Strategi 2017-2021

Computational thinking er det centrale omdrejningspunkt for It-vests aktuelle strategi.

Computational thinking forstået som kompetencer, der er relevante for alle fagområder og uddannelsestrin og sætter elever, studerende og færdiguddannede i stand til at mestre den digitale udvikling og innovation af deres fag.

I strategien slår It-vests styregruppe fast, at It-vest i årene 2017-21 skal spille en central rolle i forhold til at få computational thinking som begrebsramme konkretiseret og integreret på alle uddannelsesniveauer og i forskellig faglig kontekst.

Fire fokusområder for It-vest

It-vests strategi, der er udarbejdet af styregruppen, har for perioden 2017-21 fire fokusområder:

  • Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på de vestdanske it-uddannelser.
  • Fremme udvikling og anvendelse af efteruddannelse inden for it, digital innovation og Computational Thinking.
  • Fremtidssikring af eksisterende og nye uddannelser på universiteterne gennem fokus på undervisning i Computational Thinking.
  • Styrke en faglig udvikling af it-forskning, som bidrager til at fremtidssikre it-uddannelser og undervisning i Computational Thinking på alle uddannelsesniveauer.

Denne side er senest redigeret 19. juli 2018.