Undervisning med ABM og elevers læring

Dette webinar er afviklet. 

På webinaret vil Line Have Musaeus præsentere forskningsresultater fra undersøgelser af, hvad gymnasieelever får ud af at arbejde med agentbaserede modeller i biologiundervisningen. Resultaterne viser, at der er effekter hos eleverne både i forhold til læring af faget biologi og til at lære computationel tænkning (CT).

Der vil være tid til både spørgsmål og til en debat af mulighederne for at integrere CT med eksisterende fag efter oplægget.

Oplægsholder

Line Have Musaeus har været forskningsleder på projektet om Computational Thinking i Matematik, Naturfag og Samfundsfag. Hun har en Ph.d. i computational thinking og ’computing education’, har været gymnasielærer i 15 år og er nu ansat på Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet. Line arbejder bl.a. med udvikling af materialer og værktøjer til brug i gymnasieundervisning om informatik og CT.

Slides fra webinaret

Dato

1. februar 2024 kl. 15:30-16:30.

Zoom-link til mødet

1-2 dage inden webinarets afholdelse vil du få tilsendt et Zoom-link til den mail, du har tilmeldt dig med. 

Målgruppe og key takeaways

Forskning tyder på, at integrationen af computationel tænkning (CT) i eksisterende fag ikke er en ’nulsums-problematik’, hvor tiden til at integrere CT tages fra undervisningen i fagene – tværtimod ser det ud til, at der er en synergieffekt af at integrere CT ind i andre fag. Pointerne fra oplægget vil være specielt relevante for undervisere, men også andre interesserede i debatten om, hvorvidt og hvordan vi kan integrere CT, informatik og teknologiforståelse i vores uddannelsessystem.

Sprog

Dansk

Kontaktperson

Har du spørgsmål til webinaret, er du velkommen til at kontakte It-vests relationschef Thomas Hvergel Jensen på tlf. 3059 5768 eller på thj@it-vest.dk 

Relaterede aktiviteter