FREMTIDEN ER DIGITAL - HVORDAN FÅR VI PIGERNE MED TIL AT SKABE DEN?

125 engagerede repræsentanter fra uddannelsessektoren, kommuner, regioner og ministerier, organisationer, virksomheder og fonde deltog mandag 26. februar i konferencen 'Fremtiden er digital - Hvordan får vi pigerne med til at skabe den?'. Konferencen blev holdt på Nationalmuseet og var arrangeret af Styrelsen for It og Læring ved Undervisningsministeriet, Ligestillingsministeriet og It-vest - samarbejdende universiteter.

Læs It-vests pressemeddelelse om konferencen:
It skal også udvikles af kvinder

Se opsamling og slides fra konferencen udarbejdet af Styrelsen for It og Læring:
Nedbrydning af kønsstereotyper skal få pigerne med på den teknologiske udvikling

 

 

INVITATIONEN

26. februar vil Undervisningsministeriet, Ligestillingsministeriet og It-vest meget gerne have en bred kreds af aktører på uddannelsesområdet med til at diskutere, hvordan vi får alle - både piger og drenge - til at engagere sig i den digitale fremtid.

Derfor indbydes alle interesserede til konferencen 'Fremtiden er digital - Hvordan får vi pigerne med til at skabe den?'.

Konferencen foregår kl. 10.00-13.15 på Nationalmuseet i København. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.

Eftersom digitaliseringen breder sig i alle grene af samfundet, er det meget vigtigt, at begge køn er rustet til en fremtid som både brugere og skabere af de digitale løsninger. Derfor skal teknologierne tidligt præsenteres for børn og unge på en måde, så alle har lige mulighed for at forstå teknologierne og deres betydning for både samfundet og den enkelte og kan fatte interesse for at være med til at præge den digitale udvikling.

 

Program for konferencen: Fremtiden er digital.