Støtte til studieaktiviteter

Er du it-studerende ved et af de tre universiteter i Vestdanmark (Syddansk Universitet, Aalborg Universitet eller Aarhus Universitet), kan du søge It-vest om økonomisk støtte til fagligt relevante aktiviteter. Undgå venligst at medsende CPR-nr., CV, karakterudskrifter og eksamensbeviser.

Ansøgninger modtages og behandles løbende, og det er op til den enkelte ansøger at motivere den faglige relevans af den aktivitet, der søges støtte til. Man kan både søge som enkeltperson og som gruppe. 

It-vest støtter fortrinsvis cand.it.-studerende, men andre studerende, der læser på en it-uddannelse ved et universitet under It-vest samarbejdet, kan også komme i betragtning.

Støtten gives efter en vurdering af, om aktiviteten vil berige den eller de studerendes faglige udbytte og/eller indsigt i uddannelsens erhvervssigte. 

It-vest støtter dog ikke omkostninger i forbindelse med praktikophold.

Eksempler på fagligt relevante aktiviteter, som har fået tildelt støtte fra It-vest: 

  • Studieophold i udlandet
  • Deltagelse i konferencer, hvor et arbejde skal præsenteres
  • Faglige arrangementer
  • Studieture, seminarer m.v.

Sådan søger du

En ansøgning skal som minimum indeholde oplysninger om:

  • Hvem der søger (navn, studie, universitet)
  • Hvad der søges til (aktivitet, tid, sted, deltagere)
  • Det faglige mål med aktiviteten
  • Ansøgt beløb og budget for aktiviteten (også information om evt. andre sponsorer)
  • Anbefaling fra en studieleder, fagkoordinator, underviser el.lign.
  • Kontaktinformation på ansøger (navn, adresse, e-mail)

Hvis der søges støtte til en aktivitet, hvor der er mulighed for at markedsføre It-vests aktiviteter (fx med logo på website, uddeling af brochurer el.lign.), må det meget gerne oplyses som en del af ansøgningen.

OBS: Undgå venligst i ansøgningen at medsende CPR-nr., CV, karakterudskrifter og eksamensbeviser.

Ansøgninger stiles til:

It-vest – samarbejdende universiteter
Åbogade 15
8200 Aarhus N.

Ansøgningen sendes pr. mail til:
it-vest@it-vest.dk, att. Tina Jensen


Denne side er senest redigeret 27. august 2018.