It-vest-støttede projekter

It-vest støtter hvert år en lang række initiativer, der bidrager til udvikling af it-uddannelser og -forskning på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Der kan dels være tale om fælles projekter på tværs af de tre universiteter. Dels projekter knyttet til det enkelte universitet og udvalgt af It-vest og universitetsrepræsentanter i fællesskab i henhold til It-vests aktuelle strategi.

Fælles projekter

Projekter på universiteterne

I maj 2021 er følgende projekter udvalgt til at modtage støtte fra It-vest - med links til posterpræsentationer udarbejdet oktober 2021:

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

 • Diversitet og inklusion på tekniske it-uddannelser, Institut for Datalogi (fortsat fra 2019-2020)
 • CT og beskæftigelse i cand.it.-uddannelsen It-design og applikationsudvikling, Institut for Datalogi (fortsat fra 2019-2020)
 • Personlige-professionelle kompetencer – udvikling af undervisningsforløb med fokus på studerendes personlige kompetencer i relation til beskæftigelse, Institut for Kultur og Læring sammen med Institut for Kommunikation og Psykologi og Institut for Politik og Samfund - dækkende seks af AAU's syv cand.it.-uddannelser
 • Speciale-swap – mulighed for på sidste studieår at bytte om, så specialet udarbejdes før projektorienteret forløb, Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Computational Social Science i bachelor- og kandidatuddannelser, Institut for Politik og Samfund
 • Dialog om efter- og videreuddannelse inden for it i uddannelser, Master i ikt og læring, Institut for Kommunikation og Psykologi

Aarhus Universitet

Projekter igangsat i 2020

Fælles projekter

Projekter på universiteterne

Herunder en oversigt over projekter, der blev udvalgt til It-vest-støtte i 2020 - med links til posterpræsentationer udarbejdet oktober 2021:

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

Projekter igangsat i 2019

Fælles projekter

Projekter på universiteterne

Herunder en oversigt over projekter, der blev udvalgt til It-vest-støtte i 2019 - med links til posterpræsentationer udarbejdet august 2019:

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

 • Algorithmic Humanities ved cand.it.-uddannelserne og den adgangsgivende bacheloruddannelse på Institut for Kommunikation og Psykologi
 • CT og programmeringsundervisning på cand.it.-uddannelsen i It-ledelse
 • Employability ved cand.it.-uddannelserne på Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Bedre kønsbalance på it-uddannelserne på Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • CT og beskæftigelse på cand.it.-uddannelsen i It-design og applikationsudvikling
 • Aktiviteter på CALDISS (Computational Analytics Laboratory for Digital Social Science) målrettet studerende og forskere
 • It-didaktisk udvikling på Master i ikt og læring (digitale kompetencer i faglighed, didaktik og teknologibrug)

Aarhus Universitet

 • Diversitet i brobygningen mellem ungdomsuddannelser og it-uddannelser på vestdanske universiteter
 • Postdoc-stilling til udvikling af dashboard til måling af CT-modenhed i fag og hos universitetsstuderende
 • CS Bedre Match (rekruttering og fastholdelse) på Institut for Datalogi
 • Det digitale curriculum på Arts-fakultetet
 • Metodeuge på cand.it.-uddannelsen i it, kommunikation og organisation
 • It-dragen fra Kina (oplægsholder til konferencen Digital 2019)

Støtte til studieaktiviteter

Ud over støtte til it-uddannelser og -forskning har It-vest mulighed for at yde cand.it.- og andre it-studerende ved Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet støtte til aktiviteter, der kan berige de studerende fagligt og øge deres kontakt til erhvervslivet. Det kan f.eks. være støtte til faglige arrangementer, studieophold i udlandet eller deltagelse i konferencer.

Støtte til studieaktiviteter kan ydes individuelt eller til grupper.


Denne side er senest redigeret 22. oktober 2021.