Michael E. Caspersen udpeget som ’special adviser’ i EU

It-vests direktør Michael E. Caspersen er pr. 1. april 2022 udpeget som særlig rådgiver inden for digital uddannelse for ledende næstformand i EU-Kommissionen Margrethe Vestager.

Som et led i EU-Kommissionens Digital Education Action Plan 2021-2027 har Margrethe Vestager til opgave at gennemføre en struktureret dialog med EU-medlemslandene om digital uddannelse og digitale færdigheder. Det er til dette arbejde, at kommissæren har ønsket at kunne trække på Michael E. Caspersens mangeårige erfaring med udvikling af uddannelse på det digitale område.

Rollen som rådgiver gælder for en 1-årig periode og kan varetages ved siden af jobbet som direktør for It-vest.

 

Læs mere om opgaven som 'special adviser'

Dansk aftryk på europæisk forslag om informatik til alle

Medio marts 2022 offentliggjorde Informatics for All-koalitionen sit Informatics Reference Framework for School for at støtte udviklingen af informatik som en fundamental disciplin for det 21. århundrede.

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, er formand for den arbejdsgruppe, der har udviklet rammeværket, der præsenteres ved et EU-arrangement i Bruxelles den 6. april 2022.

 

Læs mere om rammeværket her

Cand.it. Case Competition 2022

Cand.it.-studerendes kompetencer og erhvervslivets aktuelle udfordringer mødes endnu en gang i en eksklusiv Cand.it. Case Competition arrangeret af It-vest og de tre vestdanske universiteter.

Årets tema er informationssikkerhed, der forventes at blive et voksende arbejdsfelt for cand.it.er, og de deltagende cand.it.-studerende kommer til at arbejde med cases præsenteret af Implement og Jyske Bank.

Arrangementet finder sted 25.-26. marts, og tilmeldingen er nu åben.

 

Læs mere om Cand.it. Case Competition

Ny repræsentant for AAU i It-vests styregruppe

Louise Møller Haase, der er nyudnævnt prodekan for uddannelse ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet (AAU), er pr. 1. januar 2022 indtrådt i It-vests styregruppe som institutionsrepræsentant for AAU. Hun afløser Falk Heinrich på posten.

 

Læs præsentation af Louise Møller Haase

Ny strategi for It-vest 2022-2026

1. januar 2022 træder It-vests nye strategi, der gælder for perioden 2022-2026 i kraft.

Strategien udstikker tre kerneopgaver - hver med to fokusområder - for It-vest i 5-års-perioden:

  • Cand.it.-uddannelser på universiteterne: Udbud af attraktive og relevante cand.it.-uddannelser; Samspil mellem cand.it.-uddannelsesmiljøer og arbejdsmarkedet
  • Informatik i alle uddannelser: Informatik i almen uddannelse - som fag og i fag; Integration af informatik i universitetsuddannelser
  • Efter- og videreuddannelse: Øget samarbejde med aftagere om relevant udbud; Øget samarbejde om udbud - i Vestdanmark og nationalt
     

Læs It-vests nye strategi

Computational thinking - podcast-serie sæson 3

It-vests podcast-serie "Computational thinking - at tænke med maskiner" er tilbage i dine øregange med 3. sæson, der udkommer som adventskalender de fire søndage op mod jul 2021 - og en optaktsudsendelse 22. november.

I tredje sæson rejser vi ud i verden for at møde forskere fra Norge, Schweiz, Israel, England og USA, der arbejder med at udvikle både forskning og undervisning ved brug af computationelle metoder. Det kommer til at handle om så forskellige emner som bl.a. kræftforskning, hjælp til børn med skrivevanskeligheder, agentbaseret modellering af økosystemer og 'omvendt tyngdekraft'.

Podcast-serien er produceret af den kendte radiojournalist Anders Høeg Nissen.

 

Følg med her: Computational thinking - at tænke med maskiner

Konference om digitale modeller i videnskabelig forskning

Med computernes regnekraft og dataopsamling kan forskningen skabe helt nye resultater, som det ikke er muligt at skabe for mennesket alene.

Dette er der allerede mange samfundsvidenskabelige forskere, der udnytter, og torsdag 26. august 2021 afholdte It-vest en online konference om brugen af digitale modeller inden for samfundsvidenskab.

Her gav forskere konkrete eksempler på, hvordan de anvender for eksempel kunstig intelligens (AI), geografiske informationssystemer (GIS), maskinlæring, datascience og agentbaseret modellering til at finde svar, som det ikke tidligere har været muligt at finde.

Konferencen videregav også erfaringer med, hvordan man opbygger et interdisciplinært forskningsfællesskab.

 

Se materialer og video fra konferencen

Informationssikkerhed - ny specialisering på master i it

Fra efteråret 2021 udbyder masteruddannelsen i it ved de vestdanske universiteter en ny specialisering i informationssikkerhed.

Specialiseringen er udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet for at imødekomme det stadigt stigende behov for dygtige specialister, der kan rådgive ledelse og medarbejdere omkring informationssikkerhed i virksomheder og organisationer. 

Det kræver i høj grad, at man har styr på den tekniske it-sikkerhed, men også, at man ved, hvordan man sikrer sine informationer og arbejder systematisk med brugernes adfærd, virksomhedens processer, etik og jura med mere.
 

Gå til master i it's specialisering i informationssikkerhed

Videndeling om diversitet i uddannelser

It-vest og syv institutter på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet har de seneste to år arbejdet på at tiltrække og fastholde en bredere målgruppe af studerende. Nu er viden og erfaringer fra projektet samlet under temaet Diversitet her på It-vests hjemmeside.

Projektet udsprang af et ønske om at få flere kvindelige studerende på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser, der ligesom omtrent halvdelen af alle videregående uddannelser i Danmark har en skæv kønsfordeling.

Meget hurtigt viste det sig dog, at det interessante ikke er at skabe balance mellem kønnene. Det interessante er i det hele taget at skabe en større diversitet i studentergruppen. Der er nemlig langt flere ligheder mellem mænd og kvinder, end der er forskelle. Til gengæld er der en række normer, vaner og traditioner, der låser kulturer og strukturer fast i kendte mønstre.

Projektet har vist, at det er disse normer og kulturer, der skal arbejdes med, hvis man ønsker en mere divers studentergruppe.

Gå til temaet Diversitet

Computational Thinking - hvorfor, hvad og hvordan?

På opfordring af og med støtte fra Villum Fonden har It-vests direktør Michael E. Caspersen, i samarbejde med Ole Sejer Iversen, Mogens Nielsen, Arthur Hjorth og Line Have Musaeus, udarbejdet rapporten: Computational Thinking – hvorfor, hvad og hvordan? 

Kernen i rapporten er dels en status for computational thinking (CT) i uddannelse såvel internationalt som nationalt, dels en beskrivelse af potentialet i CT; især fremhæves den vigtige tostrengede strategi som fag og i fag.

 

Læs rapporten