Om It-vest - samarbejdende universiteter

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem

 • Syddansk Universitet
 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet.

De tre universiteter udbyder en række forskellige it-uddannelser og uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark.

Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og at uddanne flest mulige it-kandidater.

It-vest har et særligt fokus på

 • cand.it. – flerfaglige, erhvervsrettede kandidatuddannelser
 • masteruddannelser og andre efteruddannelsestilbud inden for it-området
 • informatik i alle uddannelser - som fag og i fag.

Årsskrift 2023 It-vest

Hent pdf, hvor du kan læse om It-vests aktiviteter og nøgletal i vores Årsskrift 2023.

Tidligere årsskrifter

Årsskrift 2022

Aktiviteter

It-vest yder støtte til forskning, initiativer, eksperimenter og aktiviteter, der kan betyde bedre it-uddannelser og flere it-kandidater fra de samarbejdende universiteter.

Aktiviteter inden for it-området involverer ofte personer og faglige kompetencer hentet fra flere af universitetets fakulteter – og fra erhvervslivet eller andre uddannelsesinstitutioner. It-vest har en særlig rolle i forhold til at støtte og styrke nyskabende samarbejde, der kan være med til at forme fremtidens it-uddannelser og øge udbuddet af kompetencer inden for digital udvikling og innovation i samfundet.

Blandt de områder, It-vest samarbejdet beskæftiger sig med, er at:

 • tage initiativ til og støtte udvikling af nye it-uddannelser,
 • markedsføre cand.it., master i it og andre it-uddannelser,
 • arbejde for, at der uddannes flere it-kandidater, og at skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på it-arbejdsmarkedet,
 • styrke samarbejdet mellem eksisterende uddannelses- og forskningsmiljøer,
 • etablere samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv omkring it-uddannelse og -forskning,
 • styrke forskning og uddannelsesudvikling inden for Computational Thinking og informatik,
 • tage initiativer til udnyttelse af it-medieret undervisning.

Når det er relevant arbejder universitetssamarbejdet It-vest også sammen med landets øvrige universiteter for at markedsføre it-uddannelser og højne it-udviklingen i Danmark.

Læs mere om it-uddannelserne på Universiteterne.

Læs mere om It-vests samlede Aktiviteter.

Styregruppe

Fælles mål og rammer for It-vests aktiviteter fastlægges af en styregruppe, der består af syv medlemmer. Fire medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet og andre aftagere, samt tre repræsentanter for universiteterne i samarbejdet.

Styregruppen sikrer, at It-vests aktiviteter til stadighed er i overensstemmelse med aftagernes behov.

Læs mere om Styregruppen.

På hvert af de tre universiteter i samarbejdet er der et It-vest udvalg, der fastlægger lokale initiativer i regi af It-vest.

Sekretariat

It-vest har et mindre sekretariat med direktør Michael E. Caspersen i spidsen. Sekretariatet varetager koordinerende opgaver og centrale markedsføringsmæssige aktiviteter for de samarbejdende universiteter.

Kontakt sekretariatet.