Bookmark and Share

IT-VEST - SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

 • Syddansk Universitet,
 • Aalborg Universitet og
 • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder mange forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de nye, flerfaglige overbygningsuddannelser:

 • cand.it. – kandidatuddannelser
 • master i it – fleksibel videreuddannelse for højtuddannede it-medarbejdere
 • diplom i it – videreuddannelse på bachelorniveau for f.eks. datamatikere
 • master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.

TORBEN HØEG BONDE INDTRÅDT I STYREGRUPPEN FOR IT-VEST

Torben Høeg Bonde, Senior Vice President (CIO) hos Vestas A/S, er indtrådt i styregruppen for It-vest – samarbejdende universiteter.

Siden 2004 har Torben Høeg Bonde været CIO hos Vestas A/S, der i dag er en af verdens største vindmølleproducenter. 

Styregruppen for It-vest består af syv medlemmer, hvoraf Torben Høeg Bonde nu er en af de fire medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet. Styregruppens tre øvrige medlemmer kommer fra universitetsverdenen.

De fælles mål og rammer for It-vests aktiviteter fastlægges af styregruppen. 

Læs mere om styregruppen for It-vest - samarbejdende universiteter. 

NY BROCHURE FOR MASTER I IT

It-vest står bag en ny brochure for masteruddannelsen i it.

Masteruddannelsen i it er en fleksibel efteruddannelse til it-professionelle. Uddannelsen tilbyder ny teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for udvikling, udnyttelse og ledelse af it.

I brochuren kan man bl.a. læse om uddannelsens tre linjer: Softwarekonstruktion, Organisation og Interaktionsdesign og multimedier, samt møde en række masterstuderende, der fortæller om deres udbytte af uddannelsen.

Se og læs i den nye brochure her.

Læs mere om masteruddannelsen på www.master-it-vest.dk 

IT-VESTS DELTAGELSE I TO EU PROJEKTER

It-vest har i 2013 deltaget i to EU projekter med fokus på e-leadership kompetencer. Med e-leadership fokuseres der på anvendelse af digitale værktøjer til at innovere og effektivisere organisationer, forretningsgange og produkter.

De to projekter kaldes henholdsvis for ’Monitor’ og ’Guide’, deres fulde titler er: 

• e-Skills: Monitoring and Benchmarking Policies and Partnerships - ’Monitor’

• e-Skills: European Guidelines and Quality labels for new Curricula - ’Guide’

It-vest har været underleverandør på begge opgaver for den tyskbaserede organisation Empirica. Opgaverne er defineret af EU-kommissionens erhvervspolitiske kontor.

It-vest har valgt at deltage, fordi deltagelsen kan inspirere og øge vores viden om e-leadership uddannelser i Europa. Denne indsigt bruges i dialogen med universiteterne om udviklingen af it-innovationsuddannelser og elementer, der kan skabe integrationen mellem it-kompetencer og faglig viden på forskellige andre fagområder.


andre it-vest sites

 • www.master-it-vest.dk
 • www.it-summeruniversity.dk
 • www.cand-it-vest.dk
 • www.futurepeople.dk

andre aktiviteter

Design og produceret af Wildside.dk