Sammen om computational thinking

It-vest har i sin aktuelle strategi et stærkt fokus på computational thinking forstået som kompetencer, der er relevante for alle fagområder og uddannelsestrin og sætter elever, studerende og færdiguddannede i stand til at mestre den digitale udvikling og innovation af deres fag.

Via samarbejdet mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er det It-vests mål at understøtte aktiviteter og initiativer, der rækker videre og længere end universiteterne kunne nå hver for sig.
 

Læs mere om It-vests aktiviteter

Computational thinking - podcast-serie sæson 3

It-vests podcast-serie "Computational thinking - at tænke med maskiner" er tilbage i dine øregange med 3. sæson, der udkommer som adventskalender de fire søndage op mod jul 2021 - og en optaktsudsendelse 22. november.

I tredje sæson rejser vi ud i verden for at møde forskere fra Norge, Schweiz, Israel, England og USA, der arbejder med at udvikle både forskning og undervisning ved brug af computationelle metoder. Det kommer til at handle om så forskellige emner som bl.a. kræftforskning, hjælp til børn med skrivevanskeligheder, agentbaseret modellering af økosystemer og 'omvendt tyngdekraft'.

Podcast-serien er produceret af den kendte radiojournalist Anders Høeg Nissen.

 

Følg med her: Computational thinking - at tænke med maskiner

Konference om digitale modeller i videnskabelig forskning

Med computernes regnekraft og dataopsamling kan forskningen skabe helt nye resultater, som det ikke er muligt at skabe for mennesket alene.

Dette er der allerede mange samfundsvidenskabelige forskere, der udnytter, og torsdag 26. august 2021 afholdte It-vest en online konference om brugen af digitale modeller inden for samfundsvidenskab.

Her gav forskere konkrete eksempler på, hvordan de anvender for eksempel kunstig intelligens (AI), geografiske informationssystemer (GIS), maskinlæring, datascience og agentbaseret modellering til at finde svar, som det ikke tidligere har været muligt at finde.

Konferencen videregav også erfaringer med, hvordan man opbygger et interdisciplinært forskningsfællesskab.

 

Se materialer og video fra konferencen

Informationssikkerhed - ny specialisering på master i it

Fra efteråret 2021 udbyder masteruddannelsen i it ved de vestdanske universiteter en ny specialisering i informationssikkerhed.

Specialiseringen er udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet for at imødekomme det stadigt stigende behov for dygtige specialister, der kan rådgive ledelse og medarbejdere omkring informationssikkerhed i virksomheder og organisationer. 

Det kræver i høj grad, at man har styr på den tekniske it-sikkerhed, men også, at man ved, hvordan man sikrer sine informationer og arbejder systematisk med brugernes adfærd, virksomhedens processer, etik og jura med mere.
 

Gå til master i it's specialisering i informationssikkerhed

Videndeling om diversitet i uddannelser

It-vest og syv institutter på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet har de seneste to år arbejdet på at tiltrække og fastholde en bredere målgruppe af studerende. Nu er viden og erfaringer fra projektet samlet under temaet Diversitet her på It-vests hjemmeside.

Projektet udsprang af et ønske om at få flere kvindelige studerende på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser, der ligesom omtrent halvdelen af alle videregående uddannelser i Danmark har en skæv kønsfordeling.

Meget hurtigt viste det sig dog, at det interessante ikke er at skabe balance mellem kønnene. Det interessante er i det hele taget at skabe en større diversitet i studentergruppen. Der er nemlig langt flere ligheder mellem mænd og kvinder, end der er forskelle. Til gengæld er der en række normer, vaner og traditioner, der låser kulturer og strukturer fast i kendte mønstre.

Projektet har vist, at det er disse normer og kulturer, der skal arbejdes med, hvis man ønsker en mere divers studentergruppe.

Gå til temaet Diversitet

Konference om digitale kompetencer i samfundsvidenskab

10. marts 2021 afholdte It-vest til en online konference med fokus på, hvordan digitale kompetencer er på vej til at blive integreret i samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser.

På konferencen blev givet eksempler på nyudvikling af både fag, semestre og hele uddannelser inden for samfundsvidenskab, hvor datavidenskab, kunstig intelligens og computationelle modeller inddrages for at berige de enkelte fagområder.

Desuden gav repræsentanter fra erhvervslivet deres syn på behovet for digitale kompetencer.

Se materialer og video fra konferencen

Master i it vinder europæisk pris

Masteruddannelsen i it, der udbydes i et koordineret samarbejde mellem de tre vestdanske universiteter, har årligt cirka 250 aktive studerende, og uddannelsen har dermed markeret sig som en af landets største efter-videreuddannelser på masterniveau.

Netop denne bedrift har nu ført til, at masteruddannelsen i it d. 27. oktober modtog den europæiske pris "Best Practices in Education Award 2020" – en pris, der uddeles af Informatics Europe en gang om året til et fremragende europæisk uddannelsesinitiativ, som styrker kvalitet og attraktionsværdi af it-uddannelse og undervisning.

Læs mere om prisen her

Computational Thinking - hvorfor, hvad og hvordan?

På opfordring af og med støtte fra Villum Fonden har It-vests direktør Michael E. Caspersen, i samarbejde med Ole Sejer Iversen, Mogens Nielsen, Arthur Hjorth og Line Have Musaeus, udarbejdet rapporten: Computational Thinking – hvorfor, hvad og hvordan? 

Kernen i rapporten er dels en status for computational thinking (CT) i uddannelse såvel internationalt som nationalt, dels en beskrivelse af potentialet i CT; især fremhæves den vigtige tostrengede strategi som fag og i fag.

 

Læs rapporten