Kom med til It-vest-konferencen på Comwell Bygholm Park i Horsens, hvor vi sammen markerer, at It-vest i 2024 fejrer 25-års jubilæum.

Over to dage vil du opleve et potpourri af inspirerende oplæg, workshops og tilbageblik på markante indsatser samt få mulighed for at drøfte en række særdeles aktuelle og spændende emner sammen med os. Derudover er der rig mulighed for at netværke med nye og gamle bekendte i it-vest-samarbejdet, når vi tirsdag aften er vært ved en reception og efterfølgende jubilæumsmiddag.

Program

Tirsdag den 20. august

It-vest – i går, i dag og i morgen

Kl. 14.00: Ankomst med kaffe/the

Kl. 15.00: 25 år med It-vest: Oplæg, dialog og tilbageblik på fælles indsatser

Vi fejrer jubilæet med en række korte oplæg, hvor vi blandt andet kigger på nogle af de mest markante indsatser i It-vest samarbejdet de seneste år. Der er blandt andet oplæg fra de vestdanske universiteter, dimittender og aftagere samt It-vest styregruppe og It-vest sekretariatet.  Herunder ses et foreløbigt program, hvor nærmere beskrivelser af oplæg og oplægsholdere vil komme tættere på konferencen.

Velkomst og markering af jubilæet ved direktør for It-vest Michael E. Caspersen m.fl. 

Cand.it. – Bring digital to life

Diversitet @ Tech, AAU

Pause

Computational thinking – at tænke med maskiner

Informatik/teknologiforståelse – fremtidens studerende

Masteruddannelsen i it – en humlebi til livslang læring

 

Kl. 19.15: Reception og posterudstilling med bobler og snacks

Kl. 20.00: Jubilæumsmiddag

Onsdag den 21. august

Samarbejdende universiteter

Kl. 9.00: Parallelle workshops

På dagen bliver der mulighed for at vælge mellem forskellige workshops, der alle taler ind i udviklingen af it-uddannelserne.

W1: Fremtidens it-kompetencer og indhold af cand.it.-uddannelser

Mange interesser er i spil, når cand.it.-uddannelserne løbende udvikles mht. form, indhold og kompetencemål. Workshoppen tager afsæt i otte anbefalinger til cand.it.-uddannelserne formuleret på baggrund af en interviewundersøgelse med 24 midt-og nordjyske virksomheder (primært SMV’er). Undersøgelsens formål var at undersøge kompetencematchet mellem cand.it.-dimittendernes kompetencer og erhvervslivets behov. 

På workshoppen diskuterer vi krav til fremtidens it-kompetencer hos cand.it.-dimittender sammenholdt med virksomhedernes behov.

Workshoppens facilitatorer er Mette Skov og Søren Bolvig Poulsen fra Aalborg Universitet.

W2: Teach GenAI

Generativ AI udfordrer uddannelse og eksamen på universiteterne. I regi af It-vest-samarbejdet gennemføres i 2024-2027 Teach-GAI-projektet, der er et kompetenceudviklingsforløb for undervisere på de vestdanske universiteter.

I workshoppen får deltagerne indblik i planerne for projektet og mulighed for at bidrage til kvalificering heraf. Med afsæt i et antal cases, undersøger workshoppen ligheder og forskelle i udfordringer og håndteringsstrategier. Der er særligt fokus på skalerbare modeller for kompetenceudvikling til forskellige målgrupper.

Workshoppen facilitatorer er Tina Bering Keiding og Niels Lehmann fra Aarhus Universitet.r. 

W3:  Computationelle metoder i SSH-forskning og -uddannelse

Mange humanistiske (og samfundsvidenskabelige) forskere er i færd med eller ønsker at omlægge deres forskningspraksis til en kvantitativ og datasciencebaseret tilgang. I workshoppen drøfter vi hvordan forskere, der er i gang med omlægningen (f.eks. ved at have deltaget i et Data Literacy-forløb), kan støttes i deres fortsatte udvikling.

Workshoppens facilitatorer er Kristoffer Laigaard Nielbo fra Aarhus Universitet, Rolf Lyneborg Lund fra Aalborg Universitet og Zhiru Sun fra Syddansk Universitet.

W4: Master i it – et nordisk perspektiv?

Masteruddannelsen i it har siden 2006 eksisteret som en fleksibel masteruddannelse, hvor studerende kan vælge mellem en bred portefølje af fagpakker og tage en mastergrad, hvis de ønsker det. Behovet for fleksible modeller for EVU diskuteres i mange sammenhænge nationalt og internationalt. En række nordiske aktører inden for universitetsbaseret EVU for ingeniører ønsker – med afsæt i modellen for masteruddannelsen i it (MIT) – at udvikle en nordisk model for EVU til ingeniører.

I workshoppen får deltagerne lejlighed til at drøfte, om og i givet fald hvordan det kan give mening at udbyde (dele af) MIT i et nordisk samarbejde.

Workshoppens facilitatorer er Jens Bennedsen fra Aarhus Universitet og Bettina Lundgaard fra It-vest.

W5: Rekruttering til de vestdanske universiteters it-uddannelser

Siden 2006 har It-vest i regi af Future People-samarbejdet varetaget den fælles markedsføring af de danske universiteters it-uddannelser. Øst-vest-samarbejdet har haft sin tid og er under afvikling, men det kan være aktuelt at intensivere en fælles rekruttering til de vestdanske universiteters it-uddannelser.

I workshoppen drøfter deltagerne behovet for en fælles rekrutteringsindsats, og hvordan en sådan indsats i givet fald kan udformes.

Workshoppens facilitatorer er Thomas Riisgaard Hansen og Malene Hjulmand Bundgaard fra DIREC

Kl. 11.45: Konferenceafslutning i plenum

kl. 12.30: Frokost

kl. 13.30: Afrejse

Hvis du har spørgsmål til It-vest-konferencen, kan du skrive til os her

Tid og sted

It-vest-konferencen bliver afholdt tirsdag den 20. og onsdag d. 21. august 2024 på Comwell Bygholm Park i Horsens.

Tilmelding

Alle deltagere får en personlig invitation.

Sprog

Konferencen bliver afholdt på dansk.

Fotografering

Under konferencen er der en fotograf til stede. På grund af GDPR-reglerne skal vi oplyse, at materialet kan blive brugt i sammenhæng med omtale af og som PR for konferencer afholdt af It-vest fremover. Ønsker du ikke at optræde på billeder fra konferencen, bedes du oplyse dette til fotografen på dagen.