Konference om digitalisering og digitale kompetencer i samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser

Konferencen om digitalisering og digitale kompetencer blev afholdt onsdag 10. marts 2021 via Zoom.

På denne side kan du læse om oplægsholderne. 

Oplæg og oplægsholdere

Erhvervslivets behov for digitale kompetencer

v/ direktør for den offentlige sektor Maria Damborg Hald, Microsoft

Maria Damborg Hald er direktør for Public Sector hos Microsoft Danmark, hvor hun leder arbejdet med den fortsatte udvikling og digitalisering af den offentlige sektor i Danmark.

Hun startede i Microsoft Danmark den 1. maj 2020 og kom fra en rolle som vicedirektør i Økonomistyrelsen med ansvar for systemer. Hun har tidligere bestredet en lang række ledelsesstillinger inden for den offentlige sektor. Hun har en dyb erfaring med og viden om digitalisering af det offentlige og har i sine tidligere roller bl.a. stået i spidsen for en række store it-implementeringsprojekter på tværs af de statslige institutioner.

Kompetencer til et digitalt arbejdsliv

v/ chefkonsulent Bo Wiberg, Dansk Industri

Ny DI-analyse, Kompetencer til et digitalt arbejdsliv, viser, at den digitale omstilling i virksomheder ikke kan drives af it-specialisterne alene. Der er i stærkt stigende omfang behov for, at samfundsvidenskabelige profiler også har gode digitale kompetencer. Bo Wiberg giver et indblik i analysens resultater.

Erhvervslivets behov for digitale ledelseskompetencer

v/ professor Andrea Carugati og lektor Camilla Kølsen, Aarhus BSS

Andrea Carugati og Camilla Kølsen fra Aarhus BSS - School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet - har i 2020 gennemført en undersøgelse af behovet for digitale kompetencer inden for ledelse, herunder afdækket fire digitale ledelsespersonaer. I oplægget præsenterer Andrea og Camilla deres resultater.

Kunstig intelligens til prediktiv modellering inden for erhvervsøkonomi

v/ lektor Roman Jurowetzki, Aalborg University Business School

Roman Jurowetzki har, sammen med lektor Daniel Hain fra Aalborg University Business School, udviklet et semester under cand.oecon.- og cand.merc.-uddannelserne, der blandt andet omfatter data science, maskinlæring og kunstig intelligens: Social Data Science Semester (SDS). Semestret tilbydes alle studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, og fra 2020 tilbydes formatet også som valgfag på CBS og Universitet Strasbourg (Frankrig). Roman Jurowetzki fortæller kort om valgfagets indhold og de erfaringer, der er gjort ved etableringen af faget.

Social datavidenskab

v/ professor og direktør ved SODAS Morten Axel Pedersen, Københavns Universitet og v/ studieleder Andreas Bjerre-Nielsen, Økonomisk Institut, København Universitet

Morten Axel Pedersen er professor ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet, han er direktør i SODAS, Copenhagen Center for Social Data Science, og han er akademisk leder af KU's nyoprettede kandidatuddannelse i Social Data Science. Han fortæller sammen med Andreas Bjerre-Nielsen om uddannelsens indhold samt de erfaringer, man har gjort ved etablering af uddannelsen.

Forudsigelsesmodeller til det amerikanske præsidentvalg i 2020

v/ professor Derek Beach, Aarhus BSS, Institut for Statskundskab

Derek Beach fortæller om et fag, han har udviklet i samarbejde med sin kollega Matt W. Loftis, hvor de lærte de studerende på statskundskab at udvikle forudsigelsesmodeller i forbindelse med præsidentvalget i USA i 2020.


Denne side er senest redigeret 11. marts 2021.