Bookmark and Share

IT-VEST - SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

  • Syddansk Universitet,
  • Aalborg Universitet og
  • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder mange forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de flerfaglige overbygningsuddannelser:

  • cand.it. – kandidatuddannelser
  • master i it – fleksibel videreuddannelse for højtuddannede it-medarbejdere
  • master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.

DIMITTEND NUMMER 200 PÅ MASTER I IT

Fredag 18. september 2015 blev Thomas Skinner-Larsen, senior data warehouse architect hos Nykredit, dimittend nummer 200 på Masteruddannelsen i it. Thomas’ projekt, der blev afsluttet med karakteren 10, omhandler modelbaseret testing af data-vaults, og er udarbejdet på linjen inden for softwarekonstruktion. 

På billedet er Thomas Skinner-Larsen omgivet af censor, chief architect hos Ciber Danmark A/S Harry Xuegang Huang, sine to vejledere lektorerne Christian Thomsen og Brian Nielsen og studiesekretær Lene Even fra Institut for Datalogi.

Masteruddannelsen i it er en fleksibel it-efteruddannelse på deltid for personer, der arbejder på højt niveau med udvikling, ledelse og implementering af it eller med undervisning i it. Læs mere om uddannelsen her.

September 2015

MASTERUDDANNELSE OG MORGEN-MØDER MED FOKUS PÅ DIGITAL INNOVATION OG FORRETNINGSUDVIKLING

Aarhus Universitet har sammen med It-vest udviklet en ny masteruddannelse i Forretningsudvikling, it og innovation. Uddannelsen henvender sig til professionelle og ledere, der ikke er it-specialister, og tilbyder teknologiforståelse og kompetencer til at udvikle nye produkter, processer og services med it.

Her i efteråret tilbyder uddannelsen tre åbne, gratis kick off-morgenmøder, hvor forskere introducerer temaer fra uddannelsen. Hør Martin Brynskov 1. oktober fortælle om Åben agil byudvikling, Kim Halskov 5. november om Kreativitetsmetoder i interaktionsdesign og/eller Nils Olaya Fonstad 3. december om Digital leadership for it and non-it professionals: Recent insights and implications from MIT CISR. 

Læs mere om morgenmøderne.

September 2015

NYT IT-FAG I GYMNASIESKOLEN GØRES PERMANENT

It-vest glæder sig over, at Undervisningsministeriet har besluttet, at forsøgsfaget Informationsteknologi nu gøres permanent i gymnasieskolen. It-faget indføres med visse justeringer af læreplanen og under det mere dækkende navn Informatik. 

Det nye fag Informatik vil kunne udbydes på C- og B-niveau som studieretningsfag og som valgfag. I stx vil faget kunne udgøre et af de mindst to naturvidenskabelige fag på mindst C-niveau, som skal indgå i alle studieretningsforløb. I htx vil skolen for den enkelte studieretning kunne vælge mellem Informatik C og Kommunikation og it C som det obligatoriske it-fag.

Tilbage i 2011 tog It-vest - samarbejdende universiteter og en række samarbejdsparter initiativ til at støtte de gymnasier, der valgte at udbyde forsøgsfaget Informationsteknologi (i dag Informatik) i forsøgsperioden 2011-2014. 

Juni 2015

SUCCESFULD KARRIEREDAG FOR IT-STUDERENDE

Fredag 8. maj 2015 løb Katrinebjerg Karrieredag af stablen i Aarhus. Til arrangementet deltog cirka 500 it-studerende og 35 it-virksomheder. 
 
Dagen blev åbnet med "one-minute-madness", en såkaldt lynpræsentation, hvor alle deltagende virksomheder og studier præsenterede sig på bare 1. minut. Efterfølgende kunne de studerende gå rundt og netværke ved virksomhedernes stande.

Arrangementet henvendte sig til studerende på Datalogi, IT-produktudvikling, Informationsvidenskab, Digital design samt til ingeniørstuderende fra Informations og kommunikationsteknologi, IKT, Elektronik, Sundhedsteknologi og Computer Engineering. 

Bag arrangementet stod Aarhus Universitet i samarbejde med it-forum og It-vest. Læs mere om Katrinebjerg Karrieredag her.

Maj 2015

BLIV SPECIALIST I IT-SIKKERHED

It-vest, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet tilbyder fra august 2015 et nyt masteruddannelsesforløb i it-sikkerhed. Undervisningen skal klæde private og offentlige virksomheder på til at sikre sig mod den stigende mængde af stadigt mere avancerede trusler og angreb, som deres it-systemer bliver udsat for.

Et bredt erhvervspanel har bidraget til at definere behovet for uddannelsen, der tager fat på både de tekniske discipliner som sikkerhed i software og netværk og i emner som trusselsvurdering, risikostyring, adfærd og jura.

Pressemeddelelse 17. marts 2015: Universiteter hjælper virksomheder til at tage kampen op mod it-kriminalitet
Hjemmeside: www.master-it-vest.dk/it-sikkerhed 

Marts 2015


andre it-vest sites

  • www.master-it-vest.dk
  • www.it-summeruniversity.dk
  • www.cand-it-vest.dk
  • www.futurepeople.dk

andre aktiviteter

Design og produceret af Wildside.dk