Cand.it.-uddannelser:

Audiodesign
Aarhus Universitet

Digital Design
Aarhus Universitet

Digitalt Liv
Aarhus Universitet

Informationsarkitektur
Aalborg Universitet

Informationsvidenskab
Aarhus Universitet

Interaktive digitale medier
Aalborg Universitet

It Design and Application Development
Aalborg Universitet

It, kommunikation og organisation
Aarhus Universitet

It, læring og organisatorisk omstilling
Aalborg Universitet

It-ledelse
Aalborg Universitet

IT Product Design
Syddansk Universitet

Oplevelsesdesign
Aalborg Universitet

Webkommunikation
Syddansk Universitet

 

For mere information: www.cand-it-vest.dk

CAND.IT.

Læg it til din bachelor. Når du vælger cand.it. som din kandidatuddannelse, kombinerer du din faglighed fra bacheloruddannelsen med indgående kendskab til udvikling og udnyttelse af it.

Cand.it. er en flerfaglig, erhvervsrettet kandidatuddannelse. Universiteterne i It-vest samarbejdet udbyder flere typer af cand.it.-uddannelser, som vægter design, teknologi og organisation forskelligt.

Læs om de enkelte uddannelser via oversigten her til venstre.

It-vest støtter universiteterne i deres arbejde med at udvikle, konsolidere og markedsføre cand.it.-uddannelserne.

It-vest sikrer, at uddannelserne har et it-fagligt indhold på højt niveau, og at kandidaterne opnår it-kompetencer, der kan anvendes inden for mange områder.

Flerfaglig

En cand.it.-uddannelse er flerfaglig, fordi den kombinerer discipliner fra forskellige faglige traditioner. Dels via uddannelsens indhold, dels via de erfaringer og metoder, som de studerende kommer med fra deres forskellige bacheloruddannelser. Den enkelte cand.it.-uddannelse har i forskellig grad fokus på design, kommunikation, programmering og organisation i sammenhæng med informationsteknologien.

Erhvervsrettet

En cand.it.-uddannelse er erhvervsrettet, idet der bliver lagt vægt på, at det faglige indhold matcher de it-kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. De studerende arbejder under studiet både teoretisk, analytisk og metodisk med løsning af krævende informationsteknologiske opgaver. Mange studerende benytter sig også af muligheden for at komme i praktik eller lave projekter i samarbejde med virksomheder.

Kandidatuddannelse

Cand.it. er en kandidatuddannelse. Du skal derfor være bachelor fra universitetet eller professionsbachelor fra en relevant uddannelse for at blive optaget. Den enkelte cand.it.-uddannelse optager bachelorer fra mange forskellige uddannelser. Undervisningen er ofte tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, holdundervisning og projekt- og gruppearbejde. Som færdiguddannet får du titlen cand.it.