Cand.it. - fra studie til job

It-vest har i 2020 igangsat projektet ’Cand.it. årgang 2020 – effektiv overgang fra studie til job’.

Målet med projektet er at inspirere cand.it.-studerende på de tre samarbejdende universiteter til at arbejde med deres karrieremodenhed og blive bevidste om den karrierelæring, de opnår gennem aktiviteter både på og uden for studiet.

Viden, indsigt og interventioner

Projektet tager udgangspunkt i året 2020 på cand.it.-uddannelserne og følger både studerende og færdiguddannede i årene 2020-2023.

Gennem kvantitative undersøgelser flere gange i projektperioden indsamles viden om de studerendes og dimittendernes karriereorienterede aktiviteter, og der samles indsigt gennem kvalitative interviews med både studerende og dimittender.

På baggrund af viden og indsigt udvikles og afprøves interventioner på tværs af studiemiljøerne på de tre universiteter som supplement til de aktiviteter, som de enkelte universiteter allerede tilbyder.

Projektet ønsker dermed at undersøge, hvilke beslutninger og aktiviteter i løbet af studietiden (studiejob, projektorienteret forløb, specialesamarbejde, særlige faglige interesser, ekstracurriculære aktiviteter, netværk m.v.), der påvirker de studerendes karrieremodenhed og deres karrieremuligheder efter endt uddannelse. Samt hvilke aktiviteter, der har størst værdi ift. at hjælpe de studerende på deres karriererejse.

Interventioner

Aktiviteter, der indtil nu er igangsat eller afviklet under eller i tilknytning til projektet:

Deltagere i projektet

Bag projektet står It-vest i samarbejde med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

It-vest varetager projektledelsen, mens universiteternes cand.it.-studiemiljøer og karrierecentre indgår i såvel styregruppe som projektgruppe for initiativet.

Inspiration

Vi lader os blandt andet inspirere af King’s College London’s tre stadier for karriererejsen: Discover, Focus, Action.

Cand.it.-uddannelser ved SDU, AAU og AU

Læs om cand.it.-uddannelserne i Vestdanmark på www.cand-it-vest.dk.


Denne side er senest redigeret 13. december 2021.