IT-VEST - SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

  • Syddansk Universitet,
  • Aalborg Universitet og
  • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder mange forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de flerfaglige overbygningsuddannelser:

  • cand.it. – kandidatuddannelser
  • master i it – fleksibel videreuddannelse for højtuddannede it-medarbejdere
  • master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.
Jørn Winfred Rasmussen. Foto: Lars Kruse, AU foto.

DIMITTEND NR. 300 PÅ MASTER I IT

Jørn Winfred Rasmussen, der er selvstændig it-seniorkonsulent med base i Hobro, er som nr. 300 netop blevet færdig på uddannelsen til Master i it – en efteruddannelse, der udbydes af It-vest samarbejdet mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Jørn Winfred Rasmussen fortæller blandt andet: 

”På masteruddannelsen i it beskæftigede jeg mig med emner inden for sundheds-it, arbejdsgange, it-arkitektur, it-strategi, gevinstrealisering og implementering af it-løsninger, og al den viden trækker jeg på i dag, når jeg rådgiver mine kunder. Uddannelsen har helt sikkert været medvirkende til, at jeg har følt mig parat til at tage skridtet og starte egen virksomhed.” 

 

Læs pressemeddelelse udsendt i forbindelse med Jørns færdiggørelse af Master i it. 
Læs mere om masteruddannelsen i it.

FREMTIDEN ER DIGITAL - HVORDAN FÅR VI PIGERNE MED TIL AT SKABE DEN?

26. februar inviterede Undervisningsministeriet, Ligestillingsministeriet og It-vest en bred kreds af aktører på uddannelsesområdet til en handlingsorienteret konference for at diskutere, hvordan vi får alle - både piger og drenge - til at engagere sig i den digitale fremtid.

Til konferencen deltog ligestillingsminister Karen Ellemann og undervisningsminister Merete Riisager, som bl.a. sagde dette på dagen:

”Har man et basalt kendskab til kodning og programmering, er man langt bedre rustet til at begå sig i et mere og mere digitalt samfund. Vi skal derfor have flere piger til at interessere sig for it fra folkeskoleniveau.”

Konferencen Fremtiden er digital - hvordan får vi pigerne med til at skabe den? foregik på Nationalmuseet, se dagens program her: Fremtiden er digital.

Læs It-vests pressemeddelelse udsendt efter konferencen og denne artikel fra Styrelsen for It og Læring, hvor der også er præsentationer fra konferencen. 

28.02.18

Michael E. Caspersen, direktør for It-vest. (Foto: Roar Paaske)

IT-VESTS DIREKTØR FÅR CENTRAL ROLLE I STORSTILET FORSØG MED TEKNOLOGISTÅELSE I FOLKESKOLEN

Nu skal danske skolebørn lære at forstå og være kreative med den digitale teknologi. Undervisningsministeren har besluttet at igangsætte et forsøg, der skal gøre teknologiforståelse obligatorisk på alle klassetrin i folkeskolen. 

Forsøget skal løbe over tre år og omfatte 40-50 skoler. Det er planen at afprøve, om Teknologiforståelse bør være et selvstændigt fag på alle klassetrin, om teknologiforståelse bør integreres i allerede eksisterende fag, eller om det bør være en kombination af integration på de yngste klassetrin og selvstændigt fag på de ældre klassetrin.

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, er sammen med professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, udpeget til at stå i spidsen for den rådgivende ekspertskrivegruppe, som undervisningsministeren nedsætter i forbindelse med forsøget. Gruppen skal blandt andet udarbejde kompetencemål, læseplaner m.v. for teknologiforståelse som et almendannende, kreativt og skabende fag inden for alle tre forsøgsmodeller og komme med forslag til en model for kompetenceudvikling af lærere.

Læs ministeriets nyhed om forsøget:
Undervisningsministeren vil gøre teknologiforståelse obligatorisk i folkeskolen

26.01.18

BETTINA LUNDGAARD HANSEN NY UDVIKLINGSCHEF HOS IT-VEST

Bettina Lundgaard Hansen er tiltrådt som udviklingschef hos It-vest.
(Foto: Roar Paaske)

Bettina Lundgaard Hansen er 1. december 2017 tiltrådt som udviklingschef hos It-vest – samarbejdende universiteter.

Bettina Lundgaard Hansen er 47 år og har 25 års erfaring fra it-branchen med ansættelse i både private virksomheder og ved offentlige myndigheder. Aktuelt kommer hun fra et job som chefkonsulent i Styrelsen for IT og Læring under Undervisningsministeriet.

”Det er fantastisk, at Bettina har haft lyst til at blive en del af staben hos It-vest. Gennem de seneste år har hun i Styrelsen for IT og Læring blandt andet arbejdet med implementering af Computational Thinking i undervisningssektoren, og netop Computational Thinking er omdrejningspunktet for It-vests nye strategi. Det er således en virkelig kapacitet på området, som vi får i hus. Desuden bliver Bettina koordinator for It-vest-samarbejdets udbud af masteruddannelsen i it, og da Bettina har en bred erhvervsmæssig erfaring og selv har fuldført uddannelsen til Master i it inden for de seneste år, har hun de bedste forudsætninger for også at løfte denne opgave”, siger Michael E. Caspersen, direktør for It-vest.

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Samarbejdets formål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne på de tre universiteter og at styrke det tværfaglige samarbejde inden for it.

Bettina Lundgaard Hansen er oprindeligt uddannet datamatiker fra Århus Købmandsskole. Siden har hun uddannet sig til merkonom i informatik, har taget erhvervsdiplom i projektledelse og senest masteruddannelsen i it. Undervejs har hun suppleret med adskillige certificeringer og lederkurser.

Inden hun i 2015 blev ansat i Undervisningsministeriet var hun gennem mange år chefkonsulent ved KMD og før det afdelingsleder i Ementor. I erfaringskataloget ligger også jobs som projektleder i kommunalt regi samt undervisning. 

04.12.2017

MICHAEL E. CASPERSEN BLIVER NY DIREKTØR FOR IT-VEST

Michael E. Caspersen, direktør for It-vest – samarbejdende universiteter fra 1. august 2017.

Michael E. Caspersen, 56 år, bliver ny direktør for universitetssamarbejdet It-vest pr. 1. august, når den hidtidige direktør gennem 15 år, Gitte Møldrup, efter eget ønske fratræder.

Michael E. Caspersen er uddannet datalog, har en ph.d. i programmeringsundervisning og mange års erfaring som underviser, forsker, leder og udvikler af it-undervisning. Siden 2016 har han været udviklingschef ved It-vest, der er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Før det var han lektor ved Aarhus Universitet, hvor han senest har været stifter og leder af Center for Computational Thinking.

”Michael Caspersen har en unik baggrund og er den helt rigtige person til at realisere It-vests aktuelle strategi. Han er en internationalt anerkendt forsker inden for Computational Thinking, som bliver et væsentligt fokusområde for It-vest de kommende år. Desuden har han ledelseserfaring fra både Centre for Science Education og Center for Computational Thinking ved Aarhus Universitet, og han har et stort netværk inden for hele undervisningssektoren og it-erhvervet”, siger formanden for It-vests styregruppe Søren Damgaard om valget af den nye It-vest-direktør.

It-vests styregruppe med repræsentanter fra de samarbejdende universiteter og erhvervslivet har netop udarbejdet en ny 5-årig strategi, der har som omdrejningspunkt, at It-vest og universiteterne skal spille en væsentlig rolle i at sikre samfundet de digitale kompetencer, som både it-specialister og alle andre i det 21. århundrede har brug for.

”Globalt set er vi vidne til, at informatik og computational thinking vinder frem, ikke kun som den specialistkompetence, der i et stærkt digitaliseret samfund er mere og mere brug for, men også som en almen kompetence på alle uddannelsesniveauer og inden for de fleste professioner, hvor evnen til at integrere digitalisering bliver vigtigere og vigtigere. Dette afspejles i It-vests fremsynede strategi, og jeg glæder mig til at være med til at konkretisere strategien og omsætte den til handling i et tæt sam­arbejde med de tre universiteter, men også med de øvrige universiteter og uddannelses­institu­tioner, til glæde og gavn for hele det danske samfund”, siger Michael E. Caspersen.

It-vest har til opgave at styrke udbuddet af it-uddannelser i Vestdanmark og fremme det tværfaglige samarbejde inden for it. It-vest koordinerer blandt andet de tre universiteters fælles udvikling og udbud af masteruddannelsen i it, der løbende giver efteruddannelse til 250-300 it-professionelle fra offentlige og private virksomheder. Et andet fokusområde er cand.it.-uddannelserne, der er toårige it-kandidatuddannelser for bachelorer fra bl.a. humaniora og samfundsfag.

Uddrag af CV for Michael E. Caspersen

·         Uddannet cand.scient. i datalogi fra Aarhus Universitet (1987)

·         Ph.d. i datalogi. Emne: Educating Novices in the Skills of Programming (2007)

·         Underviser på datamatikeruddannelsen ved Aarhus Købmandsskole (1986-1998).

·         Ansat ved Aarhus Universitet (1998-2016; fra 2008 som lektor). Undervisning, forskning og ledelse.

·         Professorgodkendt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (2011), og Institut for Datalogi, Aarhus Universitet (2015).

·         Medformand for Committee on European Computing Education (2013-)

·         Medlem af Executive Board for Informatics Europe (2017-)

·         Medlem af ACM Education Council (ACM: Association for Computing Machinery)

·         Medlem af fagligt forum for it-fag i gymnasiet under Undervisningsministeriet (2008-)

·         Formand for Undervisningsministeriets skrivegruppe for nyt it-valgfag i Folkeskolen (2017)

 

Se fyldestgørende CV.

 

Juli 2017

 

NY IT-VEST STRATEGI MED FOKUS PÅ COMPUTATIONAL THINKING

Computational Thinking er omdrejningspunktet i It-vests nye 5-årige strategi.

Baggrunden er den hastige digitalisering, der betyder, at langt de fleste kommer til at beskæftige sig med digital udvikling og innovation inden for deres fag.

Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet vil derfor gennem It-vest samarbejdet opsamle erfaringer og styrke integrationen af Computational Thinking i cand.it.-uddannelserne – bl.a. gennem øget forskning på området. Planen er også at viden og erfaring skal stilles til rådighed for andre universitetsuddannelser og for undervisningen på andre uddannelsesniveauer.

Ved siden af dette fortsætter It-vest sit arbejde med udvikling af it-uddannelserne på de vestdanske universiteter på både bachelor-, kandidat- og masterniveau.

Læs Strategi for It-vest 2017-2021.

Marts 2017


andre It-vest sites

www.master-it-vest.dk
www.cand-it-vest.dk
www.futurepeople.dk

andre aktiviteter

Master i ikt og læring
Master i Digital Innovation