Bookmark and Share

IT-VEST - SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

 • Syddansk Universitet,
 • Aalborg Universitet og
 • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder mange forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de nye, flerfaglige overbygningsuddannelser:

 • cand.it. – kandidatuddannelser
 • master i it – fleksibel videreuddannelse for højtuddannede it-medarbejdere
 • diplom i it – videreuddannelse på bachelorniveau for f.eks. datamatikere
 • master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.

NIELS OVERGAARD LEHMANN I IT-VESTS STYREGRUPPE

Pr. 1. januar 2015 er Niels Overgaard Lehmann indtrådt i styregruppen for It-vest. Han er lektor og institutleder for Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet. 

Niels Overgaard Lehmann har siddet i en række forskellige uddannelsesudvalg, han står bag en lang stribe af videnskabelige artikler, og som forsker beskæftiger han sig blandt andet med design og ledelse af kreative processer.

Styregruppen for It-vest består af syv medlemmer, hvoraf Niels Overgaard Lehmann nu er en af de tre medlemmer, der repræsenterer universitetsverdenen. Styregruppens fire øvrige medlemmer kommer fra erhvervslivet.

De fælles mål og rammer for It-vests aktiviteter fastlægges af styregruppen. 

Se It-vests styregruppe her

Januar 2015

FUTURE PEOPLE PÅ UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2015

It-vest står bag koordinering af Future Peoples deltagelse på Uddannelse Uden Grænser 2015.

På Future Peoples messestand kan man møde studerende fra universiteternes forskellige it-uddannelser. De studerende står klar til at hjælpe de besøgende, primært gymnasieelever, med at blive klogere på, hvilken it-uddannelse, der bedst matcher deres interesser, og de fortæller om egne overvejelser omkring studievalg og erfaringer som it-studerende.

Future People har deltaget på Uddannelse Uden Grænser siden 2008. I 2015 foregår messen i uge 3-6. Uddannelse Uden Grænser er landets største uddannelsesmesse.

Følg Future Peoples deltagelse på Uddannelse Uden Grænser her

Januar 2015

KONFERENCE OM E-LEADERSHIP

It-vest var med til at arrangere konferencen "E-leadership Skills for Innovation and Competitiveness" 9. oktober i Aarhus. 

It-vest har siden starten af 2013 deltaget i EU-projektet GUIDE, hvis formål har været at identificere de ’e-leadership skills’ – kompetencer, der skal til for at innovere forretninger og organisationer digitalt. Det er blandt andet resultaterne af projekt-GUIDE, der blev præsenteret på konferencen.

Var du forhindret i at deltage i konferencen, kan du se de fire taleres præsentationer her. 

Oktober 2014


andre it-vest sites

 • www.master-it-vest.dk
 • www.it-summeruniversity.dk
 • www.cand-it-vest.dk
 • www.futurepeople.dk

andre aktiviteter

Design og produceret af Wildside.dk