Cand.it.

Cand.it. er flerfaglige, erhvervsrettede kandidatuddannelser med fokus på digital udvikling og innovation.

Uddannelserne optager bachelorer fra forskellige uddannelser, og cand.it.er opnår derfor en individuel it-faglig profil i kombinationen mellem bachelorbaggrund og cand.it.-uddannelse.

Cand.it.-uddannelserne indeholder elementer af teknologi, design og organisation i forskelligt blandingsforhold, og de studerende lærer at sætte it i spil i forhold til udvikling af processer og produkter. De bliver i stand til at arbejde kreativt og innovativt med teknologiens muligheder, så de udnyttes til gavn for mennesker, virksomheder og samfund.

I 2021 er der uddannet 607 cand.it.er fra de tre vestdanske universiteter.

Universiteterne i Vestdanmark udbyder i alt 12 cand.it.-uddannelser.

It-vests rolle i forhold til uddannelserne er at støtte universiteterne i deres arbejde med at udvikle, konsolidere og markedsføre cand.it.-uddannelserne. It-vests styregruppe godkender eventuelle nye udbud af cand.it.-uddannelser og sikrer, at uddannelserne har et it-fagligt indhold på højt niveau.

It-vest har i sin aktuelle strategi (2012-2026) et særligt fokus på at sikre universiteternes udbud af attraktive og relevante cand.it.-uddannelser og på samspillet mellem cand.it.-uddannelsesmiljøerne og arbejdsmarkedet.

Flerfaglig

En cand.it.-uddannelse er flerfaglig, fordi den kombinerer discipliner fra forskellige faglige traditioner – teknisk-videnskabelige, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske. Dels via uddannelsens indhold, dels via de erfaringer og metoder, som de studerende kommer med fra deres forskellige bacheloruddannelser.

Erhvervsrettet

En cand.it.-uddannelse er erhvervsrettet, idet der bliver lagt vægt på, at det faglige indhold matcher de it-kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. De studerende arbejder under studiet både teoretisk, analytisk og metodisk med løsning af krævende informationsteknologiske opgaver – ofte i samarbejde med virksomheder. Mange studerende benytter sig af muligheden for et projektorienteret forløb i en virksomhed som en del af studiet.

Kandidatuddannelse

Cand.it. er en kandidatuddannelse, der varer 2 år. Du skal derfor være bachelor eller professionsbachelor fra en relevant uddannelse for at blive optaget. De enkelte cand.it.-uddannelser optager bachelorer fra forskellige uddannelser - se udbuddet på www.cand-it-vest.dk. Undervisningen er ofte tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, holdundervisning og projekt- og gruppearbejde. Som færdiguddannet får du titlen cand.it. (på engelsk Master of Science (MSc) in Information Technology) efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse.


Cand.it. ved Syddansk Universitet

5.750 cand.it.er fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

Siden cand.it.-uddannelsernes start i 1999 frem til 2022 er der uddannet 5.750 cand.it.er i alt fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. De seneste fem år har antallet af kandidater årligt ligget mellem 500 og 600:

Dermed bidrager cand.it.-uddannelserne væsentligt til udbuddet af it-kandidater til arbejdsmarkedet i Danmark.

De 590 cand.it.er, der blev uddannet ved SDU, AAU og AU i 2022, udgør 44 % af årets samlede produktion af it-kandidater ved de tre universiteter. Set i forhold til alle it-kandidater uddannet i 2022 i hele landet udgør de vestdanske cand.it.er 21 %.


Denne side er senest redigeret 6. juli 2023.