Oplægsholdere på It-vest-konferencen 2019

Følgende oplægsholdere kan du møde på It-vest-konferencen, som finder sted 20.-21. august 2019 på Bygholm Parkhotel i Horsens.

Andrea Carugati

Andrea Carugati, professor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS. På konferencen vil han fortælle om, hvordan han som Associate Dean for digitalisering arbejder med at udvikle computational thinking i undervisningen på Aarhus BSS. Målet er, at de studerende dimitterer med de digitale kompetencer, som virksomhederne efterspørger. 

David Dreyer Lassen

David Dreyer Lassen, professor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet, og leder af Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS). På konferencen fortæller han om Social Data Science; herunder muligheden for at høste og analysere store mængder data om menneskers valg og præferencer. Social Data Science åbner døre for resultater og samarbejder i en helt ny kaliber i den samfundsvidenskabelige forskning.

Kristoffer Laigaard Nielbo

Kristoffer Laigaard Nielbo, lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. På konferencen fortæller han om det nyetablerede Center for Humanities Computing (CHC) på Arts, Aarhus Universitet, som han er leder af. Centrets formål er at understøtte brugen af digitale vidensressourcer og analyse­metoder inden for de humanistiske videnskaber i de ledende internationale forskningsmiljøer.

Joshua Charles Skewes

Joshua Charles Skewes, lektor og leder af afdeling for lingvistik, kognitionsvidenskab og semiotik, Aarhus Universitet. På konferencen fortæller han om den nyeste vestdanske cand.it.-uddannelse, cand.it. i Cognitive Science. Uddannelsen kombinerer viden om menneskets hjerne og de kognitive processers betydning for menneskers adfærd med kompetencer inden for programmering, computermodeller, statistik og analyse af data.

Nina Bonderup Dohn

Nina Bonderup Dohn, professor og dr.phil. ved Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet. På konferencen giver hun et indblik i forsknings- og undervisningsplanerne for 'Design for learning computational' i det nyoprettede Center for Computational Thinking (CLCT) på Syddansk Universitet, som hun er leder af.

Silvia Förtsch

Silvia Förtsch, ph.d. og Master of Science ved Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Universität Bamberg i Tyskland. På konferencen fortæller hun om universitetets succesfulde indsats med at øge optaget af kvinder på it-uddannelserne. I 2018 modtog Universität Bamberg Informatics Europe's pris 'Minerva Informatics Equality Award' for deres indsats for øget diversitet.

Sandra Burri Gram-Hansen

Sandra Burri Gram-Hansen, ph.d. ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. På konferencen præsenterer hun visioner og planer fra The Center for Computational Thinking (CCT) ved Aalborg Universitet, som hun er leder af. Centret er en platform for samarbejde mellem forskere fra forskellige uddannelser og har fokus på at forstærke inklusion af computational thinking på studierne. 

Ole Sejer Iversen

Ole Sejer Iversen, professor ved Institut for Kommunikation og Kultur, Informationsvidenskab, og leder af Center for Computational Thinking and Design (CCTD), Aarhus Universitet. På konferencen orienterer han om aktuelle aktiviteter og planer for CCTD. Centerets vision er at udvikle forsknings- og uddannelsesperspektiver omkring grundlæggende it-kompetencer – det ’’21. århundredes læringskompetencer."

Brian Landbo

Brian Landbo, chefrådgiver og partner i rådgivningshuset Seismonaut, der beskæftiger sig med analyse og strategi inden for bl.a. digitalisering og arbejdsmarked. Brian har stået i spidsen for den undersøgelse af cand.it.ernes værdiskabelse på arbejdsmarkedet, som Seismonaut har gennemført for It-vest i første halvår af 2019, og hvis resultater han præsenterer på konferencen.

Kim Dietrichsen

Kim Dietrichsen, cand.scient., sportspsykologisk konsulent og ejer af Sportsmind.dk. På konferencen introducerer han Growth Mindset og viser, hvordan man med udgangspunkt i Growth Mindset kan fremme tilegnelsen af svært tilgængeligt stof.

Se konferencens samlede program og tilmeld dig konferencen her.