Oplægsholdere på diversitetskonferencen

Konferencen Skab større diversitet i studentersammensætningen blev afholdt onsdag 24. februar 2021 via Zoom.

På denne side kan du læse om oplægsholderne. 

Vigtigheden af diversitet i studentersammensætningen på it-uddannelser

v. Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister og minister for ligestilling (S)

Peter Hummelgaard blev beskæftigelsesminister i juni 2019 og dertil minister for ligestilling 19. november 2020. Han er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2012. Interessen for lighed kommer særligt til udtryk i hans arbejde for social retfærdighed.

Mangler vi kvinder eller diversitet i tech?

v/ Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Natasha Friis Saxberg er administrerende direktør for brancheorganisationen IT-Branchen og digital vismand i Akademiet for Tekniske Videnskaber. Hun har i mere end 25 år arbejdet med innovation og teknologi i store organisationer. Endvidere sidder hun i SIRI-Kommissionen og er næstformand i Fonden for Socialt Ansvar. Hun var ikke uden grund at finde på listen over de 50 mest inspirerende kvinder i Norden i 2017.

Da "Kvinder i it" blev til "Diversitet i it"

v/ projektleder Stine Printzlau Vester, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet (AAU)

Stine Printzlau Vester er cand.mag. og har i 6 år arbejdet med en lang række kommunikationsopgaver på AAU. Hun blev ansat som projektleder for Flere Kvinder i IT, men har gennem sit arbejde fundet vejen til at ændre ikke blot projektets navn til ”Diversitet i It”, men også indholdet.

Klasser frem for hold - giver det stærkere relationer og lavere frafald?

v/ lektor Lone Borgersen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI), Syddansk Universitet

Lone Borgersen er lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Lone er semesterkoordinator for første studieår på civilingeniøruddannelsen i Software Engineering og diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi. Lone har haft en væsentlig rolle i udviklingen af uddannelserne. Pædagogisk har hun en helhedsorientering og et fokus på tværfaglighed. Hun interesserer sig især for aktiverende undervisning og aktiv læring.

DIREC og diversitet

v/ professor Mikkel Baun Kjærgaard, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI), Syddansk Universitet

Mikkel Baun Kjærgaard er professor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Mikkel er ligeledes uddannelsesleder for civilingeniøruddannelsen i Software Engineering og diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi. Mikkel arbejder dedikeret med udvikling af uddannelserne og indgår i flere tværinstitutionelle samarbejder herom bl.a. DIREC og projekt "Forandring mod øget diversitet på de teknisk -naturvidenskabelige it-uddannelser".

Samarbejdsprofilen og teams’ betydning for bred fastholdelse

v/ lektor, ph.d. Samuel Alberg Thrysøe, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Elektronik og Computerteknologi

Samuel Alberg Thrysøe har læst medicin og efterfølgende cand.scient.med. efterfulgt af ph.d. inden for numeriske simulationer af blodflow i halspulsårerne til forbedret prædiktion af stroke-risiko på MR-centret, Aarhus Universitetshospital. Han har de seneste 8 år undervist på ingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi på Aarhus Universitet inden for emner som databehandling, evidensvurdering, udvikling af medicinsk udstyr og medicinske 3D prints.

Når studerendes forudsætninger for at studere er meget forskellige

v/ professor Rolf Fagerberg, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet

Rolf Fagerberg er professor i datalogi, og hans speciale er algoritmer og datastrukturer. Udover forskning og undervisning er Rolf Fagerberg optaget af at udvikle SDU’s datalogiuddannelse og at tiltrække unge mennesker til uddannelsen. Via dette arbejde har han gennemført initiativer rettet mod de læringsmæssige udfordringer, som opstår på grund af stor variation i programmeringserfaring blandt de studerende, der starter på datalogiuddannelsen.

Identity perspectives for greater diversity in computing

v/ forsker og underviser Anne-Kathrin Peters, IT Department, Uppsala Universitet, Sverige

Anne-Kathrin Peters has a PhD in computer science with specialisation in computer science education. She is a member of the Computing Education Research Group (UpCERG) and she is the coordinator of the climate change leadership initiative at Uppsala University. Her research interests and experiences include diversity, equity, and gender in computing, sustainability education, as well as identities, norms, and values and their transformation in computing education and beyond.


Denne side er senest redigeret 2. marts 2021.