It-vest-støttede projekter

It-vest støtter hvert år en lang række initiativer, der bidrager til udvikling af it-uddannelser og -forskning på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Der kan dels være tale om fælles projekter på tværs af de tre universiteter. Dels projekter knyttet til det enkelte universitet og udvalgt af It-vest og universitetsrepræsentanter i fællesskab i henhold til It-vests aktuelle strategi.

I maj 2021 er følgende projekter udvalgt:

Fælles projekter

Syddansk Universitet

 • Entreprenørskab – udvikling af et entreprenørfag, ’Entrepreneurial Practice’, med et humanistisk udgangspunkt, Institut for Design og Kommunikation
 • Studie- og employabilitetsrejse på SDU’s cand.it.-uddannelser, Institut for Design og Kommunikation
 • Designing sustainable domestic technologies - udvikling af kursus på 10 ECTS i samarbejde mellem cand.it.-uddannelserne i Webkommunikation (SDU) og It-design og applikationsudvikling (AAU) samt energiselskabet EWII
 • Øget udbredelse af CT-kompetencer hos undervisere, Center for Learning Computational Thinking

Aalborg Universitet

 • Diversitet og inklusion på tekniske it-uddannelser, Institut for Datalogi (fortsat fra 2019-2020)
 • CT og beskæftigelse i cand.it.-uddannelsen It-design og applikationsudvikling, Institut for Datalogi (fortsat fra 2019-2020)
 • Personlige-professionelle kompetencer – udvikling af undervisningsforløb med fokus på studerendes personlige kompetencer i relation til beskæftigelse, Institut for Kultur og Læring sammen med Institut for Kommunikation og Psykologi og Institut for Politik og Samfund - dækkende seks af AAU's syv cand.it.-uddannelser
 • Speciale-swap – mulighed for på sidste studieår at bytte om, så specialet udarbejdes før projektorienteret forløb, Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Computational Social Science i bachelor- og kandidatuddannelser, Institut for Politik og Samfund
 • Dialog om efter- og videreuddannelse inden for it i uddannelser, Master i ikt og læring, Institut for Kommunikation og Psykologi

Aarhus Universitet

 • Cloud Native-teknologi på AU's humanistiske cand.it.-uddannelser, Institut for Kommunikation og Kultur
 • Movement Tracking for Embodied Cognition Lab (MoTEC), cand.it.-uddannelsen i Cognitive Science, Institut for Kommunikation og Kultur
 • Workshops og it-oplevelsesrum til inspiration og inklusivitet, Institut for Datalogi
 • Maker-teknologier og lydteknologi, Digital Design Lab, Institut for Kommunikation og Kultur
 • Community building og didaktisk udvikling på masteruddannelsen i informatikundervisning, Institut for Datalogi
 • CoTinker 2.0 - forskningsbaseret udvikling og afprøvning af læringsforløb i agent-baseret modellering med CoTinker, Center for Computational Thinking & Design
 • Dialog om efter- og videreuddannelse inden for it i uddannelser, Master i digital innovation, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Projekter igangsat i 2020

Herunder en oversigt over projekter, der blev udvalgt til It-vest-støtte i 2020:

Fælles projekter

Syddansk Universitet

 • Nye vilkår for interaktionsdesign 2 - forskningsbasering af undervisning i 'computational things' og 'embodied computational thinking'
 • Synergetisk centerudvikling ved Center for Learning Computational Thinking
 • Employability og entreprenørskab i cand.it.-uddannelserne

Aalborg Universitet

 • Curriculumprojekt (HUM-SAMF) 2020-2021 - digital kompetenceudvikling af lærerkollegierne på humanistiske og samfundsfaglige uddannelser
 • Computational thinking i datavidenskab, Institut for Datalogi
 • Tværfakultært samarbejde mellem Institut for Datalogi og Center for It-ledelse ved Institut for Politik og Samfund omkring kursusudvikling inden for computational thinking, it-forretningsforståelse, teknologi-støttet forretningsudvikling og digital innovation
 • Computational thinking i cand.it.-uddannelsen It-design og applikationsudvikling 2019-2021
 • Styrkelse af SMV'ernes datafantasi, Institut for Kultur og Læring
 • Større diversitet på tekniske it-uddannelser, Institut for Datalogi, 2019-2021
 • Initiativer omkring employabilitet ved cand.it.-uddannelserne på Institut for Kommunikation og Psykologi

Aarhus Universitet

 • CoTinker - udvikling af open source ressource til undervisning i computational thinking og modellering i gymnasiet, Center for Computational Thinking & Design
 • Masteruddannelsen i informatikundervisning, Institut for Datalogi
 • CS First Year for All, Institut for Datalogi
 • Karriere- og uddannelseskonsulent, cand.it.-uddannelserne ved Institut for Kommunikation og Kultur
 • alphaCloud - cloud computing og high performance computing ved cand.it.-uddannelsen i Cognitive Science
 • DigiArch - arkitektur og værktøjer til beslutningsstøtte vedr. digital kompetenceudvikling, Aarhus BSS

Projekter igangsat i 2019

Herunder en oversigt over projekter, der blev udvalgt til It-vest-støtte i 2019 - med links til posterpræsentationer udarbejdet august 2019:

Fælles projekter

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

 • Diversitet i brobygningen mellem ungdomsuddannelser og it-uddannelser på vestdanske universiteter
 • Postdoc-stilling til udvikling af dashboard til måling af CT-modenhed i fag og hos universitetsstuderende
 • CS Bedre Match (rekruttering og fastholdelse) på Institut for Datalogi
 • Det digitale curriculum på Arts-fakultetet
 • Metodeuge på cand.it.-uddannelsen i it, kommunikation og organisation
 • It-dragen fra Kina (oplægsholder til konferencen Digital 2019)

Støtte til studieaktiviteter

Ud over støtte til it-uddannelser og -forskning har It-vest mulighed for at yde cand.it.- og andre it-studerende ved Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet støtte til aktiviteter, der kan berige de studerende fagligt og øge deres kontakt til erhvervslivet. Det kan f.eks. være støtte til faglige arrangementer, studieophold i udlandet eller deltagelse i konferencer.

Støtte til studieaktiviteter kan ydes individuelt eller til grupper.


Denne side er senest redigeret 8. februar 2021.