IT-VEST - SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

  • Syddansk Universitet,
  • Aalborg Universitet og
  • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder mange forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de flerfaglige overbygningsuddannelser:

  • cand.it. – kandidatuddannelser
  • master i it – fleksibel videreuddannelse for højtuddannede it-medarbejdere
  • master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.

BETTINA LUNDGAARD HANSEN NY UDVIKLINGSCHEF HOS IT-VEST

Bettina Lundgaard Hansen er tiltrådt som udviklingschef hos It-vest.
(Foto: Roar Paaske)

Bettina Lundgaard Hansen er 1. december 2017 tiltrådt som udviklingschef hos It-vest – samarbejdende universiteter.

Bettina Lundgaard Hansen er 47 år og har 25 års erfaring fra it-branchen med ansættelse i både private virksomheder og ved offentlige myndigheder. Aktuelt kommer hun fra et job som chefkonsulent i Styrelsen for IT og Læring under Undervisningsministeriet.

”Det er fantastisk, at Bettina har haft lyst til at blive en del af staben hos It-vest. Gennem de seneste år har hun i Styrelsen for IT og Læring blandt andet arbejdet med implementering af Computational Thinking i undervisningssektoren, og netop Computational Thinking er omdrejningspunktet for It-vests nye strategi. Det er således en virkelig kapacitet på området, som vi får i hus. Desuden bliver Bettina koordinator for It-vest-samarbejdets udbud af masteruddannelsen i it, og da Bettina har en bred erhvervsmæssig erfaring og selv har fuldført uddannelsen til Master i it inden for de seneste år, har hun de bedste forudsætninger for også at løfte denne opgave”, siger Michael E. Caspersen, direktør for It-vest.

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Samarbejdets formål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne på de tre universiteter og at styrke det tværfaglige samarbejde inden for it.

Bettina Lundgaard Hansen er oprindeligt uddannet datamatiker fra Århus Købmandsskole. Siden har hun uddannet sig til merkonom i informatik, har taget erhvervsdiplom i projektledelse og senest masteruddannelsen i it. Undervejs har hun suppleret med adskillige certificeringer og lederkurser.

Inden hun i 2015 blev ansat i Undervisningsministeriet var hun gennem mange år chefkonsulent ved KMD og før det afdelingsleder i Ementor. I erfaringskataloget ligger også jobs som projektleder i kommunalt regi samt undervisning. 

04.12.2017

MICHAEL E. CASPERSEN BLIVER NY DIREKTØR FOR IT-VEST

Michael E. Caspersen, direktør for It-vest – samarbejdende universiteter fra 1. august 2017.

Michael E. Caspersen, 56 år, bliver ny direktør for universitetssamarbejdet It-vest pr. 1. august, når den hidtidige direktør gennem 15 år, Gitte Møldrup, efter eget ønske fratræder.

Michael E. Caspersen er uddannet datalog, har en ph.d. i programmeringsundervisning og mange års erfaring som underviser, forsker, leder og udvikler af it-undervisning. Siden 2016 har han været udviklingschef ved It-vest, der er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Før det var han lektor ved Aarhus Universitet, hvor han senest har været stifter og leder af Center for Computational Thinking.

”Michael Caspersen har en unik baggrund og er den helt rigtige person til at realisere It-vests aktuelle strategi. Han er en internationalt anerkendt forsker inden for Computational Thinking, som bliver et væsentligt fokusområde for It-vest de kommende år. Desuden har han ledelseserfaring fra både Centre for Science Education og Center for Computational Thinking ved Aarhus Universitet, og han har et stort netværk inden for hele undervisningssektoren og it-erhvervet”, siger formanden for It-vests styregruppe Søren Damgaard om valget af den nye It-vest-direktør.

It-vests styregruppe med repræsentanter fra de samarbejdende universiteter og erhvervslivet har netop udarbejdet en ny 5-årig strategi, der har som omdrejningspunkt, at It-vest og universiteterne skal spille en væsentlig rolle i at sikre samfundet de digitale kompetencer, som både it-specialister og alle andre i det 21. århundrede har brug for.

”Globalt set er vi vidne til, at informatik og computational thinking vinder frem, ikke kun som den specialistkompetence, der i et stærkt digitaliseret samfund er mere og mere brug for, men også som en almen kompetence på alle uddannelsesniveauer og inden for de fleste professioner, hvor evnen til at integrere digitalisering bliver vigtigere og vigtigere. Dette afspejles i It-vests fremsynede strategi, og jeg glæder mig til at være med til at konkretisere strategien og omsætte den til handling i et tæt sam­arbejde med de tre universiteter, men også med de øvrige universiteter og uddannelses­institu­tioner, til glæde og gavn for hele det danske samfund”, siger Michael E. Caspersen.

It-vest har til opgave at styrke udbuddet af it-uddannelser i Vestdanmark og fremme det tværfaglige samarbejde inden for it. It-vest koordinerer blandt andet de tre universiteters fælles udvikling og udbud af masteruddannelsen i it, der løbende giver efteruddannelse til 250-300 it-professionelle fra offentlige og private virksomheder. Et andet fokusområde er cand.it.-uddannelserne, der er toårige it-kandidatuddannelser for bachelorer fra bl.a. humaniora og samfundsfag.

Uddrag af CV for Michael E. Caspersen

·         Uddannet cand.scient. i datalogi fra Aarhus Universitet (1987)

·         Ph.d. i datalogi. Emne: Educating Novices in the Skills of Programming (2007)

·         Underviser på datamatikeruddannelsen ved Aarhus Købmandsskole (1986-1998).

·         Ansat ved Aarhus Universitet (1998-2016; fra 2008 som lektor). Undervisning, forskning og ledelse.

·         Professorgodkendt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (2011), og Institut for Datalogi, Aarhus Universitet (2015).

·         Medformand for Committee on European Computing Education (2013-)

·         Medlem af Executive Board for Informatics Europe (2017-)

·         Medlem af ACM Education Council (ACM: Association for Computing Machinery)

·         Medlem af fagligt forum for it-fag i gymnasiet under Undervisningsministeriet (2008-)

·         Formand for Undervisningsministeriets skrivegruppe for nyt it-valgfag i Folkeskolen (2017)

 

Se fyldestgørende CV.

 

Juli 2017

 

NY IT-VEST STRATEGI MED FOKUS PÅ COMPUTATIONAL THINKING

Computational Thinking er omdrejningspunktet i It-vests nye 5-årige strategi.

Baggrunden er den hastige digitalisering, der betyder, at langt de fleste kommer til at beskæftige sig med digital udvikling og innovation inden for deres fag.

Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet vil derfor gennem It-vest samarbejdet opsamle erfaringer og styrke integrationen af Computational Thinking i cand.it.-uddannelserne – bl.a. gennem øget forskning på området. Planen er også at viden og erfaring skal stilles til rådighed for andre universitetsuddannelser og for undervisningen på andre uddannelsesniveauer.

Ved siden af dette fortsætter It-vest sit arbejde med udvikling af it-uddannelserne på de vestdanske universiteter på både bachelor-, kandidat- og masterniveau.

Læs Strategi for It-vest 2017-2021.

Marts 2017


andre It-vest sites

www.master-it-vest.dk
www.cand-it-vest.dk
www.futurepeople.dk

andre aktiviteter

Master i ikt og læring
Master i Digital Innovation