Støtte til studieaktiviteter

Retningslinjer for ansøgning om støtte til studieaktiviteter hos It-vest

Er du it-studerende ved Syddansk Universitet, Aalborg Universitet eller Aarhus Universitet, kan du søge It-vest om økonomisk støtte til fagligt relevante aktiviteter.

It-vest støtter fortrinsvis cand.it.-studerende, men andre studerende, der læser på en it-uddannelse ved et universitet under It-vest samarbejdet, kan også komme i betragtning. Der gives udelukkende støtte til studerende, der læser vest for Storebælt.

Ansøgninger modtages og behandles løbende, og det er op til den enkelte ansøger at motivere den faglige relevans af den aktivitet, der søges støtte til. Man kan både søge som enkeltperson og som gruppe.

Støtten gives efter en vurdering af, om aktiviteten vil berige den eller de studerendes faglige udbytte og/eller indsigt i uddannelsens erhvervssigte. 

It-vest støtter dog ikke omkostninger i forbindelse med praktikophold.

Søg gerne i god tid. Der gives ikke støtte til allerede afholdte udgifter.
I særligt travle perioder kan der gå op til en måned, inden behandling af ansøgningen påbegyndes.

Eksempler på fagligt relevante aktiviteter, som har fået tildelt støtte fra It-vest: 

  • Studieophold i udlandet
  • Deltagelse i konferencer, hvor et arbejde skal præsenteres
  • Faglige arrangementer
  • Studieture, seminarer m.v.

Sådan søger du

En ansøgning skal som minimum indeholde oplysninger om:

  • Hvem der søger (navn, studie, universitet)
  • Hvad der søges til (aktivitet, tid, sted, deltagere)
  • Det faglige mål med aktiviteten
  • Ansøgt beløb og budget for aktiviteten (også information om evt. andre sponsorer)
  • Begrundet anbefaling, der støtter din ansøgning, underskrevet af en fastansat studieleder, fagkoordinator, underviser el.lign.
  • Kontaktinformation på ansøger (navn, adresse, e-mail)

Bemærk, at du ikke skal oplyse CPR-nummer, med mindre du bliver bedt om det.
Ansøgninger indeholdende CPR-nummer accepteres ikke, af hensyn til GDPR.

Hvis du søger støtte til en aktivitet, hvor der er mulighed for at markedsføre It-vests aktiviteter (f.eks. med logo på website, uddeling af brochurer el.lign.), må det meget gerne oplyses som en del af ansøgningen.

Eksempler på ansøgninger og anbefalinger

Du kan her se konkrete eksempler på udformning af ansøgninger fra it-studerende, der har modtaget støtte fra It-vest samt konkrete eksempler på anbefalinger fra flere undervisere. Alle eksempler vises i anonymiseret form. 

Eksempler på ansøgninger: 

Eksempler på anbefalinger: 

Kontaktoplysninger

Ansøgninger stiles til:
It-vest – samarbejdende universiteter, Åbogade 15, 8200 Aarhus N.

Ansøgningen sendes pr. mail til:
it-vest@it-vest.dk


Denne side er senest redigeret 11. august 2022.