om It-vest

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, der arbejder for at sikre de tre universiteters pole position, når det handler om it-uddannelser og it-forskning.

Målet er at tilbyde it-uddannelser, der er på forkant med it-udviklingen, og at uddanne flere it-kandidater.

Former udviklingen

It-vest samarbejdet yder støtte til forskning, initiativer, eksperimenter og aktiviteter, der kan betyde bedre it-uddannelser og flere it-kandidater fra det enkelte universitet.

Aktiviteter inden for det dynamiske it-område involverer ofte personer og faglige kompetencer hentet fra flere af universitetets fakulteter – og fra erhvervslivet. It-vest har en særlig rolle i forhold til at støtte og styrke nyskabende samarbejde, der kan være med til at forme fremtidens it-uddannelser.

Blandt de områder, it-vest samarbejdet beskæftiger sig med, er at:

  • tage initiativ til og støtte udvikling af nye it-uddannelser,
  • markedsføre cand.it. og andre it-uddannelser,
  • arbejde for at der uddannes flere it-kandidater,
  • styrke samarbejdet mellem eksisterende uddannelses- og forskningsmiljøer,
  • etablere samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv omkring it-uddannelse og -forskning,
  • tage initiativer til udnyttelse af it-mediet i undervisning.

Læs mere om de lokale it-uddannelser og aktiviteter på Universiteterne.

Når det er relevant arbejder universitetssamarbejdet It-vest også sammen med landets øvrige universiteter for at markedsføre it-uddannelser og højne it-udviklingen i Danmark.

Læs mere om It-vests samlede Aktiviteter.

Styregruppen

Fælles mål og rammer for It-vests aktiviteter fastlægges af en styregruppe, der består af syv medlemmer. Fire medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet og andre aftagere, samt tre repræsentanter for universiteterne.

Styregruppen sikrer, at It-vests aktiviteter til stadighed er i overensstemmelse med aftagernes behov.

Sekretariat

It-vest har et mindre sekretariat med direktør Michael E. Caspersen i spidsen. Sekretariatet varetager koordinerende og centrale markedsføringsmæssige opgaver for de samarbejdende universiteter.

Kontakt sekretariatet.