Støtte til studieaktiviteter

Retningslinjer for ansøgning om støtte til studieaktiviteter hos It-vest

Er du it-studerende eller medlem af en studenterorganisation for it-studerende ved et af de tre universiteter i Vestdanmark (Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet), kan du søge It-vest om økonomisk støtte til fagligt relevante aktiviteter.


Ansøgninger modtages og behandles løbende, og det er op til den enkelte ansøger at motivere den faglige relevans af netop denne ansøgning. Man kan både søge som enkeltperson og som gruppe.


It-vest støtter fortrinsvist cand.it.-studerende, men andre studerende, der læser på en it-uddannelse under It-vest samarbejdet, kan også komme i betragtning.


Støtten gives efter en vurdering af, om aktiviteten vil berige de studerendes faglige udbytte og/eller indsigt i uddannelsens erhvervssigte. 

It-vest støtter dog ikke omkostninger i forbindelse med praktikophold.

 

Fagligt relevante aktiviteter It-vest har valgt at støtte:

Her kan du se eksempler på fagligt relevante aktiviteter, som har fået tildelt støtte af It-vest: 

  • Studieophold i udlandet

  • Deltagelse i konferencer, hvor et arbejde skal præsenteres

  • Faglige arrangementer

  • Studieture, seminarer m.v.

Sådan søger du

En ansøgning skal som minimum indeholde oplysninger om:

 

  • Hvem der søger (navn, studie, universitet)
  • Hvad der søges til (aktivitet, tid, sted, deltagere)
  • Det faglige mål med aktiviteten
  • Ansøgt beløb og budget for aktiviteten (også information om evt. andre sponsorer)
  • Anbefaling fra en studieleder, fagkoordinator, underviser el.lign.
  • Kontaktinformation på ansøger (navn, adresse, e-mail)

 

Hvis der søges støtte til en aktivitet, hvor der er mulighed for at markedsføre It-vests aktiviteter (fx med logo på website, uddeling af brochurer el.lign.), må det meget gerne oplyses som en del af ansøgningen.

Ansøgninger stiles til:

It-vest – samarbejdende universiteter, Åbogade 15, 8200 Aarhus N.

Ansøgningen sendes pr. e-mail til:

it-vest@it-vest.dk, att. Tina Jensen