Bookmark and Share

IT-VEST - SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

 • Syddansk Universitet,
 • Aalborg Universitet og
 • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder mange forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de nye, flerfaglige overbygningsuddannelser:

 • cand.it. – kandidatuddannelser
 • master i it – fleksibel videreuddannelse for højtuddannede it-medarbejdere
 • diplom i it – videreuddannelse på bachelorniveau for f.eks. datamatikere
 • master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.

KONFERENCE OM E-LEADERSHIP

It-vest arrangerer, i samarbejde med it-forum, konferencen "E-leadership Skills for Innovation and Competitiveness." Konferencen finder sted: 

Torsdag den 9. oktober 2014, klokken 9.00-13.00, i Centralværkstedet, Aarhus C

It-vest har siden starten af 2013 deltaget i EU-projektet GUIDE, hvis formål har været at identificere de ’e-leadership skills’ – kompetencer, der skal til for at innovere forretninger og organisationer digitalt. Det er blandt andet resultaterne af projekt-GUIDE, der præsenteres på konferencen.

Deltagelse i konferencen er gratis og tilmeldelse kan ske via EU-projektets website her. 

Efter kl. 13.00 er det muligt, imod betaling, at deltage i eventen "E-leadership og digitale værktøjer." Find mere information og tilmeld dig her

TORBEN HØEG BONDE INDTRÅDT I STYREGRUPPEN FOR IT-VEST

Torben Høeg Bonde, Senior Vice President (CIO) hos Vestas A/S, er indtrådt i styregruppen for It-vest – samarbejdende universiteter.

Siden 2004 har Torben Høeg Bonde været CIO hos Vestas A/S, der i dag er en af verdens største vindmølleproducenter. 

Styregruppen for It-vest består af syv medlemmer, hvoraf Torben Høeg Bonde nu er en af de fire medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet. Styregruppens tre øvrige medlemmer kommer fra universitetsverdenen.

De fælles mål og rammer for It-vests aktiviteter fastlægges af styregruppen. 

Læs mere om styregruppen for It-vest - samarbejdende universiteter. 

NY BROCHURE FOR MASTER I IT

It-vest står bag en ny brochure for masteruddannelsen i it.

Masteruddannelsen i it er en fleksibel efteruddannelse til it-professionelle. Uddannelsen tilbyder ny teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for udvikling, udnyttelse og ledelse af it.

I brochuren kan man bl.a. læse om uddannelsens tre linjer: Softwarekonstruktion, Organisation og Interaktionsdesign og multimedier, samt møde en række masterstuderende, der fortæller om deres udbytte af uddannelsen.

Se og læs i den nye brochure her.

Læs mere om masteruddannelsen på www.master-it-vest.dk 


andre it-vest sites

 • www.master-it-vest.dk
 • www.it-summeruniversity.dk
 • www.cand-it-vest.dk
 • www.futurepeople.dk

andre aktiviteter

Design og produceret af Wildside.dk