Master i it

Masteruddannelsen i it er et tilbud til it-professionelle om fleksibel, erhvervsrettet efteruddannelse på højt akademisk niveau.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i både offentlige og private virksomheder, der arbejder med

 • softwareudvikling,
 • ledelse af it,
 • forretningsudvikling med it,
 • produkt- og serviceudvikling med it,
 • undervisning inden for it,

og har lyst til ny viden og kompetencer til brug i deres daglige arbejde og professionelle karriere.

Uddannelsen blev oprettet i 2006 og har årligt mellem 275 og 325 studerende.

Tre linjer for it-professionelle

Masteruddannelsen i it er udviklet af og gennemføres af universiteterne i It-vest samarbejdet med It-vest som koordinator. Uddannelsen tilbyder fag inden for tre linjer:

 • Softwarekonstruktion – herunder specialisering i It-sikkerhed
 • Organisation
 • Interaktionsdesign og multimedier.

It-vests rolle i forhold til masteruddannelsen er at koordinere universiteternes udbud af fag, så der løbende er et tilbud om kvalificeret efteruddannelse inden for alle uddannelsens tre linjer.

It-vest støtter universiteternes arbejde med at udvikle nye fag til uddannelsen, så nye behov i erhvervslivet bliver dækket, og så universiteternes spidskompetencer inden for it bliver stillet til rådighed gennem uddannelsen. Desuden koordinerer It-vest den tværgående evaluering af uddannelsen.

It-vest står for den generelle markedsføring af masteruddannelsen i it – herunder overordnet vejledning af studerende og redigering af uddannelsens fælles hjemmeside.

Læs om masteruddannelsen i it på www.master-it-vest.dk.

Fleksibel

Masteruddannelsen i it er fleksibel på flere måder, hvor samarbejdet mellem universiteterne kommer deltagerne til gode:

 • Det enkelte universitet bidrager til uddannelsen med sine spidskompetencer inden for it.
 • Uddannelsen er bygget op af enkeltfag og fagpakker, så fagudbuddet løbende kan udvikles og tilpasses nye behov i erhvervslivet.
 • Den enkelte studerende vælger selv, om han eller hun ønsker at tage en eller flere fagpakker, og der er stor valgfrihed med hensyn til sammensætning af fagpakker til en hel masteruddannelse, der giver titlen Master i it.
 • Enkeltfag og fagpakker fra uddannelsen anerkendes og koordineres på tværs af de tre universiteter, så den enkelte deltager frit kan vælge og kombinere fag efter interesse og behov uden at tænke på, hvilket universitet der udbyder det enkelte fag.
 • Undervisningen tilrettelægges med få seminarer suppleret med netbaseret undervisning og kontakt, så deltagerne har mulighed for at passe uddannelsen ind i en travl hverdag og kan deltage, uanset hvor de bor.  

Erhvervsrettet

Masteruddannelsen er erhvervsrettet, og der udvikles løbende nye fagpakker i takt med erhvervslivets behov.

Desuden bidrager deltagernes erfaringer til stor indbyrdes videnudveksling, og de fleste deltagere vælger under uddannelsen at arbejde med opgaver, der binder uddannelsens teorier tæt sammen med deres daglige praksis.

Akademisk

Uddannelsen er på højt akademisk niveau, idet undervisningen varetages af forskere fra universiteterne, der er i front med den nyeste viden inden for deres felt.  

For at blive optaget på uddannelsen skal deltagerne have en relevant uddannelse på bachelorniveau og efterfølgende minimum to års relevant erhvervserfaring.