It-vest-støttede projekter

It-vest støtter hvert år en lang række initiativer, der bidrager til udvikling af it-uddannelser og -forskning på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Der kan dels være tale om fælles projekter på tværs af de tre universiteter. Dels projekter knyttet til det enkelte universitet og udvalgt af It-vest og universitetsrepræsentanter i fællesskab i henhold til It-vests aktuelle strategi.

Projekter igangsat i 2023

I juni 2023 er følgende projekter på universiteterne udvalgt til at modtage It-vest-støtte:

Syddansk Universitet

 • Computational thinking i fag og uddannelser på SDU, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab og Center for Learning Computational Thinking
 • Empowering humanities education with deep learning models, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab
 • SMV'ers kompetencebehov inden for cybersikkerhed, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab
 • Læringsfællesskaber mellem universitetet og virksomheder, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab
 • Web Data Science, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab og Institut for Matematik og Datalogi

Aalborg Universitet

 • Undervisningsmaterialer til computational thinking på cand.it.-uddannelsen Digitalisering og applikationsudvikling, Institut for Datalogi
 • Nyudvikling af masteruddannelsen i ikt og læring, Institut for Kommunikation og Psykologi
 • It-praksis, studenterdrevet podcast, Institut for Politik og Samfund
 • Digital kontroverskortlægning på gymnasieniveau, Institut for Kultur og Læring
 • Kunstig intelligens i engelskundervisningen på gymnasiale uddannelser, Institut for Kultur og Læring
 • It-kompetencer på cand.it.-uddannelserne ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Digitale kompetencer på bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier, Institut for Kommunikation og Psykologi

Aarhus Universitet

 • MakerFest - udvikling af digitale materialer, showcases og aktiviteter, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
 • Ledelse af projektet Interdisciplinary Digital Business Development, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
 • Undersøgelse af ITKO-uddannelsens attraktivitet, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
 • Large Language Models i sprogfagene, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
 • Generative Language Technology: Opportunities and Pitfalls - udvikling af efteruddannelsesforløb for sproglærere i gymnasiet, Institut for Kommunikation og Kultur
 • Progression i undervisning i Machine Learning, Center for Computational Thinking & Design
 • API-kald vedr. kursus om design af chatbots med Large Language Models, Institut for Virksomhedsledelse
 • GPT-modeller til forskning og undervisning, Institut for Virksomhedsledelse
 • Experiments on use of chatbots, Institut for Virksomhedsledelse
 • Udvikling af undervisning om bæredygtig it-ledelse, Institut for Virksomhedsledelse
 • CS Outward, styrkelse af relation til arbejdsmarkedet, Institut for Datalogi
 • Fagudbud i informationssikkerhed målrettet cand.it.-uddannelserne Digital design og Informationsvidenskab, Institut for Kommunikation og Kultur
 • Styrkelse af computerspilsuddannelse i Vestdanmark, Institut for Kommunikation og Kultur, afdelingen for Digital Design og Informationsvidenskab, sammen med Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
 • Digitale kompetencer inden for molekylærbiologi, Faculty of Natural Sciences

 

Støtte til studieaktiviteter

Ud over støtte til it-uddannelser og -forskning har It-vest mulighed for at yde cand.it.- og andre it-studerende ved Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet støtte til aktiviteter, der kan berige de studerende fagligt og øge deres kontakt til erhvervslivet. Det kan f.eks. være støtte til faglige arrangementer, studieophold i udlandet eller deltagelse i konferencer.

Støtte til studieaktiviteter kan ydes individuelt eller til grupper.

Projekter igangsat i 2022

Fælles projekter

Projekter på universiteterne

I juni 2022 er følgende projekter på universiteterne udvalgt til at modtage It-vest-støtte - med links til posterpræsentationer udarbejdet januar 2023:

Syddansk Universitet

 • Virksomhedsboost – øget samarbejde mellem undervisere på cand.it.-uddannelserne og virksomheder, Institut for Design og Kommunikation
 • Digital bæredygtighed – udvikling af undervisningsforløb i samarbejde mellem cand.it.-uddannelserne på SDU og energiselskabet EWII, Institut for Design og Kommunikation
 • Hard Skills Station – pilotprojekt til etablering af aktivitet, hvor studerende udvikler og afprøver kompetencer inden for programmering m.v. i samarbejde med lokale virksomheder, Institut for Design og Kommunikation
 • Dobbeltstrenget kompetenceudvikling i teknologiforståelse – pilotprojekt, der retter sig mod både lærere i grundskolen og undervisere på læreruddannelsen, Center for Learning Computational Thinking
 • It-etik som employabilitets-komponent – kortlægning af behov for it-etiske kompetencer i erhvervslivet og hos cand.it.erne, Institut for Design og Kommunikation
 • Integrativ transdisciplinaritet – udvikling af informatikfagets kernefaglighed gennem integration af datalogiske og informationsvidenskabelige tilgange, Center for Learning Computational Thinking

Aalborg Universitet

 • Fleksible mikrokurser i cybersikkerhed baseret på virtuelle laboratorier – udvikling af korte kursusaktiviteter inden for cybersikkerhed målrettet virksomheders medarbejdere, Institut for Elektroniske Systemer
 • Cybersecurity på It-ledelse – udvikling af valgfag inden for cybersecurity samt samarbejde med Institut for Elektroniske Systemer, Institut for Politik og Samfund
 • Afsætning af cand.it.er – dialogprojekt, der skal give institutterne øget indsigt i virksomheders kompetenceefterspørgsel, og virksomhederne øget kendskab til cand.it.-uddannelserne ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Institut for Kultur og Læring samt Institut for Politik og Samfund
 • Kvalificering af optag på cand.it.-uddannelserne – øget informatikfokus på adgangsgivende uddannelser, der giver retskrav til cand.it.-uddannelserne, samt optagelsessamtaler/-prøver for øvrige ansøgere, Institut for Kommunikation og Psykologi

Aarhus Universitet

Projekter igangsat i 2021

Fælles projekter

Projekter på universiteterne

Herunder en oversigt over projekter, der blev udvalgt til It-vest-støtte i 2021 – med links til posterpræsentationer udarbejdet januar 2023:

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

Projekter igangsat i 2020

Fælles projekter

Projekter på universiteterne

Herunder en oversigt over projekter, der blev udvalgt til It-vest-støtte i 2020 – med links til posterpræsentationer udarbejdet januar 2023 eller tidligere:

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

 • Curriculumprojekt (HUM-SAMF) 2020-2021 – digital kompetenceudvikling af lærerkollegierne på humanistiske og samfundsfaglige uddannelser
 • Computational thinking i datavidenskab, Institut for Datalogi – Poster fra oktober 2021
 • Tværfakultært samarbejde mellem Institut for Datalogi og Center for It-ledelse ved Institut for Politik og Samfund omkring kursusudvikling inden for computational thinking, it-forretningsforståelse, teknologi-støttet forretningsudvikling og digital innovation
 • Computational thinking i cand.it.-uddannelsen It-design og applikationsudvikling 2019-2021 – Poster fra oktober 2021
 • Styrkelse af SMV'ernes datafantasi, Institut for Kultur og Læring – Poster fra oktober 2021
 • Større diversitet på tekniske it-uddannelser, Institut for Datalogi, 2019-2021 – Poster fra oktober 2021
 • Initiativer omkring employabilitet ved cand.it.-uddannelserne på Institut for Kommunikation og Psykologi – Poster fra oktober 2021

Aarhus Universitet

 • CoTinker – udvikling af open source ressource til undervisning i computational thinking og modellering i gymnasiet, Center for Computational Thinking & Design – Poster fra oktober 2021
 • Masteruddannelsen i informatikundervisning, Institut for Datalogi – Poster fra oktober 2021
 • CS First Year for All, Institut for Datalogi
 • Karriere- og uddannelseskonsulent, cand.it.-uddannelserne ved Institut for Kommunikation og Kultur – Poster fra oktober 2021
 • alphaCloud – cloud computing og high performance computing ved cand.it.-uddannelsen i Cognitive Science
 • DigiArch – arkitektur og værktøjer til beslutningsstøtte vedr. digital kompetenceudvikling, Aarhus BSS

Projekter igangsat i 2019

Fælles projekter

Projekter på universiteterne

Herunder en oversigt over projekter, der blev udvalgt til It-vest-støtte i 2019 – med links til posterpræsentationer udarbejdet august 2019:

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

 • Algorithmic Humanities ved cand.it.-uddannelserne og den adgangsgivende bacheloruddannelse på Institut for Kommunikation og Psykologi
 • CT og programmeringsundervisning på cand.it.-uddannelsen i It-ledelse
 • Employability ved cand.it.-uddannelserne på Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Bedre kønsbalance på it-uddannelserne på Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • CT og beskæftigelse på cand.it.-uddannelsen i It-design og applikationsudvikling
 • Aktiviteter på CALDISS (Computational Analytics Laboratory for Digital Social Science) målrettet studerende og forskere
 • It-didaktisk udvikling på Master i ikt og læring (digitale kompetencer i faglighed, didaktik og teknologibrug)

Aarhus Universitet

 • Diversitet i brobygningen mellem ungdomsuddannelser og it-uddannelser på vestdanske universiteter
 • Postdoc-stilling til udvikling af dashboard til måling af CT-modenhed i fag og hos universitetsstuderende
 • CS Bedre Match (rekruttering og fastholdelse) på Institut for Datalogi
 • Det digitale curriculum på Arts-fakultetet
 • Metodeuge på cand.it.-uddannelsen i it, kommunikation og organisation
 • It-dragen fra Kina (oplægsholder til konferencen Digital 2019)

Denne side er senest redigeret 6. januar 2023.