Future People

It er med, når der skal skabes forandring inden for alle områder i samfundet. Derfor er der brug for et stort antal højtuddannede it-medarbejdere, der har dyb indsigt i såvel teknologi som design og de udviklingsmuligheder, som anvendelsen af it giver.

It-institutterne ved de danske universiteter er gået sammen om at øge unges kendskab til it-uddannelserne og den verden af muligheder, de giver adgang til. It-vest koordinerer kampagnen, som vi kalder Future People.

Formål

Formålet med Future People-kampagnen er at vise it-uddannelserne som en mulighed for at arbejde innovativt, kreativt og konstruktivt med at skabe nye løsninger for samfundet og den enkelte. Målet er at få flere studerende til universiteternes it-uddannelser.

Baggrund

Baggrunden for kampagnen er, at både private og offentlige danske virksomheder har hårdt brug for højtuddannede it-medarbejdere. Derfor arbejder universiteterne både med at udvikle og markedsføre klassiske it-uddannelser som datalogi, HA(it), informationsvidenskab og ingeniøruddannelserne og på at tilbyde helt nye it-uddannelser, der imødekommer erhvervslivets behov.

Aktiviteter

Future People-kampagnens centrale element er hjemmesiden www.futurepeople.dk. Herudover gennemføres annoncering målrettet de unge uddannelsessøgende for at skabe en bredere bevidsthed om muligheden for at tage en it-uddannelse på universitetet.

På en del af it-uddannelserne er der flere mandlige end kvindelige studerende. Det vil universiteterne meget gerne lave om på. Digitaliseringen angår os alle, og det er vigtigt, at både mænd og kvinder er med til at udvikle de digitale løsninger, som vi alle sammen skal bruge.

Derfor har Future People-samarbejdet også et særligt fokus på aktiviteter, der omhandler diversitet.


Denne side er senest redigeret 27. oktober 2020.