Sammen om computational thinking

It-vest har i sin aktuelle strategi et stærkt fokus på computational thinking forstået som kompetencer, der er relevante for alle fagområder og uddannelsestrin og sætter elever, studerende og færdiguddannede i stand til at mestre den digitale udvikling og innovation af deres fag.

Via samarbejdet mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er det It-vests mål at understøtte aktiviteter og initiativer, der rækker videre og længere end universiteterne kunne nå hver for sig.
 

Læs mere om It-vests aktiviteter

Videndeling om diversitet i uddannelser

It-vest og syv institutter på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet har de seneste to år arbejdet på at tiltrække og fastholde en bredere målgruppe af studerende. Nu er viden og erfaringer fra projektet samlet under temaet Diversitet her på It-vests hjemmeside.

Projektet udsprang af et ønske om at få flere kvindelige studerende på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser, der ligesom omtrent halvdelen af alle videregående uddannelser i Danmark har en skæv kønsfordeling.

Meget hurtigt viste det sig dog, at det interessante ikke er at skabe balance mellem kønnene. Det interessante er i det hele taget at skabe en større diversitet i studentergruppen. Der er nemlig langt flere ligheder mellem mænd og kvinder, end der er forskelle. Til gengæld er der en række normer, vaner og traditioner, der låser kulturer og strukturer fast i kendte mønstre.

Projektet har vist, at det er disse normer og kulturer, der skal arbejdes med, hvis man ønsker en mere divers studentergruppe.

Gå til temaet Diversitet

Konference om digitale kompetencer i samfundsvidenskab

10. marts 2021 afholdte It-vest til en online konference med fokus på, hvordan digitale kompetencer er på vej til at blive integreret i samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser.

På konferencen blev givet eksempler på nyudvikling af både fag, semestre og hele uddannelser inden for samfundsvidenskab, hvor datavidenskab, kunstig intelligens og computationelle modeller inddrages for at berige de enkelte fagområder.

Desuden gav repræsentanter fra erhvervslivet deres syn på behovet for digitale kompetencer.

Se materialer og video fra konferencen

Mr. Informatik fylder 60

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, fylder 60 år søndag 22. november 2020.

Michael E. Caspersen er Danmarks førende forsker inden for informatikundervisning og computational thinking, og han har - uden at være kendt i den brede offentlighed - sat sit tydelige aftryk på danskernes muligheder for at opnå kompetencer til at mestre den digitale virkelighed - lige fra folkeskole til gymnasier, videregående uddannelser og efteruddannelse.

Læs fødselsdagsportræt af Michael E. Caspersen

Master i it vinder europæisk pris

Masteruddannelsen i it, der udbydes i et koordineret samarbejde mellem de tre vestdanske universiteter, har årligt cirka 250 aktive studerende, og uddannelsen har dermed markeret sig som en af landets største efter-videreuddannelser på masterniveau.

Netop denne bedrift har nu ført til, at masteruddannelsen i it d. 27. oktober modtog den europæiske pris "Best Practices in Education Award 2020" – en pris, der uddeles af Informatics Europe en gang om året til et fremragende europæisk uddannelsesinitiativ, som styrker kvalitet og attraktionsværdi af it-uddannelse og undervisning.

Læs mere om prisen her

Computational thinking - podcast-serie sæson 2

I oktober og november 2020 udkommer sæson 2 af It-vests podcast-serie "Computational thinking - at tænke med maskiner".

I denne sæson handler det om undervisning, og vi sætter fokus på brugen af modeller i gymnasiet og folkeskolen. Vi besøger undervisere og forskere, og man kan høre om klimamodeller, NetLogo, programmering, sukkerplantager og meget mere.

Podcast-serien er produceret af den kendte radiojournalist Anders Høeg Nissen.

 

Følg med her: Computational thinking - at tænke med maskiner

It-ledelse og computational thinking

I en digitaliseret verden er digitale ledelseskompetencer nødvendige i alle virksomheder og offentlige organisationer. Computational thinking har hidtil navnlig været knyttet til undervisningssektoren, men hvad vil computational thinking, forstået som behovet for, at mange flere får evner til at være skabende og kreative med it, sige inden for it-ledelse, og hvilke kompetencer inden for it-området har ledere brug for i deres praksis – nu og i fremtiden?

Det vil et nyt forskningsprojekt søge at afdække. Bag projektet står professor Jeppe Agger Nielsen, Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet, og lektor Sune Dueholm Müller, Institut for virksomhedsledelse ved Aarhus BSS, i samarbejde med It-vest.

Læs om It-ledelse og computational thinking - nu og i fremtiden

Ny masteruddannelse i informatikundervisning

Aarhus Universitet er nu klar med en masteruddannelse, der klæder gymnasielærere på til at opfylde de faglige mindstekrav for undervisning i faget informatik. Uddannelsen er bygget op omkring det obligatoriske kernestof i faget og omfatter bl.a. emner som programmering, systemarkitektur, datastrukturer, Machine Learning og interaktionsdesign.

Uddannelsen, der har første ansøgningsfrist 1. juni 2020, udbydes i et nationalt samarbejde mellem seks danske universiteter: IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Læs om masteruddannelsen i informatikundervisning

Virksomheder byder ny type it-folk velkommen

Det er 20 år siden, at cand.it.-uddannelserne blev oprettet, og de seneste år er uddannelserne for alvor blevet populære, så der uddannes rigtigt mange cand.it.er fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Heldigvis er de også populære hos virksomhederne. Som Hans Lynnerup, direktør for offentlige kunder hos CGI, siger:

–  I gamle dage ansatte vi bare nogen, der lignede os selv. Så det var et sats i sin tid, da vi ansatte de første. Vi vidste jo ikke, hvad de kunne. Men cand.it.erne har i den grad overrasket positivt. Den generiske måde at arbejde på kan finde direkte anvendelse hos os.

Læs vores artikel: Virksomheder byder ny type it-folk velkommen

Computational Thinking - hvorfor, hvad og hvordan?

På opfordring af og med støtte fra Villum Fonden har It-vests direktør Michael E. Caspersen, i samarbejde med Ole Sejer Iversen, Mogens Nielsen, Arthur Hjorth og Line Have Musaeus, udarbejdet rapporten: Computational Thinking – hvorfor, hvad og hvordan? 

Kernen i rapporten er dels en status for computational thinking (CT) i uddannelse såvel internationalt som nationalt, dels en beskrivelse af potentialet i CT; især fremhæves den vigtige tostrengede strategi som fag og i fag.

 

Læs rapporten