for It-vests styregruppe Søren Damgaard om valget af den nye It-vest-direktør.

It-vests styregruppe med repræsentanter fra de samarbejdende universiteter og erhvervslivet har netop udarbejdet en ny 5-årig strategi, der har som omdrejningspunkt, at It-vest og universiteterne skal spille en væsentlig rolle i at sikre samfundet de digitale kompetencer, som både it-specialister og alle andre i det 21. århundrede har brug for.

”Globalt set er vi vidne til, at informatik og computational thinking vinder frem, ikke kun som den specialistkompetence, der i et stærkt digitaliseret samfund er mere og mere brug for, men også som en almen kompetence på alle uddannelsesniveauer og inden for de fleste professioner, hvor evnen til at integrere digitalisering bliver vigtigere og vigtigere. Dette afspejles i It-vests fremsynede strategi, og jeg glæder mig til at være med til at konkretisere strategien og omsætte den til handling i et tæt sam­arbejde med de tre universiteter, men også med de øvrige universiteter og uddannelses­institu­tioner, til glæde og gavn for hele det danske samfund”, siger Michael E. Caspersen.

It-vest har til opgave at styrke udbuddet af it-uddannelser i Vestdanmark og fremme det tværfaglige samarbejde inden for it. It-vest koordinerer blandt andet de tre universiteters fælles udvikling og udbud af masteruddannelsen i it, der løbende giver efteruddannelse til 250-300 it-professionelle fra offentlige og private virksomheder. Et andet fokusområde er cand.it.-uddannelserne, der er toårige it-kandidatuddannelser for bachelorer fra bl.a. humaniora og samfundsfag.

Uddrag af CV for Michael E. Caspersen

·         Uddannet cand.scient. i datalogi fra Aarhus Universitet (1987)

·         Ph.d. i datalogi. Emne: Educating Novices in the Skills of Programming (2007)

·         Underviser på datamatikeruddannelsen ved Aarhus Købmandsskole (1986-1998).

·         Ansat ved Aarhus Universitet (1998-2016; fra 2008 som lektor). Undervisning, forskning og ledelse.

·         Professorgodkendt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (2011), og Institut for Datalogi, Aarhus Universitet (2015).

·         Medformand for Committee on European Computing Education (2013-)

·         Medlem af Executive Board for Informatics Europe (2017-)

·         Medlem af ACM Education Council (ACM: Association for Computing Machinery)

·         Medlem af fagligt forum for it-fag i gymnasiet under Undervisningsministeriet (2008-)

·         Formand for Undervisningsministeriets skrivegruppe for nyt it-valgfag i Folkeskolen (2017)

 

Se fyldestgørende CV.

 

Juli 2017

 

NY IT-VEST STRATEGI MED FOKUS PÅ COMPUTATIONAL THINKING

Computational Thinking er omdrejningspunktet i It-vests nye 5-årige strategi.

Baggrunden er den hastige digitalisering, der betyder, at langt de fleste kommer til at beskæftige sig med digital udvikling og innovation inden for deres fag.

Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet vil derfor gennem It-vest samarbejdet opsamle erfaringer og styrke integrationen af Computational Thinking i cand.it.-uddannelserne – bl.a. gennem øget forskning på området. Planen er også at viden og erfaring skal stilles til rådighed for andre universitetsuddannelser og for undervisningen på andre uddannelsesniveauer.

Ved siden af dette fortsætter It-vest sit arbejde med udvikling af it-uddannelserne på de vestdanske universiteter på både bachelor-, kandidat- og masterniveau.

Læs Strategi for It-vest 2017-2021.

Marts 2017

NY UDVIKLINGSCHEF HOS IT-VEST

Pr. 1. september 2016 er datalog og ph.d. Michael E. Caspersen startet som udviklingschef hos It-vest, en stilling han overtager efter Jette Lundin. Hos It-vest skal Michael E. Caspersen hovedsageligt arbejde med udvikling af efter- og videreuddannelsesaktiviteter samt med området Computational Thinking.

Michael E. Caspersen har tidligere været It-vest-leder på Aarhus Universitet (2002-2008) og var en af hovedkræfterne bag etableringen af Masteruddannelsen i it. Michael kommer fra en stilling som lektor i programmering og programmeringsdidaktik ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet (2008-2016) og har i perioden 2009-2015 fungeret som leder af Center for Science Education ved Science and Technology på Aarhus Universitet. Michael er grundlægger af Center for Computational Thinking ved Aarhus Universitet.

Michael E. Caspersens CV m.v.

September 2016

MASTER I IT FYLDER 10 ÅR

Masteruddannelsen i it fylder i foråret 2016 10 år.

I uddannelsens første 10 år har i alt 1229 it-professionelle deltaget på et eller flere fag på uddannelsen og har dermed fået nye kompetencer til sig selv og deres virksomheder.

Det første optag i foråret 2006 var på ca. 70 studerende, der havde valgt sig ind på fem forskellige fagpakker.
Siden 2010 har aktiviteten ligget stabilt på omkring 275 studerende.

April 2016

NYT WEBSITE-DESIGN TIL CAND.IT.

Websitet www.cand-it-vest.dk er netop gået i luften med et nyt og mere tidssvarende website-design. På sitet præsenteres de 14 forskellige cand.it.-uddannelser, der udbydes af Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. 

Cand.it. er kandidatuddannelser, der har fokus på informationsteknologi som innovationsværktøj. Hver uddannelse indeholder elementer af teknologi, design og organisation i forskelligt blandingsforhold.

Tag en rundtur på det nye website, der indeholder information om de enkelte cand.it.-uddannelser, portrætter af studerende og alumner samt information om cand.it.ernes beskæftigelse. 

April 2016 

IT-SIKKERHED: OM DIGITALE BAGDØRE OG DERES KONSEKVENSER

8. marts 2016 afholdt It-vest morgenarrangementet ’Digital backdoors – how to uncover and close them’ - et arrangement om it-sikkerhed. 

Imens nogle digitale bagdøre er lavet bevidst, opstår andre på grund af fejl i opsætning eller software. Lektor Claudio Orlandi fra Aarhus Universitet fortalte om kryptologi, og hvordan digitale bagdøre kan udnyttes af andre. Lektor Jens Myrup Petersen fra Aalborg Universitet talte om botnets, og hvordan man kan bekæmpe dem, og hans kollega, lektor René Rydhof Hansen, fokuserede på, hvordan selv små fejl i programmer kan vise sig at blive til store sikkerhedsmæssige sårbarheder. Alle tre forskere underviser i it-sikkerhed på It-vests masteruddannelse i it.

Til arrangementet deltog cirka 60 it-professionelle fra en bred vifte af virksomheder. 

Marts 2016

HANNE DAUER KELLER ER INDTRÅDT I IT-VESTS STYREGRUPPE

Hanne Dauer Keller, prodekan for Uddannelse på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet, er nyt medlem af It-vests styregruppe. 

Hanne Dauer Keller er ph.d., cand.psych. og forsker inden for organisatorisk læring og arbejdspladslæring. Udover forskning har hun undervist i blandt andet psykosocialt arbejdsmiljø og læring i samspillet mellem arbejdsplads og uddannelse. 

Styregruppen for It-vest består af syv medlemmer, hvoraf Hanne Dauer Keller nu er et af de tre medlemmer, der repræsenterer universitetsverdenen. Styregruppens fire øvrige medlemmer kommer fra erhvervslivet. De fælles mål og rammer for It-vests aktiviteter fastlægges af styregruppen. 

Se It-vests styregruppe

Januar 2016

DIMITTEND NUMMER 200 PÅ MASTER I IT

Fredag 18. september 2015 blev Thomas Skinner-Larsen, senior data warehouse architect hos Nykredit, dimittend nummer 200 på Masteruddannelsen i it. Thomas’ projekt, der blev afsluttet med karakteren 10, omhandler modelbaseret testing af data-vaults, og er udarbejdet på linjen inden for softwarekonstruktion. 

På billedet er Thomas Skinner-Larsen omgivet af censor, chief architect hos Ciber Danmark A/S Harry Xuegang Huang, sine to vejledere lektorerne Christian Thomsen og Brian Nielsen og studiesekretær Lene Even fra Institut for Datalogi.

Masteruddannelsen i it er en fleksibel it-efteruddannelse på deltid for personer, der arbejder på højt niveau med udvikling, ledelse og implementering af it eller med undervisning i it. Læs mere om uddannelsen her.

September 2015

NYT IT-FAG I GYMNASIESKOLEN GØRES PERMANENT

It-vest glæder sig over, at Undervisningsministeriet har besluttet, at forsøgsfaget Informationsteknologi nu gøres permanent i gymnasieskolen. It-faget indføres med visse justeringer af læreplanen og under det mere dækkende navn Informatik. 

Det nye fag Informatik vil kunne udbydes på C- og B-niveau som studieretningsfag og som valgfag. I stx vil faget kunne udgøre et af de mindst to naturvidenskabelige fag på mindst C-niveau, som skal indgå i alle studieretningsforløb. I htx vil skolen for den enkelte studieretning kunne vælge mellem Informatik C og Kommunikation og it C som det obligatoriske it-fag.

Tilbage i 2011 tog It-vest - samarbejdende universiteter og en række samarbejdsparter initiativ til at støtte de gymnasier, der valgte at udbyde forsøgsfaget Informationsteknologi (i dag Informatik) i forsøgsperioden 2011-2014. 

Juni 2015

SUCCESFULD KARRIEREDAG FOR IT-STUDERENDE

Fredag 8. maj 2015 løb Katrinebjerg Karrieredag af stablen i Aarhus. Til arrangementet deltog cirka 500 it-studerende og 35 it-virksomheder. 
 
Dagen blev åbnet med "one-minute-madness", en såkaldt lynpræsentation, hvor alle deltagende virksomheder og studier præsenterede sig på bare 1. minut. Efterfølgende kunne de studerende gå rundt og netværke ved virksomhedernes stande.

Arrangementet henvendte sig til studerende på Datalogi, IT-produktudvikling, Informationsvidenskab, Digital design samt til ingeniørstuderende fra Informations og kommunikationsteknologi, IKT, Elektronik, Sundhedsteknologi og Computer Engineering. 

Bag arrangementet stod Aarhus Universitet i samarbejde med it-forum og It-vest. Læs mere om Katrinebjerg Karrieredag her.

Maj 2015

BLIV SPECIALIST I IT-SIKKERHED

It-vest, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet tilbyder fra august 2015 et nyt masteruddannelsesforløb i it-sikkerhed. Undervisningen skal klæde private og offentlige virksomheder på til at sikre sig mod den stigende mængde af stadigt mere avancerede trusler og angreb, som deres it-systemer bliver udsat for.

Et bredt erhvervspanel har bidraget til at definere behovet for uddannelsen, der tager fat på både de tekniske discipliner som sikkerhed i software og netværk og i emner som trusselsvurdering, risikostyring, adfærd og jura.

Pressemeddelelse 17. marts 2015: Universiteter hjælper virksomheder til at tage kampen op mod it-kriminalitet
Hjemmeside: www.master-it-vest.dk/it-sikkerhed 

Marts 2015

NIELS OVERGAARD LEHMANN I IT-VESTS STYREGRUPPE

Pr. 1. januar 2015 er Niels Overgaard Lehmann indtrådt i styregruppen for It-vest. Han er lektor og institutleder for Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet. 

Niels Overgaard Lehmann har siddet i en række forskellige uddannelsesudvalg, han står bag en lang stribe af videnskabelige artikler, og som forsker beskæftiger han sig blandt andet med design og ledelse af kreative processer.

Styregruppen for It-vest består af syv medlemmer, hvoraf Niels Overgaard Lehmann nu er en af de tre medlemmer, der repræsenterer universitetsverdenen. Styregruppens fire øvrige medlemmer kommer fra erhvervslivet.

De fælles mål og rammer for It-vests aktiviteter fastlægges af styregruppen. 

Se It-vests styregruppe her

Januar 2015

KONFERENCE OM E-LEADERSHIP

It-vest var med til at arrangere konferencen "E-leadership Skills for Innovation and Competitiveness" 9. oktober i Aarhus. 

It-vest har siden starten af 2013 deltaget i EU-projektet GUIDE, hvis formål har været at identificere de ’e-leadership skills’ – kompetencer, der skal til for at innovere forretninger og organisationer digitalt. Det er blandt andet resultaterne af projekt-GUIDE, der blev præsenteret på konferencen.

Var du forhindret i at deltage i konferencen, kan du se de fire taleres præsentationer her. 

Oktober 2014

Du kan følge nyt fra It-vest på

Du kan også abonnere på It-vests nyhedsbrev om Master i it.

 

Herunder er samlet udvalgte nyheder, der tidligere har været bragt på forsiden af www.it-vest.dk.

Via menuen til højre kan du finde alle pressemeddelelser udsendt fra It-vest gennem årene, og du kan læse tidligere nyhedsbreve fra It-vest.

TORBEN HØEG BONDE INDTRÅDT I STYREGRUPPEN FOR IT-VEST

Torben Høeg Bonde, Senior Vice President (CIO) hos Vestas A/S, er indtrådt i styregruppen for It-vest – samarbejdende universiteter. 

Siden 2004 har Torben Høeg Bonde været CIO hos Vestas A/S, der i dag er en af verdens største vindmølleproducenter. 

Styregruppen for It-vest består af syv medlemmer, hvoraf Torben Høeg Bonde nu er en af de fire medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet. Styregruppens tre øvrige medlemmer kommer fra universitetsverdenen. 

De fælles mål og rammer for It-vests aktiviteter fastlægges af styregruppen. 

Læs mere om styregruppen for It-vest - samarbejdende universiteter. 

Marts 2014

NY BROCHURE FOR MASTER I IT

It-vest står bag en ny brochure for masteruddannelsen i it. 

Masteruddannelsen i it er en fleksibel efteruddannelse til it-professionelle. Uddannelsen tilbyder ny teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for udvikling, udnyttelse og ledelse af it.

I brochuren kan man bl.a. læse om uddannelsens tre linjer: Softwarekonstruktion, Organisation og Interaktionsdesign og multimedier, samt møde en række masterstuderende, der fortæller om deres udbytte af uddannelsen.

Se og læs i den nye brochure her.

Læs mere om masteruddannelsen på www.master-it-vest.dk 

Marts 2014

IT-VESTS DELTAGELSE I TO EU-PROJEKTER

It-vest har i 2013 deltaget i to EU projekter med fokus på e-leadership kompetencer. Med e-leadership fokuseres der på anvendelse af digitale værktøjer til at innovere og effektivisere organisationer, forretningsgange og produkter.

De to projekter kaldes henholdsvis for ’Monitor’ og ’Guide’, deres fulde titler er: 

• e-Skills: Monitoring and Benchmarking Policies and Partnerships - ’Monitor’

• e-Skills: European Guidelines and Quality labels for new Curricula - ’Guide’

It-vest har været underleverandør på begge opgaver for den tyskbaserede organisation Empirica. Opgaverne er defineret af EU-kommissionens erhvervspolitiske kontor.

It-vest har valgt at deltage, fordi deltagelsen kan inspirere og øge vores viden om e-leadership uddannelser i Europa. Denne indsigt bruges i dialogen med universiteterne om udviklingen af it-innovationsuddannelser og elementer, der kan skabe integrationen mellem it-kompetencer og faglig viden på forskellige andre fagområder.

December 2013

DANSKE UNGE PÅ VEJ MOD DIGITAL DANNELSE

It-vest og Center for Scienceuddannelse afholdt mandag 13. maj konferencen "Danske unge på vej mod digital dannelse". 
 
200 deltagere fra gymnasier, universiteter og erhvervsliv hørte indlæg fra ind- og udland om det nye gymnasiefag Informationsteknologi og behovet for at give unge it-skaberkompetencer og digital dannelse.

Desuden indeholdt konferencen en paneldebat med Gitte Møldrup, direktør for It-vest - samarbejdende universiteter, Anne Fausing, rektor for HF-Centret Efterslægten og Gymnasieskolernes Rektorforening, Morten Bangsgaard, adm. direktør for IT-Branchen, Michael E. Caspersen, leder af Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet, og Annegrete Larsen, kontorchef fra Børne- og Undervisningsministeriet. 

Slides, videooptagelser og fotos fra konferencen findes på konferencesitet
Læs pressemeddelelsen Digital dannelse til digitalt indfødte.

Maj 2013

IKT OG DIDAKTISK DESIGN I FOLKESKOLEN

Masteruddannelsen i Ikt og Læring udbyder i efteråret 2012 som noget nyt syv moduler særligt målrettet folkeskolen. Næste udbud er i foråret 2013 med ansøgningsfrist 1. december 2012.

Seks moduler har et fagspecifikt fokus rettet mod innovativ og udviklingsorienteret anvendelse af ikt i undervisningen inden for henholdsvis engelsk, dansk, matematik, naturfag, billedkunst og religion.
Det syvende modul handler om Ikt og projektledelse i skoleudvikling. 

Bag masteruddannelsen i Ikt og Læring står Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet og it-vest.

Læs mere om Ikt og læring i folkeskolen.

September 2012

UNDERVISNINGSMATERIALER BRUGES I GYMNASIERNE

Et flertal af såvel gymnasielærere som -elever på det nye forsøgsfag Informationsteknologi, har brugt de undervisningsmaterialer, der er udviklet gennem projektet "Create IT - it som skaberfag" med støtte fra Region Midtjylland og It-vest. Det viser en evaluering af brugen af undervisningsmaterialerne, som It-vest har gennemført her i foråret.

De nye undervisningsmaterialer er udviklet af gymnasielærere og stilles åbent til rådighed på hjemmesiden www.iftek.dk. Hensigten er at hjælpe det nye fag og dets undervisere på gymnasierne godt i gang. Resultaterne fra evalueringen vil nu blive brugt til en ny gennemarbejdning af undervisningsmaterialerne, der også suppleres med mere teoretisk materiale produceret af universitetsforskere.

Læs om evalueringen og projektet.

April 2012

FUTURE PEOPLE I EUROPA

De danske universiteters fælles kampagne for it-uddannelser – Future People – bliver i dag, 19. marts, præsenteret ved åbningen af den europæiske E-skills Week. It-vests direktør Gitte Møldrup er inviteret til at deltage i åbningskonferencens paneldebat om forbedring af unges digitale kompetencer. Her får hun lejlighed til at fortælle om udviklingen gennem de seneste fem år i Danmark, hvor antallet af ansøgere til universiteternes it-uddannelser er mere end fordoblet, så ca. hver 12, der begyndte på universitet i efteråret 2011, gik i gang med en it-uddannelse.

EU-kommissionen står bag E-skills Week, der er en europæisk kampagne om betydningen af it-færdigheder for både borgere og virksomheder. Den afsluttende konference for E-skills Week 2012 holdes på Experimentarium i København 30. marts.

Om Future People-kampagnen in English.

Marts 2012

GYMNASIELÆRERE DROPPER BØGERNE

Gymnasielærere på det nye fag Informationsteknologi udvikler undervisningsforløb og –materialer ud fra en open source tankegang, så kolleger kan bruge og videreudvikle materialerne. Læs pressemeddelelse fra 17. november 2011.

Projektet er sat i gang af it-vest - samarbejdende universiteter, Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet og Datalærerforeningen. Region Midtjylland støtter økonomisk.

Samtidig med udviklingen af undervisningsmaterialer indbyder it-vest og Datalærerforeningen til kursus i brug af de nye materialer.

Næste kursusdag er 17. januar 2012. Læs mere under Aktiviteter/it-i-gymnasiet.

November 2011

HVER 12. NYE STUDERENDE PÅ UNIVERSITETERNE SKAL LÆSE IT

Optaget til universiteternes it-uddannelser er endnu en gang steget markant. Hele 22 % flere end sidste år er optaget på it-uddannelserne under Videnskabsministeriet. Nemlig 2219 studerende - mod 1813 i 2010.

De unge har valgt mellem mange forskellige it-uddannelser. Størst stigning er der på de flerfaglige uddannelser, men også datalogi vokser mere end gennemsnittet for de videregående uddannelse.

Læs It-vests pressemeddelelse om årets optag.

August 2011

STARTHJÆLP TIL NYT IT-FAG I GYMNASIERNE

Gymnasierne kan fra næste skoleår tilbyde deres elever et helt nyt it-fag, hvor de skal lære at skabe løsninger, der var utænkelige uden den digitale teknologi. Universiteter, erhvervsliv og rektorforeninger er gået sammen om at give det nye fag en god start.

Læs om initiativet til starthjælp for det nye fag her på It-vests hjemmeside.

Region Midt har i maj 2011 givet støtte til udvikling af undervisningsmaterialer og kurser for underviserne i Informationsteknologi samt gennemførelse af pilotforløb. Læs pressemeddelelse om projektet.

Maj 2011

DO IT IN THE SUMMER - IT-SUMMERUNIVERSITY.DK

It-vest har sammen med Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samlet et udbud af it-kurser, som bachelor- og kandidatstuderende kan tage i sommerferien.

Alle kurser præsenteres på www.it-summeruniversity.dk.

It-summeruniversity er et tilbud om ny viden og inspiration inden for spændende it-områder. Der er kurser både for dem, der har erfaring med it-udvikling og dem, der har lyst til stikke fingrene i noget nyt.

Sommerkurserne gennemføres i juli og august og giver typisk 5 eller 10 ECTS.

Marts 2011

IT UDFORDRER ARBEJDSDELINGEN I SUNDHEDSSEKTOREN

Aarhus Universitet er klar med uddannelse til dem, der skal være med til at sikre, at EPJ og andre digitale løsninger bliver indført med succes i sundhedsvæsenet. Det kræver nemlig gensidig tilpasning af teknologi og organisation.

Se pressemeddelelse om masterfaget Implementering af it i sundhedsvæsenet.

Maj 2010

NY STYREGRUPPE OG FASTANSAT DIREKTØR FOR IT-VEST

It-vest har fået ny styregruppe med fire nye medlemmer: Dorte Stigaard, Region Nordjylland, Michael S. Borre, Skov Data, Morten Bangsgaard, IT-Branchen, og Lone Dirckinck-Holmfeld, Aalborg Universitet. Fra den hidtidige styregruppe fortsætter Søren Damgaard, IBM, som formand, samt Bodil Due, Aarhus Universitet, og Henrik Pedersen, Syddansk Universitet.

Samtidig med indsættelse af den nye styregruppe er Gitte Møldrup Nielsen (billedet) blevet fastansat som direktør for It-vest.

Se styregruppen for It-vest.
Se pressemeddelelser om den nye styregruppe og Gitte Møldrup.

April 2010

FOKUS PÅ IT-KANDIDATUDDANNELSER

Bachelorer har på It-vests nye hjemmeside
www.cand-it-vest.dk nu mulighed for at få et samlet overblik over de i alt 12 cand.it.-uddannelser, der udbydes af Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Uddannelserne har fokus på it med forskellig vægtning af design, kommunikation, organisation og teknologi. Med en cand.it.-uddannelse kan du skabe din egen unikke profil ved at kombinere din bacheloruddannelse med en kandidatgrad inden for informationsteknologi.

Februar 2010

MASTER I IT HAR RAMT PLET I IT-PROFESSIONELLES BEHOV

89 % af deltagerne på masteruddannelsen i it i Vestdanmark er tilfredse eller overvejende tilfredse med det faglige indhold i uddannelsen. Ligeledes er 89 % tilfredse eller overvejende tilfredse med uddannelsesforløbets betydning for deres faglige udvikling. Det viser en netop gennemført evaluering af uddannelsen, der blev oprettet i 2006, og indtil nu har givet mere end 600 it-medarbejdere ny viden.

Læs pressemeddelelsen for yderligere information.

November 2009

IT-STUDERENDE I ÅRHUS I UNIKT FÆLLESSKAB

Studenternetværket UNITY: Katrinebjerg vil skabe et af verdens bedste steder at være it-studerende. I IT-byen Katrinebjerg i Århus skal de studerende have mulighed for at udnytte de faglige, tværfaglige og sociale sammenhænge mellem studerende, forskere og erhvervsliv. It-vest støtter initiativet.

Læs pressemeddelelsen for yderligere information.

August 2009

55% FLERE NYE IT-STUDERENDE PÅ TRE ÅR

1523 studerende blev i sommeren 2009 optaget på en af de it-uddannelser, som landets universiteter samarbejder om at profilere over for de unge. Halvdelen af stigningen ligger på nye - oftest flerfaglige - it-uddannelser, som universiteterne har udviklet de seneste år. Samtidig oplever universiteterne samlet set en øget interesse for de hidtidige uddannelser som datalogi, informationsvidenskab og ingeniørstudier.

Læs pressemeddelelsen for yderligere information.

August 2009

IT-MEDARBEJDERE VIL LÆRE OM LEDELSE OG FORRETNING

Næsten to ud af tre ansøgere til masteruddannelsen i it under It-vest samarbejdet ønsker i år at få kompetencer til at forstå og udvikle samspillet mellem it og forretning. Dermed er det tydeligt, at virksomheders og organisationers råb på it-medarbejdere med forretningsforståelse, i høj grad også er et behov, der er erkendt af medarbejderne selv.

Læs pressemeddelelsen for yderligere information.

Juli 2009