Future People

It er med, når der skal skabes forandring inden for alle områder i samfundet. Derfor er der brug for et stort antal højtuddannede it-medarbejdere, der har dyb indsigt i såvel teknologi som design og de udviklingsmuligheder, som anvendelsen af it giver.

It-institutterne ved de danske universiteter arbejder sammen om at øge unges kendskab til it-uddannelserne og den verden af muligheder, de giver adgang til. It-vest koordinerer kampagnen, som vi kalder Future People.

Formål

Formålet med Future People-kampagnen er at vise it-uddannelserne som en mulighed for at arbejde innovativt, kreativt og konstruktivt med at skabe nye løsninger for samfundet og den enkelte. Målet er at få flere - og flere forskellige - studerende til universiteternes it-uddannelser.

Baggrund

Baggrunden for kampagnen er, at både private og offentlige danske virksomheder har hårdt brug for højtuddannede it-medarbejdere. Derfor arbejder universiteterne både med at udvikle og markedsføre klassiske it-uddannelser som datalogi, informationsvidenskab og ingeniøruddannelserne og på at tilbyde helt nye it-uddannelser, der imødekommer erhvervslivets behov.

Aktiviteter

Future People-kampagnens centrale element er hjemmesiden www.futurepeople.dk. Herudover gennemføres forskellige aktiviteter målrettet unge uddannelsessøgende, gymnasielærere og vejledere for at skabe en bredere bevidsthed om mulighederne for at tage en it-uddannelse på universitetet.

Future People-samarbejdet har også et særligt fokus på diversitet. Digitaliseringen i samfundet angår os alle, og det er vigtigt, at alle typer af personer er med til at udvikle de digitale løsninger, som vi alle sammen skal bruge.

 


Denne side er senest redigeret 21. april 2022.