It-vest-støttede projekter

It-vest støtter hvert år en lang række initiativer, der bidrager til udvikling af it-uddannelser og -forskning på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Der kan dels være tale om fælles projekter på tværs af de tre universiteter. Dels projekter knyttet til det enkelte universitet og udvalgt af It-vest og universitetsrepræsentanter i fællesskab i henhold til It-vests aktuelle strategi.

Projekter igangsat i 2022

Fælles projekter

Projekter på universiteterne

I juni 2022 er følgende projekter på universiteterne udvalgt til at modtage It-vest-støtte:

Syddansk Universitet

 • Virksomhedsboost – øget samarbejde mellem undervisere på cand.it.-uddannelserne og virksomheder, Institut for Design og Kommunikation
 • Digital bæredygtighed – udvikling af undervisningsforløb i samarbejde mellem cand.it.-uddannelserne på SDU og energiselskabet EWII, Institut for Design og Kommunikation
 • Hard-skills Station – pilotprojekt til etablering af aktivitet, hvor studerende udvikler og afprøver kompetencer inden for programmering m.v. i samarbejde med lokale virksomheder, Institut for Design og Kommunikation
 • Dobbeltstrenget kompetenceudvikling i teknologiforståelse – pilotprojekt, der retter sig mod både lærere i grundskolen og undervisere på læreruddannelsen, Center for Learning Computational Thinking
 • It-etik som employabilitets-komponent – kortlægning af behov for it-etiske kompetencer i erhvervslivet og hos cand.it.erne, Institut for Design og Kommunikation
 • Integrativ transdisciplinaritet – udvikling af informatikfagets kernefaglighed gennem integration af datalogiske og informationsvidenskabelige tilgange, Center for Learning Computational Thinking

Aalborg Universitet

 • Fleksible mikrokurser i cybersikkerhed baseret på virtuelle laboratorier – udvikling af korte kursusaktiviteter inden for cybersikkerhed målrettet virksomheders medarbejdere, Institut for Elektroniske Systemer
 • Cybersecurity på It-ledelse – udvikling af valgfag inden for cybersecurity samt samarbejde med Institut for Elektroniske Systemer, Institut for Politik og Samfund
 • Afsætning af cand.it.er – dialogprojekt, der skal give institutterne øget indsigt i virksomheders kompetenceefterspørgsel, og virksomhederne øget kendskab til cand.it.-uddannelserne ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Institut for Kultur og Læring samt Institut for Politik og Samfund
 • Kvalificering af optag på cand.it.-uddannelserne – øget informatikfokus på adgangsgivende uddannelser, der giver retskrav til cand.it.-uddannelserne, samt optagelsessamtaler/-prøver for øvrige ansøgere, Institut for Kommunikation og Psykologi

Aarhus Universitet

 • Center for Computational Thinking & Design – støtte til centerledelse
 • Machine Learning materialer og værktøjer til teknologiforståelse og informatik – modning og udbredelse af undervisningsmaterialer og digitale værktøjer til undervisning i machine learning i grundskolens ældste klasser samt på de gymnasiale uddannelser, Institut for Datalogi
 • Data Driven Leadership – medfinansiering af tenure-track assistant professor, Institut for Virksomhedsledelse
 • Courses for IT Professionals – pilotprojekt til udvikling og gennemførelse af skræddersyede, korte kursusforløb for virksomheder, Institut for Datalogi
 • Computational Cognitive Science Profile – udvikling af valgfag til cand.it.-uddannelsen i Cognitive Science i samarbejde med Radboud University i Holland, Institut for Kommunikation og Kultur
 • National informatikkonference – afholdes i efteråret 2022 i regi af masteruddannelsen i informatikundervisning, Institut for Datalogi
 • Moduler i Digital Innovation til masteruddannelsen i ikt og læring og masteruddannelsen i it – udvikling af nye fagpakker/moduler til masteruddannelserne, Institut for Kommunikation og Kultur
   

Støtte til studieaktiviteter

Ud over støtte til it-uddannelser og -forskning har It-vest mulighed for at yde cand.it.- og andre it-studerende ved Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet støtte til aktiviteter, der kan berige de studerende fagligt og øge deres kontakt til erhvervslivet. Det kan f.eks. være støtte til faglige arrangementer, studieophold i udlandet eller deltagelse i konferencer.

Støtte til studieaktiviteter kan ydes individuelt eller til grupper.

Projekter igangsat i 2021

Fælles projekter

Projekter på universiteterne

Herunder en oversigt over projekter, der blev udvalgt til It-vest-støtte i 2021 – med links til posterpræsentationer udarbejdet oktober 2021:

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

 • Diversitet og inklusion på tekniske it-uddannelser, Institut for Datalogi (fortsat fra 2019-2020)
 • CT og beskæftigelse i cand.it.-uddannelsen It-design og applikationsudvikling, Institut for Datalogi (fortsat fra 2019-2020)
 • Personlige-professionelle kompetencer – udvikling af undervisningsforløb med fokus på studerendes personlige kompetencer i relation til beskæftigelse, Institut for Kultur og Læring sammen med Institut for Kommunikation og Psykologi og Institut for Politik og Samfund – dækkende seks af AAU's syv cand.it.-uddannelser
 • Speciale-swap – mulighed for på sidste studieår at bytte om, så specialet udarbejdes før projektorienteret forløb, Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Computational Social Science i bachelor- og kandidatuddannelser, Institut for Politik og Samfund
 • Dialog om efter- og videreuddannelse inden for it i uddannelser, Master i ikt og læring, Institut for Kommunikation og Psykologi

Aarhus Universitet

Projekter igangsat i 2020

Fælles projekter

Projekter på universiteterne

Herunder en oversigt over projekter, der blev udvalgt til It-vest-støtte i 2020 – med links til posterpræsentationer udarbejdet oktober 2021:

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

Projekter igangsat i 2019

Fælles projekter

Projekter på universiteterne

Herunder en oversigt over projekter, der blev udvalgt til It-vest-støtte i 2019 – med links til posterpræsentationer udarbejdet august 2019:

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

 • Algorithmic Humanities ved cand.it.-uddannelserne og den adgangsgivende bacheloruddannelse på Institut for Kommunikation og Psykologi
 • CT og programmeringsundervisning på cand.it.-uddannelsen i It-ledelse
 • Employability ved cand.it.-uddannelserne på Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Bedre kønsbalance på it-uddannelserne på Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • CT og beskæftigelse på cand.it.-uddannelsen i It-design og applikationsudvikling
 • Aktiviteter på CALDISS (Computational Analytics Laboratory for Digital Social Science) målrettet studerende og forskere
 • It-didaktisk udvikling på Master i ikt og læring (digitale kompetencer i faglighed, didaktik og teknologibrug)

Aarhus Universitet

 • Diversitet i brobygningen mellem ungdomsuddannelser og it-uddannelser på vestdanske universiteter
 • Postdoc-stilling til udvikling af dashboard til måling af CT-modenhed i fag og hos universitetsstuderende
 • CS Bedre Match (rekruttering og fastholdelse) på Institut for Datalogi
 • Det digitale curriculum på Arts-fakultetet
 • Metodeuge på cand.it.-uddannelsen i it, kommunikation og organisation
 • It-dragen fra Kina (oplægsholder til konferencen Digital 2019)

Denne side er senest redigeret 15. juni 2022.