Cand.it. – fra studie til job

Cand.it.-uddannelserne blev etableret i 1999 for at bidrage til at sikre danske virksomheder digitale kompetencer.

Efter en spæd start uddannes der i dag mere end 1.100 cand.it.er om året i Danmark – heraf ca. 60 % ved de tre vestdanske universiteter.

De fleste cand.it.-uddannelser optager bachelorer fra forskellige studieretninger, og der findes cand.it.-uddannelser med humanistisk, samfundsvidenskabeligt eller teknisk fokus.

Cand.it.-kandidaterne har derfor i høj grad en individuel profil. Samtidig betyder den øgede digitalisering på alle samfundsområder, at flere og flere virksomheder har behov for digitale kompetencer.

For at skabe gensidigt kendskab mellem cand.it.-studierne og arbejdsmarkedet og støtte cand.it.erne i overgangen fra studie til job har It-vest iværksat forskellige initiativer i tæt samarbejde med de tre vestdanske universiteter. Initiativerne skal supplere de employability-aktiviteter, der i forvejen gennemføres på universiteterne.

Programmet Fra studie til job

I 2022 har It-vest sammen med cand.it.-institutter og karrierecentrene på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet etableret programmet Cand.it. fra studie til job.

Programmets mål er at reducere dimittendledigheden for samtlige vestdanske cand.it.-uddannelser til under 10 % inden for det første år efter dimission, at øge arbejdsmarkedets kendskab til og efterspørgsel efter cand.it.er og at fastholde og udbygge uddannelsernes attraktivitet.

Ved etableringen består programmet af tre projekter, der adresserer målsætningen før, under og efter studiet, men i øvrigt er tæt sammenhængende:

 • Integrerede karriereaktiviteter
  – skal sikre tæt sammenhæng mellem arbejdsmarked og studier, så kandidaterne får konkrete erfaringer og indsigt i deres muligheder efter studiet
  Projektejer: Udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen, It-vest
  Projektleder: Relationschef Thomas Hvergel Jensen, It-vest
 • Kvalificeret optag
  – skal sikre optag af de mest motiverede studerende blandt de mange ansøgere til cand.it.-studierne
  Projektejer: Institutleder Keld Thorgård, AAU
  Projektleder: Forskningsassistent Marie Charlotte Lyngbye, AAU
 • Cand.it.-kampagne
  – skal øge arbejdsmarkedets kendskab til den værdi, cand.it.erne kan skabe i virksomheder og organisationer
  Projektejer: Udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen, It-vest
  Projektleder: Kommunikationschef Britta Ank Pedersen, It-vest

Programmet løber over tre år fra 2022 til 2025.

Projektet Cand.it. årgang 2020

I 2020 igangsatte It-vest sammen med de vestdanske universiteter projektet ’Cand.it. årgang 2020 – effektiv overgang fra studie til job’.

Målet med projektet var at inspirere cand.it.-studerende på de tre samarbejdende universiteter til at arbejde med deres karrieremodenhed og blive bevidste om den karrierelæring, de opnår gennem aktiviteter både på og uden for studiet.

Projektet tog udgangspunkt i året 2020 på cand.it.-uddannelserne og fulgte både studerende og færdiguddannede i årene 2020-2023.

Gennem kvantitative og kvalitative undersøgelser i projektperioden indsamledes viden om de studerendes og dimittendernes karriereorienterede aktiviteter. Viden blev delt med såvel studiemiljøer som studerende, og karriereorienterede interventioner blev tilbudt studerende og dimittender på tværs af studiemiljøerne på de tre universiteter som supplement til de aktiviteter, som de enkelte universiteter allerede tilbyder.

Årgang 2020-projektet skabte viden og inspiration til programmet Cand.it. fra studie til job, som blev etableret i maj 2022.

Programstyregruppe

Programmet Fra studie til job styres af en programstyregruppe, hvis medlemmer er:

Syddansk Universitet

 • Lars Grassmé Binderup, prodekan for uddannelse, Det Humanistiske Fakultet
 • Vakant (institutleder, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab)

Aalborg Universitet

 • Anette Therkelsen, prodekan for eksternt samarbejde, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Malene Gram, prodekan for uddannelse, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Peter Axel Nielsen, institutleder, Institut for Datalogi
 • Mikael Vetner, institutleder, Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Keld Thorgård, institutleder, Institut for Kultur og Læring

Aarhus Universitet

 • Niels Overgaard Lehmann, prodekan for uddannelse, Arts
 • Unni From, institutleder, Institut for Kommunikation og Kultur
 • Morten Breinbjerg, afdelingsleder, Afdelingen for Digital Design og Informationsvidenskab

It-vest

 • Michael E. Caspersen, direktør, programejer
 • Bettina Lundgaard Hansen, udviklingschef

It-vest varetager programledelsen, mens universiteternes cand.it.-studiemiljøer og karrierecentre indgår i såvel styregruppe som projekt- og arbejdsgrupper.

Inspiration

Vi lader os blandt andet inspirere af King’s College London’s tre stadier for karriererejsen: Discover, Focus, Action.
 

 

Cand.it.-uddannelser ved SDU, AAU og AU

Læs om, hvad cand.it.erne bidrager med på arbejdsmarkedet, og find oversigt over cand.it.-uddannelserne i Vestdanmark på www.cand-it-vest.dk.


Denne side er senest redigeret 15. maj 2024.