Informatik og computational thinking

It-vest har i sin aktuelle strategi et skarpt fokus på computational thinking, informatik, teknologiforståelse, eller hvad fænomenet nu kaldes i forskellig sammenhæng.

Betegnelserne dækker grundlæggende over det samme. Nemlig behovet for, at mange flere får evner til at være skabende og kreative med it, og at alle professioner og alle borgere får kompetencer til at forstå digitaliseringens betydning.

Digitaliseringen giver radikalt nye muligheder inden for alle fag. Derfor er det ikke længere nok, at vi uddanner et antal it-specialister til at varetage udvikling af digitale produkter.

Digitaliseringen er så gennemgribende i alle processer og funktioner – både i erhvervslivet og privatlivet – at indsigt i principperne bag teknologien og dens potentialer skal være en grundlæggende kompetence for alle. I en digitaliseret verden er digitale kompetencer basalt nødvendige på linje med evnen til at læse, skrive og regne.

Som fag og i fag – en to-strenget strategi

It-vest arbejder ud fra en to-strenget strategi på at fremme informatik, teknologiforståelse og computational thinking både som fag og i fag:

  • Specialisering – hvor Informatik tilbydes som et selvstændigt alment fag (og kan føre til en it-profession).
  • Integrering – hvor Informatik integreres som en grundlæggende kompetence inden for andre fagligheder.

Udover at uddanne it-specialister har de it-faglige miljøer på universiteterne en særlig rolle i opgaven med at udbrede digitale færdigheder. Dels ved at tilbyde digitale kompetencer til de øvrige faglige miljøer på universiteterne. Dels ved at udvikle og tilbyde efteruddannelse til de mange, der skal udbrede kompetencerne inden for andre grene af uddannelsessystemet – såsom gymnasier og professionshøjskoler.

I rapporten Computational Thinking – hvorfor, hvad og hvordan? kan du læse om baggrunden for og potentialet i computational thinking. Rapporten er skrevet af It-vests direktør Michael E. Caspersen i samarbejde med Ole Sejer Iversen, Mogens Nielsen, Arthur Hjorth og Line Have Musaeus på opfordring af og med støtte fra Villum Fonden.

Informatik for alle

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, sidder i en lang række råd og udvalg, der arbejder med at udvikle modeller for, hvordan informatik og computational thinking kan blive en almen kompetence på alle uddannelsesniveauer. Bl.a.

Interessegrupper om Informatik

It-vest har etableret i alt syv særlige interessegruppe (SIG), hvor undervisere, forskere og andre interesserede fra mange fag og alle uddannelsesniveauer kan dele viden og erfaringer omkring informatikkens rolle på tværs af uddannelsessektoren. Lige fra grundskolen over ungdomsuddannelser til videregående uddannelser.

Har du lyst til at være med, så læs mere her om de særlige interessegrupper (SIG).

Afholdte konferencer om informatik og computational thinking:

Digital models in humanities research

Se opsamling, slides og videoer fra konference afholdt 3. oktober 2023.

 

Computationelle kompetencer i uddannelse

Se opsamling, slides og videoer fra konference afholdt 19. maj 2022.

 

Digitale modeller i samfundsvidenskabelig forskning

Se opsamling, slides og videoer fra konference afholdt 26. august 2021.

 

Digitalisering og digitale kompetencer i samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser

Se opsamling, slides og videoer fra konference afholdt 10. marts 2021.


Rapport: Computational Thinking - hvorfor, hvad og hvordan?

Læs om potentialet i Computational Thinking i rapporten 'Computational Thinking - hvorfor, hvad og hvordan'.


Denne side er senest redigeret 24. februar 2023.