Konference om digitalisering og digitale kompetencer i samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser

Konferencen blev afholdt onsdag 10. marts 2021 via Zoom.

Opsamling

80 personer var tilmeldt konferencen, hvor fokus var på digitale kompetencer i samfundsvidenskabelige it-uddannelser. Deltagerne bestod af personer fra erhvervslivet, ansatte på universiteterne, herunder bl.a. institutledere, studieledere og lektorer og herudover deltog også flere personer bl.a. fra landets professionshøjskoler.  

Direktør ved It-vest Michael E. Caspersen åbnede konferencen med en perspektivering af digitale og computationelle kompetencer.

Herefter gav direktør for den offentlige sektor i Microsoft, Maria Damborg Hald og chefkonsulent fra Dansk Industri, Bo Wiberg, deres perspektiv på erhvervslivets behov for digitale kompetencer. Maria slog fast, at behovet er mere end bare brugerkompetencer, det er i høj grad organisatoriske digitale kompetencer, der mangler, dvs. kompetencer til at forstå logikker i hardware og softwarens ”sprog” som eksempelvis it-arkitekter, der forstår, hvad der sker, når man sætter forskellige typer af hardware og software sammen. Maria pegede også på et behov for at indføre et nyt fag, der ligesom de traditionelle samfundsvidenskabelige metodefag, giver de studerende grundlæggende digitale kompetencer.

Med udgangspunkt i eksempler fra DI-analysen ”Kompetencer til et digitalt arbejdsliv” fik vi et godt citat fra Lemvigh-Müller: "Vi arbejder meget med big data og udviklingen af algoritmer for at kunne ’crunche’ store mængder data og se trends. Vores anvendelse af data begynder gradvist at dreje sig væk fra bagudrettet rapportering og over mod noget, som rækker fremad. Det er langt mere interessant at forudsige frafald af kunder, frem for at konstatere, at en kunde er faldet fra et halvt år efter, at det er sket. Skulle jeg ansætte en medarbejder med cand.merc.-baggrund, ville jeg kigge efter en, der har forståelse for brug af statistiske modeller og f.eks. ved, at hvad man kan anvende en algoritme til.”  Bo slog efterfølgende fast, at virksomhederne meget gerne vil deltage i arbejdet sammen med universiteterne om udvikling af uddannelserne med digitale kompetencer.

Lektor Camilla Kølsen og professor Andrea Carugati ved Aarhus BSS præsenterede resultaterne af deres analyse om behovet for digitale ledelseskompetencer. I tråd med Maria og Bo pegede de her på behovet for, at de studerende får hybride kompetencer, som handler om en bred teknologiforståelse, nye måder vi skal samarbejde på og et ændret strategisk mindset og brug af data. Mao. et kompetencesæt, der i kontekst af ledelse gør virksomhederne i stand til at transformere deres virksomhed, så de får ny value proposition og en ny organisatorisk identitet.

I konferencens anden del gav lektor fra Aalborg Universitet Roman Jurowetzki, professor ved KU og direktør ved SODAS Morten Axel Pedersen og studieleder Andreas Bjerre-Nielsen, KU, samt professor Derek Beach, AU, eksempler på, hvordan de har arbejdet med at udvikle et kursus, semestre og en kandidatuddannelse med digitale kompetencer.

Roman pegede på vigtigheden af at give de studerende mulighed for at løse virkelige problemer med digitale metoder og værktøjer, og løse disse problemer i samarbejde med studerende fra det humanistiske felt, samt i samarbejde med STEM-studerende.

Det interdisciplinære gik igen i Morten og Andreas anbefalinger til udvikling af fremtidens uddannelser, og hvor Morten fremhævende vigtigheden af at skabe en tværfaglig kultur, som var åben for alle de forskelligheder forskere med forskellig videnskabelige udgangspunkter, som de kan bidrage med.

Afslutningsvist greb Derek bolden, og med udgangspunkt i hans oplæg fik oplægsholderne en god drøftelse af, i hvilken grad de studerende skulle lære at programmere, og ikke mindst hvilke digitale kompetencer, underviserne skulle besidde.

 

Program

 • Velkomst og præsentation v/ Michael E. Caspersen, direktør for It-vest - samarbejdende universiteter
  Se slides (pdf) og video (YouTube) fra oplægget
 • Digital vs. computationel v/ Michael E. Caspersen.
  Se slides (pdf) og video (YouTube) fra oplægget
  Stort set al grafik i præsentationen linker til de omtalte ressourcer (ses ved at køre musen hen over). 

Erhvervslivets behov

 • Erhvervslivets behov for digitale kompetencer v/ direktør for den offentlige sektor Maria Damborg Hald, Microsoft
  Se slides (pdf) og video (YouTube) fra oplægget
 • Kompetencer til et digitalt arbejdsliv v/ chefkonsulent Bo Wiberg, Dansk Industri
  Se slides (pdf) og video (YouTube) fra oplægget 
 • Erhvervslivets behov for digitale ledelseskompetencer v/ professor Andrea Carugati og lektor Camilla Kølsen, begge fra Aarhus BSS, Aarhus Universitet
  Se slides (pdf) og video (YouTube) fra oplægget

Erfaringer fra samfundsvidenskabelige institutter

 • Kunstig intelligens til prædiktiv modellering inden for erhvervsøkonomi v/ lektor Roman Jurowetzki, Aalborg Universitet
  Se slides (pdf) og video (YouTube) fra oplægget
 • Social datavidenskab v/ professor og direktør ved SODAS Morten Axel Pedersen, Københavns Universitet og v/ studieleder Andreas Bjerre-Nielsen, Økonomisk Institut, København Universitet
  Se slides (pdf)  og video (YouTube) fra oplægget 
 • Forudsigelsesmodeller til det amerikanske præsidentvalg i 2020 v/ professor Derek Beach, Institut for Statskundskab, Aarhus BSS
  Se slides (pdf) og video (YouTube) fra oplægget 

Se en præsentation af konferencens oplægsholdere og deres oplæg.  

 

Slides og videoer

På denne side kan du se eller gense videoer og præsentationer af dagens oplæg. Du finder materialet under præsentationen af konferencens program

Oplægsholdere

Se præsentation af konferencens oplægsholdere. 

Udvikling af konferencen

Konferencen d. 10 marts 2001 var udviklet af It-vest i samarbejde med professor Jeppe Agger Nielsen fra Aalborg Universitet og lektor Sune Dueholm Müller fra Aarhus Universitet.

Målgruppe

Konferencen henvendte sig til ansatte på de samfundsvidenskabelige institutter ved universiteterne i Danmark, herunder institutledere, prodekaner, studieledere og undervisere.

Samt til deltagere fra projektet The Digital Curriculum | 2020-2021.

Formål med konferencen

Formålet med denne konference var at give indsigt i, hvordan kolleger på samfundsvidenskabelige institutter har udviklet deres uddannelser til at inkludere digitale kompetencer, samt at give mulighed for at udveksle erfaringer inden for feltet.

 

Digitale modeller i samfundsvidenskabelig forskning

Se også opsamling, slides og videoer fra konference afholdt 26. august 2021 om digitale modeller i samfundsvidenskabelig forskning.

Digitale kompetencer og computational thinking

It-vest - samarbejdende universiteter arbejder med udvikling af undervisningstilbud inden for informatik og computational thinking på alle uddannelsesniveauer. I en digitaliseret verden er der behov for, at alle professioner og alle borgere får kompetencer til at være skabende og kreative med it og til at forstå digitaliseringens betydning for den enkelte og for samfundet.

It-vests tilgang er en to-strenget strategi, der skal fremme informatik, teknologiforståelse, computational thinking - kært barn har mange navne - både som fag og i fag:

 • Specialisering – hvor informatik tilbydes som et selvstændigt alment fag (og kan føre til en it-profession).
 • Integrering – hvor informatik integreres som en grundlæggende kompetence inden for andre fagligheder.

I rapporten Computational Thinking – hvorfor, hvad og hvordan? kan du læse om baggrunden for og potentialet i computational thinking. Rapporten er skrevet af It-vests direktør Michael E. Caspersen i samarbejde med Ole Sejer Iversen, Mogens Nielsen, Arthur Hjorth og Line Have Musaeus på opfordring af og med støtte fra Villum Fonden.

Computational thinking - at tænke med maskiner

Du kan også lytte til vores podcastserie Computational thinking - at tænke med maskiner om brug af computationelle metoder i forskning og uddannelse.

Sæson 1 har fokus på forskning, og du kan møde en række forskere - blandt andet fra samfundsvidenskab - der fortæller om, hvordan de med computernes regnekraft og dataopsamling kan skabe helt nye resultater, som ikke var mulige for mennesket alene. 

F.eks. kan du i episode 2 Social data science og maskin-antropologi høre Morten Axel Pedersen, der sammen med professor David Dreyer Lassen giver eksempler på deres arbejde med computationelle metoder på Center for Social Data Science.


Denne side er senest redigeret 27. august 2021.