Konference om at skabe værdi med data

På denne side kan du læse mere om oplæg og oplægsholdere ved konferencen om datadrevet ledelse.

Konferencen afholdes onsdag d. 12. oktober 2022 på Aarhus Universitet.

Oplæg og oplægsholdere

Velkomst og introduktion til konferencen

Michael E. Caspersen er direktør for It-vest – samarbejdende universiteter, adjungeret professor ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet og special adviser inden for digital uddannelse for ledende næstformand i EU-Kommissionen Margrethe Vestager. Nogle af kerneopgaverne i It-vests strategi er at støtte erhvervslivet med de rette kompetencer til it-professionelle – et arbejde, der både har fokus på fuldtidsuddannelse og efteruddannelse. Michael har siden 2004 været med til at udvikle masteruddannelsen i it.

 

Keynote, Digital offerings and use of data

Nils Fonstad is research scientist at MIT Center for Information Systems Research, Cambridge. Nils researches competitive digital innovation and how organizations are redesigning themselves to realise greater impact from a diverse portfolio of innovation efforts. Drawing on both in-depth qualitative data and survey data from hundreds of firms, he has identified what investments and innovation practices distinguish the most competitive firms. In 2010, he co-founded with CIONET the annual European CIO of the Year Awards to raise awareness of especially-accomplished digital leaders. Based in Madrid, Nils is responsible for both fostering relations with organisations from Europe and Latin America and conducting research on how firms maximise business value and minimise risks from digitisation.

 

Datadrevet ledelseskultur i Nem Forsikring

Søren Odgaard Pedersen, Økonomidirektør hos Sindico Group. Han er uddannet cand.merc.aud. fra Syddansk Universitet og har derudover en MBA fra Aarhus Universitet. Søren har arbejdet med digital transformation i flere år og har bl.a. erfaring med at rådgive og drøfte udfordringer på bestyrelses-, direktions- og ledelsesniveau.

Etik og datadrevet ledelse i Sydbank

Jacob Flohr Kristiansen er direktør for It og udvikling i Sydbank. Han er uddannet cand.mag. fra Syddansk Universitet, har læst hovedparten af en cand.merc.aud. ved CBS og har derudover en HD i finansiering (CBS) og en Master i it. Jacob har mangeårig erfaring fra den finansielle sektor, hvor han har drevet digital transformation, herunder har han bl.a. arbejdet med direktion og bestyrelse om de svære etiske beslutninger, der ligger bag brug af – og fravalg i forbindelse med brug af – data.

Ledelse af den digitale transformation

Henrik Amsinck er CIO og bestyrelsesmedlem i bl.a. DSB. Han er cand. oecon. fra Aarhus Universitet og har derudover efteruddannet sig ved bl.a. INSEAD. Som CIO og bestyrelsesmedlem har Henrik arbejdet med digital transformation i stor skala i mange år. I dette oplæg vil han dele sine erfaringer fra de digitale iterationer i LEGO koncernen, der de seneste år er blevet accelereret med betydelige investeringer. 

 

Brug af data i Danmarks Idrætsforbund

Frans Hammer, næstformand i Danmarks Idrætsforbund og i Danmarks Olympiske Komité. Til daglig arbejder Frans som Advisory Director i KMD, hvor han bl.a. beskæftiger sig med data i idrætssektoren, og han er også forfatter til bogen: Svøm Sikkert i et hav af data.
Med 2 millioner medlemmer og 9000 foreninger er Danmarks Idrætsforbund (DIF) en af landets største interesseorganisationer. De seneste år har DIF igangsat et større digitaliseringsprojekt, som handler om at få bedre og flere data på medlemmerne, så der hele tiden kan tilbydes relevante tilbud til dem.  

 

Digitale lederkompetencer

Andrea Carugati er professor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS. Andrea har de seneste år, sammen med lektor Camilla Kølsen, undersøgt erhvervslivets behov for digitale lederkompetencer. Andrea underviser bl.a. på masteruddannelsen i it.

 

Vidensinformeret ledelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

Line Aaboe Sørensen er kontorchef for Ledelsesinformation (Business Intelligence) i Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Hun er cand.it. fra Aarhus Universitet og har de seneste år også brugt kræfter på ledelsesuddannelse. Line har erfaring med muligheder og udfordringer i anvendelsen af data og vidensinformeret ledelse fra den offentlige sektor samt det private erhvervsliv med særlig interesse for koblingen mellem data og adfærd.

 

Keynote, Brug af samfundsdata

Anders Koed Madsen er ph.d. og lektor ved Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring. Anders er tilknyttet Teknoantropologisk Laboratorium og har de sidste ti år arbejdet med integrationen af nye former for data i organisationer og videnskabeligt arbejde. I øjeblikket samarbejder han med GEHL arkitekter om at bruge digitale spor til at forstå byers menneskelige dynamikker. Anders er bl.a. gæsteforelæser på Harvard University og underviser på masteruddannelsen i it.

 

Anders Kristian Munk, lektor ved Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring, og leder af Teknoantropologisk Laboratorium. Anders er cand.mag. i europæisk etnologi fra Københavns Universitet og ph.d. i geografi fra University of Oxford. Anders forsker og underviser i brugen af maskinlæring og store mængder ustruktureret data til kulturvidenskabelige undersøgelser. Han er desuden medforfatter til en dansksproget tekstbog om digitale metoder samt underviser på masteruddannelsen i it.


Denne side er senest redigeret 13. juni 2022.