Bookmark and Share

IT-VEST - SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

  • Syddansk Universitet,
  • Aalborg Universitet og
  • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder mange forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de flerfaglige overbygningsuddannelser:

  • cand.it. – kandidatuddannelser
  • master i it – fleksibel videreuddannelse for højtuddannede it-medarbejdere
  • master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.

NYT IT-FAG I GYMNASIESKOLEN GØRES PERMANENT

It-vest glæder sig over, at Undervisningsministeriet har besluttet, at forsøgsfaget Informationsteknologi nu gøres permanent i gymnasieskolen. It-faget indføres med visse justeringer af læreplanen og under det mere dækkende navn Informatik. 

Det nye fag Informatik vil kunne udbydes på C- og B-niveau som studieretningsfag og som valgfag. I stx vil faget kunne udgøre et af de mindst to naturvidenskabelige fag på mindst C-niveau, som skal indgå i alle studieretningsforløb. I htx vil skolen for den enkelte studieretning kunne vælge mellem Informatik C og Kommunikation og it C som det obligatoriske it-fag.

Tilbage i 2011 tog It-vest - samarbejdende universiteter og en række samarbejdsparter initiativ til at støtte de gymnasier, der valgte at udbyde forsøgsfaget Informationsteknologi (i dag Informatik) i forsøgsperioden 2011-2014. 

Juni 2015

SUCCESFULD KARRIEREDAG FOR IT-STUDERENDE

Fredag 8. maj 2015 løb Katrinebjerg Karrieredag af stablen i Aarhus. Til arrangementet deltog cirka 500 it-studerende og 35 it-virksomheder. 
 
Dagen blev åbnet med "one-minute-madness", en såkaldt lynpræsentation, hvor alle deltagende virksomheder og studier præsenterede sig på bare 1. minut. Efterfølgende kunne de studerende gå rundt og netværke ved virksomhedernes stande.

Arrangementet henvendte sig til studerende på Datalogi, IT-produktudvikling, Informationsvidenskab, Digital design samt til ingeniørstuderende fra Informations og kommunikationsteknologi, IKT, Elektronik, Sundhedsteknologi og Computer Engineering. 

Bag arrangementet stod Aarhus Universitet i samarbejde med it-forum og It-vest. Læs mere om Katrinebjerg Karrieredag her.

Maj 2015

BLIV SPECIALIST I IT-SIKKERHED

It-vest, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet tilbyder fra august 2015 et nyt masteruddannelsesforløb i it-sikkerhed. Undervisningen skal klæde private og offentlige virksomheder på til at sikre sig mod den stigende mængde af stadigt mere avancerede trusler og angreb, som deres it-systemer bliver udsat for.

Et bredt erhvervspanel har bidraget til at definere behovet for uddannelsen, der tager fat på både de tekniske discipliner som sikkerhed i software og netværk og i emner som trusselsvurdering, risikostyring, adfærd og jura.

Pressemeddelelse 17. marts 2015: Universiteter hjælper virksomheder til at tage kampen op mod it-kriminalitet
Hjemmeside: www.master-it-vest.dk/it-sikkerhed 

Marts 2015

NIELS OVERGAARD LEHMANN I IT-VESTS STYREGRUPPE

Pr. 1. januar 2015 er Niels Overgaard Lehmann indtrådt i styregruppen for It-vest. Han er lektor og institutleder for Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet. 

Niels Overgaard Lehmann har siddet i en række forskellige uddannelsesudvalg, han står bag en lang stribe af videnskabelige artikler, og som forsker beskæftiger han sig blandt andet med design og ledelse af kreative processer.

Styregruppen for It-vest består af syv medlemmer, hvoraf Niels Overgaard Lehmann nu er en af de tre medlemmer, der repræsenterer universitetsverdenen. Styregruppens fire øvrige medlemmer kommer fra erhvervslivet.

De fælles mål og rammer for It-vests aktiviteter fastlægges af styregruppen. 

Se It-vests styregruppe her

Januar 2015

KONFERENCE OM E-LEADERSHIP

It-vest var med til at arrangere konferencen "E-leadership Skills for Innovation and Competitiveness" 9. oktober i Aarhus. 

It-vest har siden starten af 2013 deltaget i EU-projektet GUIDE, hvis formål har været at identificere de ’e-leadership skills’ – kompetencer, der skal til for at innovere forretninger og organisationer digitalt. Det er blandt andet resultaterne af projekt-GUIDE, der blev præsenteret på konferencen.

Var du forhindret i at deltage i konferencen, kan du se de fire taleres præsentationer her. 

Oktober 2014


andre it-vest sites

  • www.master-it-vest.dk
  • www.it-summeruniversity.dk
  • www.cand-it-vest.dk
  • www.futurepeople.dk

andre aktiviteter

Design og produceret af Wildside.dk