Bookmark and Share

IT-VEST - SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

 • Syddansk Universitet,
 • Aalborg Universitet og
 • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder mange forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de nye, flerfaglige overbygningsuddannelser:

 • cand.it. – kandidatuddannelser
 • master i it – fleksibel videreuddannelse for højtuddannede it-medarbejdere
 • diplom i it – videreuddannelse på bachelorniveau for f.eks. datamatikere
 • master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.

DANSKE UNGE PÅ VEJ MOD DIGITAL DANNELSE

It-vest og Center for Scienceuddannelse afholdt mandag 13. maj 2013 konferencen "Danske unge på vej mod digital dannelse".

200 deltagere fra gymnasier, universiteter og erhvervsliv hørte indlæg fra ind- og udland om det nye gymnasiefag Informationsteknologi og behovet for at give unge it-skaberkompetencer og digital dannelse.

Desuden indeholdt konferencen er paneldebat med Gitte Møldrup, direktør for It-vest - samarbejdende universiteter, Anne Frausing, rektor for HF-Centret Efterslægten og Gymnasieskolernes Rektorforening, Morten Bangsgaard, adm. direktør for IT-Branchen, Michael E. Caspersen, leder af Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet, og Annegrete Larsen, kontorchef fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Slides, videooptagelser og fotos fra konferencen findes på konferencesitet.

Læs pressemeddelelse udsendt fra konferencen: It-kompetencer til alle er en forudsætning for vækst

IKT OG DIDAKTISK DESIGN I FOLKESKOLEN

Masteruddannelsen i Ikt og Læring udbyder i efteråret 2012 som noget nyt syv moduler særligt målrettet folkeskolen. Næste udbud er i foråret 2013 med ansøgningsfrist 1. december 2012.

Seks moduler har et fagspecifikt fokus rettet mod innovativ og udviklingsorienteret anvendelse af ikt i undervisningen inden for henholdsvis engelsk, dansk, matematik, naturfag, billedkunst og religion.
Det syvende modul handler om Ikt og projektledelse i skoleudvikling. 

Bag masteruddannelsen i Ikt og Læring står Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet og it-vest.

Læs mere om Ikt og læring i folkeskolen.

UNDERVISNINGSMATERIALER BRUGES I GYMNASIERNE

Et flertal af såvel gymnasielærere som -elever på det nye forsøgsfag Informationsteknologi, har brugt de undervisningsmaterialer, der er udviklet gennem projektet "Create IT - it som skaberfag" med støtte fra Region Midtjylland og It-vest. Det viser en evaluering af brugen af undervisningsmaterialerne, som It-vest har gennemført her i foråret.

De nye undervisningsmaterialer er udviklet af gymnasielærere og stilles åbent til rådighed på hjemmesiden www.iftek.dk. Hensigten er at hjælpe det nye fag og dets undervisere på gymnasierne godt i gang. Resultaterne fra evalueringen vil nu blive brugt til en ny gennemarbejdning af undervisningsmaterialerne, der også suppleres med mere teoretisk materiale produceret af universitetsforskere.

Læs om evalueringen og projektet.


andre it-vest sites

 • www.master-it-vest.dk
 • www.it-summeruniversity.dk
 • www.cand-it-vest.dk
 • www.futurepeople.dk

andre aktiviteter

Design og produceret af Wildside.dk