Bookmark and Share

IT-VEST - SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

 • Syddansk Universitet,
 • Aalborg Universitet og
 • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder mange forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de flerfaglige overbygningsuddannelser:

 • cand.it. – kandidatuddannelser
 • master i it – fleksibel videreuddannelse for højtuddannede it-medarbejdere
 • master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.

HANNE DAUER KELLER ER INDTRÅDT I IT-VESTS STYREGRUPPE

Hanne Dauer Keller, prodekan for Uddannelse på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet, er nyt medlem af It-vests styregruppe. 

Hanne Dauer Keller er ph.d., cand.psych. og forsker inden for organisatorisk læring og arbejdspladslæring. Udover forskning har hun undervist i blandt andet psykosocialt arbejdsmiljø og læring i samspillet mellem arbejdsplads og uddannelse. 

Styregruppen for It-vest består af syv medlemmer, hvoraf Hanne Dauer Keller nu er et af de tre medlemmer, der repræsenterer universitetsverdenen. Styregruppens fire øvrige medlemmer kommer fra erhvervslivet. De fælles mål og rammer for It-vests aktiviteter fastlægges af styregruppen. 

Se It-vests styregruppe her

Januar 2016

DIMITTEND NUMMER 200 PÅ MASTER I IT

Fredag 18. september 2015 blev Thomas Skinner-Larsen, senior data warehouse architect hos Nykredit, dimittend nummer 200 på Masteruddannelsen i it. Thomas’ projekt, der blev afsluttet med karakteren 10, omhandler modelbaseret testing af data-vaults, og er udarbejdet på linjen inden for softwarekonstruktion. 

På billedet er Thomas Skinner-Larsen omgivet af censor, chief architect hos Ciber Danmark A/S Harry Xuegang Huang, sine to vejledere lektorerne Christian Thomsen og Brian Nielsen og studiesekretær Lene Even fra Institut for Datalogi.

Masteruddannelsen i it er en fleksibel it-efteruddannelse på deltid for personer, der arbejder på højt niveau med udvikling, ledelse og implementering af it eller med undervisning i it. Læs mere om uddannelsen her.

September 2015


andre It-vest sites

 • www.master-it-vest.dk
 • www.cand-it-vest.dk
 • www.futurepeople.dk

andre aktiviteter

 • Master i forretningsudvikling, it og innovation
 • Master i ikt og læring - ikt, didaktisk design og folkeskolens fag
Design og produceret af Wildside.dk