Aktiviteter

It-vest støtter og gennemfører en række aktiviteter dels lokalt på de enkelte universiteter i Vestdanmark dels på tværs af universiteterne i samarbejdet eller i hele landet. Målet er at uddanne it-kandidater med de kompetencer, som såvel det private som det offentlige erhvervsliv efterspørger nu og i fremtiden, og at bidrage til udvikling og integrering af digitale kompetencer på alle uddannelsesniveauer.
Herunder præsenteres igangværende og tidligere aktiviteter, der er centrale for It-vest.

Konference om øget diversitet

It-vest og syv institutter på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet arbejder sammen om at tiltrække og fastholde en bredere målgruppe af studerende  til de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser. Onsdag 24. februar afholdes en online konference, der videregiver viden og erfaringer fra projektet.

Konference om digitalisering og digitale kompetencer

Mange undervisere bruger it til at understøtte deres undervisning. Derimod mangler de digitale kompetencer og kendskab til digitale metoder, der kan understøtte deres fagområde. Onsdag 10. marts afholder It-vest en online konference om digitalisering og digitale kompetencer i samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. Gennem konkrete cases giver konferencen inspiration til, hvordan fag og studieordninger kan inkludere digitale kompetencer, herunder digital ledelse, datavidenskab, anvendelse af algoritmer, kunstig intelligens til predictive modelling m.v.

Podcast: Computational thinking - at tænke med maskiner

It-vests podcast-serie Computational thinking - at tænke med maskiner undersøger, hvordan informatik og computationelle metoder kan inddrages i både forskning og uddannelse. Med brug af computermodeller og computerens regnekraft kan både forskere, studerende og elever blive inspireret til at stille helt nye spørgsmål og finde svar, som ikke var mulige at finde for mennesket alene. Det bidrager til kreativitet og eksperimenteren og giver ny viden og erkendelse. Podcast-serien er produceret af Anders Høeg Nissen, PodLAB.

Informatik og computational thinking

I en digitaliseret verden er digitale kompetencer basalt nødvendige for alle, lige som det er at kunne læse, skrive og regne. Derfor har It-vest i sin aktuelle strategi et skarpt fokus på computational thinking, og It-vest arbejder ud fra en to-strenget strategi for både at uddanne flere it-specialister og at udbrede digitale kompetencer til alle.

Cand.it.

Cand.it. er flerfaglige, erhvervsrettede kandidatuddannelser med fokus på digital udvikling og innovation. De vestdanske universiteter tilbyder i alt 14 cand.it.-uddannelser, der indeholder elementer af teknologi, design og organisation i forskelligt blandingsforhold.

Master i it

Masteruddannelsen i it er en fleksibel, erhvervsrettet efteruddannelse med fokus på softwareudvikling, interaktionsdesign og ledelse af it. Uddannelsen har løbende 250-300 it-professionelle medarbejdere fra både offentlige og private virksomheder som studerende. De kan vælge mellem kursusforløb på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Master i ikt og læring

Masteruddannelsen i ikt og læring henvender sig til personer, der arbejder med informations- og kommunikationsteknologi (ikt) til understøttelse af læreprocesser. Uddannelsen har fire kerneområder: Ikt-baserede læreprocesser, Ikt og interaktionsdesign, Ikt og læring i organisationer samt Ikt og didaktisk design. Bag uddannelsen står et samarbejde mellem fire universiteter og It-vest.

Master i informatikundervisning

Masteruddannelsen i informatikundervisning henvender sig specifikt til gymnasielærere, der ønsker at opnå undervisningskompetence i faget informatik. Men den kan også være relevant for undervisere fra andre uddannelsesinstitutioner, for eksempel professionshøjskoler. Undervisningen gennemføres som blended learning i en kombination af enkelte hele fremmødedage, virtuelle aftenmøder og rene e-læringsaktiviteter.

Future People

It-institutterne ved de otte danske universiteter er gået sammen om at øge unges kendskab til it-uddannelserne og den verden af muligheder, de giver adgang til. It-vest deltager i kampagnen, som vi kalder Future People.

Diversitet

Gennem projektet ”Forandring mod øget diversitet på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser” sætter It-vest og de tre vestdanske universiteter fokus på, at en bred repræsentation af unge skal vælge og gennemføre en teknisk-naturvidenskabelig it-uddannelse på universitetsniveau. I alt syv institutter fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet deltager i projektet. Projektet deler viden og erfaringer, fordi det kan bruges på mange andre områder end it-uddannelserne.

Fremtiden er digital

Digitalisering angår os alle, og derfor skal både kvinder og mænd være med til at skabe de digitale løsninger. It-vest understøtter aktiviteter på universiteterne, der har som mål at uddanne flere kvinder inden for de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser.

Intern It-vest-konference i august 2019

I anledning af 20-års jubilæet for It-vest-samarbejdet afholder vi en intern konference for de mange medarbejdere på de tre vestdanske universiteter, som ledelses-, forsknings-, udviklings-, undervisningsmæssigt-, eller administrativt er involveret i It-vest-aktiviteter. Konferencen finder sted d. 20.-21. august 2019 på Scandic Bygholm Parkhotel i Horsens. 

Støtte til studieaktiviteter

It-vest har mulighed for at give støtte til studerende og aktiviteter på de samarbejdende universiteter. Aktiviteterne skal berige de studerendes faglighed, og der er særligt fokus på aktiviteter, der giver indsigt i uddannelsernes erhvervssigte.

Tidligere aktiviteter

It-vest støtter og igangsætter løbende aktiviteter inden for organisationens formål. En del initiativer lever efter støtteperioden direkte eller indirekte videre som etablerede aktiviteter. Blandt tidligere aktiviteter er for eksempel initiativer omkring efter- og videreuddannelse for datamatikere og omkring det gymnasiale forsøgsfag Informationsteknologi - nu Informatik.