Aktiviteter

It-vest støtter og gennemfører en række aktiviteter dels lokalt på de enkelte universiteter i Vestdanmark dels på tværs af universiteterne i samarbejdet eller i hele landet.

Målet er at uddanne it-kandidater med de kompetencer, som såvel det private som det offentlige erhvervsliv efterspørger nu og i fremtiden, og at bidrage til udvikling og integrering af digitale kompetencer på alle uddannelsesniveauer.

Herunder præsenteres igangværende og tidligere aktiviteter, der er centrale for It-vest.

Podcast: Computational thinking - at tænke med maskiner

It-vests podcast-serie Computational thinking - at tænke med maskiner undersøger, hvordan informatik og computationelle metoder kan inddrages i både forskning og uddannelse. Med brug af computermodeller og computerens regnekraft kan både forskere, studerende og elever blive inspireret til at stille helt nye spørgsmål og finde svar, som ikke var mulige at finde for mennesket alene. Det bidrager til kreativitet og eksperimenteren og giver ny viden og erkendelse. Podcast-serien er produceret af Anders Høeg Nissen, PodLAB.

Informatik og computational thinking

I en digitaliseret verden er digitale kompetencer basalt nødvendige for alle, lige som det er at kunne læse, skrive og regne. Derfor har It-vest i sin aktuelle strategi et skarpt fokus på computational thinking, og It-vest arbejder ud fra en to-strenget strategi for både at uddanne flere it-specialister og at udbrede digitale kompetencer til alle.

Cand.it.

Cand.it. er flerfaglige, erhvervsrettede kandidatuddannelser med fokus på digital udvikling og innovation. De vestdanske universiteter tilbyder i alt 14 cand.it.-uddannelser, der indeholder elementer af teknologi, design og organisation i forskelligt blandingsforhold.

Cand.it. - fra studie til job

It-vest har i et tæt samarbejde med de tre vestdanske universiteter fokus på at sikre dimittenderne fra cand.it.-uddannelserne en smidig overgang fra studie til job. Derfor arbejdes der både på at indarbejde initiativer, der øger de studerendes kontakt til arbejdsmarkedet under uddannelsen, og at øge virksomhedernes kendskab til cand.it.-dimittendernes kompetencer.

Efter- og videreuddannelse inden for it

Læs om de tre masteruddannelser Master i it, Master i ikt og læring og Master i informatikundervisning og It-vests øvrige aktiviteter inden for efter- og videreuddannelse. Masteruddannelserne udbydes i regi af It-vest i samarbejde mellem flere danske universiteter, og de tilbyder erhvervsaktive opdaterede kompetencer inden for udvikling, implementering og udnyttelse af eller undervisning i it.

Future People

It-institutterne ved de otte danske universiteter er gået sammen om at øge unges kendskab til it-uddannelserne og den verden af muligheder, de giver adgang til. It-vest deltager i kampagnen, som vi kalder Future People.

Diversitet

Gennem projektet ”Forandring mod øget diversitet på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser” sætter It-vest og de tre vestdanske universiteter fokus på, at en bred repræsentation af unge skal vælge og gennemføre en teknisk-naturvidenskabelig it-uddannelse på universitetsniveau. I alt syv institutter fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet deltager i projektet. Projektet deler viden og erfaringer, fordi det kan bruges på mange andre områder end it-uddannelserne.

Støtte til studieaktiviteter

It-vest har mulighed for at give støtte til studerende og aktiviteter på de samarbejdende universiteter. Aktiviteterne skal berige de studerendes faglighed, og der er særligt fokus på aktiviteter, der giver indsigt i uddannelsernes erhvervssigte.

Events og konferencer

It-vest lægger stor vægt på vidensopsamling og -deling. Dette sker i høj grad i det daglige og af og til gennem større arrangementer og konferencer. Invitationer findes under Events, hvor vi også så vidt muligt deler materialer, videooptagelser m.v. fra afholdte arrangementer.

Tidligere aktiviteter

It-vest støtter og igangsætter løbende aktiviteter inden for organisationens formål. En del initiativer lever efter støtteperioden direkte eller indirekte videre som etablerede aktiviteter. Blandt tidligere aktiviteter er for eksempel initiativer omkring efter- og videreuddannelse for datamatikere og omkring det gymnasiale forsøgsfag Informationsteknologi - nu Informatik.


Denne side er senest redigeret 10. juni 2022.