Universiteterne

Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet har alle stærke it-miljøer og uddanner tilsammen omkring halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Hertil kommer uddannelse af it-bachelorer og -diplomingeniører samt tilbud om efter- og videreuddannelse inden for it og digital innovation.

I regi af It-vest-samarbejdet udbyder universiteterne

 • cand.it.-uddannelser (2-årige kandidatuddannelser)
 • master i it
 • master i ikt og læring
 • master i informatikundervisning

Organisation

På hvert af de tre universiteter i It-vest-samarbejdet er etableret et It-vest-udvalg, der fastlægger lokale initiativer til udvikling af it-uddannelser og -forskning. Udvalgene består af repræsentanter for de fakulteter, der udbyder it-uddannelser, universitetets repræsentant i It-vests styregruppe samt It-vests direktør.

Hvert år udpeges et antal projekter til at modtage målrettede midler i støtte fra It-vest – både lokalt på universiteterne og på tværs af de tre universiteter. Se oversigt over aktuelle projekter.

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet udbyder humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsfaglige og tekniske it-uddannelser. I regi af It-vest udbydes cand.it.-uddannelser og masteruddannelsen i it.

I 2021 har Syddansk Universitet uddannet i alt 306 it-bachelorer/-diplomingeniører og 318 it-kandidater – heraf 140 cand.it.er.

It-vest-udvalget på Syddansk Universitet har aktuelt fokus bl.a. på entreprenørskab, brobygning til arbejdsmarkedet og integrering af computational thinking i cand.it.-uddannelserne, videreudvikling af masteruddannelsen i it, udvikling af uddannelsestilbud, der retter sig mod kompetencer til data- og modeldrevet analyse, styrkelse af tværfakultært samarbejde om computational thinking samt diversitet ift. rekruttering og fastholdelse på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser.

 

It-vest-udvalget på Syddansk Universitet udgøres p.t. af:

 • Prodekan for uddannelse Lars Grassmé Binderup, Det Humanistiske Fakultet
 • Direktør Michael E. Caspersen, It-vest
 • Konstitueret institutleder Marianne Wolff Lundholt, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse
 • Studieleder Stig Børsen Hansen, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse
 • Professor Jacob Buur, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse
 • Institutleder Martin Svensson, Institut for Matematik og Datalogi

It-uddannelser på Syddansk Universitet

Bacheloruddannelser

 • Bibliotekskundskab og videnskommunikation
 • Datalogi
 • Electronics
 • Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
 • International virksomhedskommunikation med engelsk, it og webkommunikation
 • Robotteknologi
 • Software Engineering
 • Spiludvikling og læringsteknologi
 • Sundheds- og velfærdsteknologi


Diplomingeniøruddannelser

 • Electronics
 • Elektronik
 • Robotteknologi
 • Softwareteknologi

Kandidatuddannelser

 • Data Science
 • Datalogi
 • Electronics
 • IT Product Design (cand.it.)
 • Robotteknologi
 • Software Engineering
 • Spiludvikling og læringsteknologi
 • Sundheds- og velfærdsteknologi
 • Webkommunikation (cand.it.)

 

Masteruddannelser

 • Master i it

 

 

www.sdu.dk

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet udbyder humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsfaglige og tekniske it-uddannelser. I regi af It-vest udbydes cand.it.-uddannelser og masteruddannelsen i it samt masteruddannelsen i ikt og læring.

I 2021 har Aalborg Universitet uddannet i alt 499 it-bachelorer/-diplomingeniører og 605 it-kandidater – heraf 227 cand.it.er.

It-vest-udvalget på Aalborg Universitet har aktuelt fokus bl.a. på brobygning til arbejdsmarkedet og integrering af computational thinking i cand.it.-uddannelserne, videreudvikling af masteruddannelser inden for it, kompetenceopbygning og styrket tværfakultært samarbejde inden for computational thinking, udvikling af uddannelsestilbud, der retter sig mod kompetencer til data- og modeldrevet analyse, samt diversitet ift. rekruttering og fastholdelse på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser.

 

 

It-vest-udvalget på Aalborg Universitet udgøres p.t. af:

 • Prodekan for uddannelse Louise Møller Haase, Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Direktør Michael E. Caspersen, It-vest
 • Institutleder Peter Axel Nielsen, Institut for Datalogi
 • Studieleder og viceinstitutleder Ulrik Nyman, Institut for Datalogi
 • Institutleder Mikael Vetner, Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Studieleder og viceinstitutleder Tom Nyvang, Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Institutleder Michael Baggesen Klitgaard, Institut for Politik og Samfund
 • Studieleder og viceinstitutleder Ane Bislev, Institut for Politik og Samfund
 • Institutleder Keld Thorgård, Institut for Kultur og Læring
 • Studieleder og viceinstitutleder Morten Ziethen, Institut for Kultur og Læring

It-uddannelser på Aalborg Universitet

Bacheloruddannelser

 • Applied Industrial Electronics
 • Computerteknologi
 • Cyber- og computerteknologi
 • Datalogi
 • Datavidenskab og Machine Learning
 • Elektronik og systemdesign
 • Informationsteknologi
 • Innovation og digitalisering
 • Interaktionsdesign
 • Kommunikation og digitale medier
 • Kunst og Teknologi 
 • Medialogi
 • Robotteknologi
 • Software
 • Sundhedsteknologi

 

Diplomingeniøruddannelser

 • Elektronik

 

 

 

 

Kandidatuddannelser

 • Computer Engineering
 • Computer Science (IT)
 • Cyber Security
 • Datalogi
 • Digitalisering og applikationsudvikling (cand.it.)
 • Electronic Systems
 • Information Studies / Informationsvidenskab (cand.it.)
 • Innovative Communication Technology and Entrepreneurship
 • Intelligent Reliable Systems
 • Interaktionsdesign
 • Interaktive digitale medier (cand.it.)
 • It-ledelse (cand.it.)
 • It, læring og organisatorisk omstilling (cand.it.)
 • Medialogy
 • Oplevelsesdesign (cand.it.)
 • Produkt- og designpsykologi
 • Robotics
 • Service Systems Design
 • Software
 • Sundhedsteknologi

 

Masteruddannelser

 • Master i ikt og læring
 • Master i it

www.aau.dk

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet udbyder humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsfaglige og tekniske it-uddannelser. I regi af It-vest udbydes cand.it.-uddannelser og masteruddannelsen i it samt masteruddannelsen i informatikundervisning.

I 2021 har Aarhus Universitet uddannet i alt 417 it-bachelorer/-diplomingeniører og 414 it-kandidater – heraf 240 cand.it.er.

It-vest-udvalget på Aarhus Universitet har aktuelt fokus bl.a. på at styrke overgangen fra studie til job på cand.it.-uddannelserne, at videreudvikle masteruddannelser inden for it, at udvikle uddannelsestilbud, der retter sig mod kompetencer til data- og modeldrevet analyse, diversitet ift. rekruttering og fastholdelse på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser samt fortsat arbejde med opbygning af Center for Computational Thinking & Design.

 

 

It-vest-udvalget på Aarhus Universitet udgøres p.t. af:

 • Prodekan for uddannelse Niels Overgaard Lehmann, Arts
 • Direktør Michael E. Caspersen, It-vest
 • Institutleder Unni From, Institut for Kommunikation og Kultur
 • Afdelingsleder Morten Breinbjerg, Digital Design og Informationsvidenskab
 • Afdelingsleder Joshua Skewes, Cognitive Science
 • Institutleder Kaj Grønbæk, Institut for Datalogi
 • Lektor Henrik Bærbak Christensen, Institut for Datalogi
 • Institutleder Anders Frederiksen, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
 • Studieleder Anne Gammelgaard Ballantyne, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
 • Viceinstitutleder Christian Waldstrøm, Institut for Virksomhedsledelse
 • Lektor Lise Tordrup, Institut for Virksomhedsledelse
 • Lektor Arne Kjær, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

It-uddannelser på Aarhus Universitet

Bacheloruddannelser

 • Computerteknologi
 • Datalogi
 • Datavidenskab
 • Digital Design
 • Elektroteknologi
 • Informationsvidenskab
 • IT Produktudvikling

 

Diplomingeniøruddannelser

 • Elektronik
 • Softwareteknologi
 • Sundhedsteknologi

 

 

Kandidatuddannelser

 • Audiodesign (cand.it.)
 • Cognitive Science (cand.it.)
 • Computerteknologi
 • Datalogi
 • Digital Design (cand.it.)
 • Digitalt liv (cand.it.)
 • Elektroteknologi
 • Informationsvidenskab (cand.it.)
 • It, kommunikation og organisation (cand.it.)
 • It-produktudvikling
 • MSc in Information Management/cand.merc.it

 

Masteruddannelser

 • Master i informatikundervisning
 • Master i it

www.au.dk


Denne side er senest redigeret 10. maj 2022.