Cand.it. – fra studie til job

Cand.it.-uddannelserne blev etableret i 1999 for at bidrage til at sikre danske virksomheder digitale kompetencer.

Efter en spæd start uddannes der i dag mere end 1.100 cand.it.er om året i Danmark – heraf ca. 60 % ved de tre vestdanske universiteter.

De fleste cand.it.-uddannelser optager bachelorer fra forskellige studieretninger, og der findes cand.it.-uddannelser med humanistisk, samfundsvidenskabeligt eller teknisk fokus.

Cand.it.-kandidaterne har derfor i høj grad en individuel profil. Samtidig betyder den øgede digitalisering på alle samfundsområder, at flere og flere virksomheder har behov for digitale kompetencer.

For at skabe gensidigt kendskab mellem cand.it.-studierne og arbejdsmarkedet og støtte cand.it.erne i overgangen fra studie til job har It-vest iværksat forskellige initiativer i tæt samarbejde med de tre vestdanske universiteter. Initiativerne skal supplere de employability-aktiviteter, der i forvejen gennemføres på universiteterne.

Programmet Fra studie til job

I 2022 har It-vest sammen med cand.it.-institutter og karrierecentrene på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet etableret programmet Cand.it. fra studie til job.

Programmets mål er at reducere dimittendledigheden for samtlige vestdanske cand.it.-uddannelser til under 10 % inden for det første år efter dimission, at øge arbejdsmarkedets kendskab til og efterspørgsel efter cand.it.er og at fastholde og udbygge uddannelsernes attraktivitet.

Ved etableringen består programmet af tre projekter, der adresserer målsætningen før, under og efter studiet, men i øvrigt er tæt sammenhængende:

 • Integrerede karriereaktiviteter
  – skal sikre tæt sammenhæng mellem arbejdsmarked og studier, så kandidaterne får konkrete erfaringer og indsigt i deres muligheder efter studiet
  Projektejer: Institutleder Marianne Wolff Lundholt, SDU
  Projektleder: Specialkonsulent (karriere og employabilitet) Stine Pilsmark Kaldahl, SDU
 • Kvalificeret optag
  – skal sikre optag af de mest motiverede studerende blandt de mange ansøgere til cand.it.-studierne
  Projektejer: Institutleder Keld Thorgård, AAU
  Projektleder: Forskningsassistent Maja Højslet Schurer, AAU
 • Cand.it.-kampagne
  – skal øge arbejdsmarkedets kendskab til den værdi, cand.it.erne kan skabe i virksomheder og organisationer
  Projektejer: Udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen, It-vest
  Projektleder: Kommunikationschef Britta Ank Pedersen, It-vest

Programmet løber over tre år fra 2022 til 2025.

Projektet Cand.it. årgang 2020

I 2020 igangsatte It-vest sammen med de vestdanske universiteter projektet ’Cand.it. årgang 2020 – effektiv overgang fra studie til job’.

Målet med projektet er at inspirere cand.it.-studerende på de tre samarbejdende universiteter til at arbejde med deres karrieremodenhed og blive bevidste om den karrierelæring, de opnår gennem aktiviteter både på og uden for studiet.

Projektet tager udgangspunkt i året 2020 på cand.it.-uddannelserne og følger både studerende og færdiguddannede i årene 2020-2023.

Gennem kvantitative undersøgelser flere gange i projektperioden indsamles viden om de studerendes og dimittendernes karriereorienterede aktiviteter, og der samles indsigt gennem kvalitative interviews med både studerende og dimittender.

På baggrund af viden og indsigt udvikles og afprøves interventioner på tværs af studiemiljøerne på de tre universiteter som supplement til de aktiviteter, som de enkelte universiteter allerede tilbyder.

Projektet ønsker dermed at undersøge, hvilke beslutninger og aktiviteter i løbet af studietiden (studiejob, projektorienteret forløb, specialesamarbejde, særlige faglige interesser, ekstracurriculære aktiviteter, netværk m.v.), der påvirker de studerendes karrieremodenhed og deres karrieremuligheder efter endt uddannelse. Samt hvilke aktiviteter, der har størst værdi ift. at hjælpe de studerende på deres karriererejse.

Årgang 2020-projektet har skabt viden og inspiration til programmet Cand.it. fra studie til job, som er etableret i maj 2022.

Projektet vil derfor fra 2022 primært bidrage med vidensindsamling i tæt koordination med aktiviteterne under Fra studie til job-programmet.

Programstyregruppe

Programmet Fra studie til job styres af en programstyregruppe, hvis medlemmer er:

Syddansk Universitet

 • Lars Grassmé Binderup, prodekan for uddannelse, Det Humanistiske Fakultet
 • Marianne Wolff Lundholt, institutleder, Institut for Design og Kommunikation

Aalborg Universitet

 • Louise Møller Haase, prodekan for uddannelse, Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Malene Gram, prodekan for uddannelse, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Peter Axel Nielsen, konstitueret institutleder, Institut for Datalogi
 • Mikael Vetner, institutleder, Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Keld Thorgård, institutleder, Institut for Kultur og Læring

Aarhus Universitet

 • Niels Overgaard Lehmann, prodekan for uddannelse, Arts
 • Unni From, institutleder, Institut for Kommunikation og Kultur
 • Morten Breinbjerg, afdelingsleder, Afdelingen for Digital Design og Informationsvidenskab

It-vest

 • Michael E. Caspersen, direktør, programejer
 • Bettina Lundgaard Hansen, udviklingschef

It-vest varetager programledelsen, mens universiteternes cand.it.-studiemiljøer og karrierecentre indgår i såvel styregruppe som projekt- og arbejdsgrupper.

Inspiration

Vi lader os blandt andet inspirere af King’s College London’s tre stadier for karriererejsen: Discover, Focus, Action.

Cand.it.-uddannelser ved SDU, AAU og AU

Læs om cand.it.-uddannelserne i Vestdanmark på www.cand-it-vest.dk.


Denne side er senest redigeret 5. juli 2022.