Masteruddannelser inden for it

De vestdanske universiteter udbyder tre masteruddannelser i regi af It-vest:

 • Master i it – et bredt udbud af fag for medarbejdere, der beskæftiger sig med udvikling, implementering og udnyttelse af it i private og offentlige virksomheder
 • Master i ikt og læring – for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i læreprocesser inden for uddannelse eller i private og offentlige virksomheder
 • Master i informatikundervisning – for gymnasielærere, der ønsker undervisningskompetence i faget informatik, samt for øvrige interesserede undervisere

Masteruddannelser er efter-/videreuddannelse for personer, der har en relevant uddannelse på minimum bachelorniveau og efterfølgende minimum to års relevant erhvervserfaring.

Uddannelserne er tilrettelagt efter, at deltagerne passer et fuldtidsjob ved siden af studierne.

Der er deltagerbetaling på uddannelserne.

Masteruddannelsen i it er et tilbud til it-professionelle om fleksibel, erhvervsrettet efteruddannelse på højt akademisk niveau.

Med mellem 250 og 300 studerende om året er masteruddannelsen i it i top 5 blandt masteruddannelser i Danmark målt på årsaktivitet. Uddannelsen blev i 2020 hædret med Informatics Europe's pris Best Practices in Education.

Masteruddannelsen i it henvender sig til medarbejdere i både offentlige og private virksomheder, der arbejder med

 • softwareudvikling
 • ledelse af it
 • forretningsudvikling med it
 • produkt- og serviceudvikling med it

og har lyst til ny viden og kompetencer til brug i deres daglige arbejde og professionelle karriere.

Masteruddannelsen i it er udviklet og gennemføres af universiteterne i It-vest-samarbejdet. De tre universiteter, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, bidrager hver især med deres spidskompetencer inden for it, mens It-vest står som koordinator for uddannelsen.

Uddannelsen tilbyder fag inden for tre linjer:

 • Softwarekonstruktion
 • Organisation
 • Interaktionsdesign og multimedier

samt to specialiseringer

 • It-sikkerhed
 • Informationssikkerhed

Læs om masteruddannelsen i it på www.master-it-vest.dk.

Master i ikt og læring

Masteruddannelsen i ikt og læring er web-baseret efter-/videreuddannelse for personer, der arbejder med informations- og kommunikationsteknologi (ikt) til understøttelse af læreprocesser i uddannelse og erhverv.

Uddannelsen sigter imod at uddanne:

 • undervisere, der kan integrere ikt i læreprocesser
 • planlæggere, der kan tilrettelægge implementering af ikt i uddannelser
 • uddannelsesansvarlige, der kan implementere ikt i forbindelse med udviklingen af human ressources i organisationer og virksomheder
 • softwareudviklere og designere, der kan integrere læringsaspektet i forbindelse med design og udvikling af ikt-produkter og læringsomgivelser.

Der bliver på uddannelsen arbejdet teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

Uddannelsens fire kerneområder er:

 • Ikt-baserede læreprocesser
 • Ikt og interaktionsdesign
 • Ikt og læring i organisationer
 • Ikt og didaktisk design

Hertil kommer en række valgmoduler samt projektmoduler.

Det er muligt at deltage som både deltids-, fuldtids- og enkeltmodulstuderende.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet og It-vest.

Læs om masteruddannelsen på Master i ikt og lærings hjemmeside.

Master i informatikundervisning

Masteruddannelsen i informatikundervisning henvender sig specifikt til gymnasielærere, der ønsker at opnå undervisningskompetence i faget informatik. Men den kan også være relevant for undervisere fra andre uddannelsesinstitutioner, for eksempel professionshøjskoler.

Uddannelsen er bygget op om det obligatoriske kernestof, der indgår i de faglige mindstekrav for undervisning i informatik på gymnasieniveau.

De obligatoriske kurser omfatter i alt 60 ECTS (svarende til et års fuldtidsuddannelse). Uddannelsen er tilrettelagt fleksibelt, så deltagerne kan gennemføre 10-15 ECTS pr. semester.

Det er muligt at vælge enkelte moduler på 5-10 ECTS fra uddannelsen, hvis ikke man ønsker at sammensætte fag til en hel master i informatikundervisning.

Masteruddannelsen i informatikundervisning udbydes af Aarhus Universitet i et nationalt samarbejde mellem seks danske universiteter: IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Undervisningen gennemføres som blended learning i en kombination af enkelte hele fremmødedage, virtuelle aftenmøder og rene e-læringsaktiviteter. Undervisningen er tilrettelagt ud fra forventningen om, at deltagerne har job som gymnasielærere ved siden af uddannelsen.

Læs om masteruddannelsen på Master i informatikundervisnings hjemmeside.

Gå direkte til masteruddannelsernes hjemmesider:

Master i it


Master i ikt og læring


Master i informatikundervisning


Denne side er senest redigeret 7. maj 2021.