Gentænk skolen – ikke bare eksamen

Dette webinar er afviklet. 

Anbefalingerne fra "Ekspertgruppen om ChatGPT og prøver" er blevet offentliggjort, og de indeholder nye bud på ikke bare eksamen, men også undervisning og skole i et større perspektiv. På webinaret vil gruppens formand Birgitte Vedersø gennemgå baggrunden for de 4 nye anbefalinger og lægge op til diskussion af både anbefalinger og øvrige perspektiver, som anbefalingerne rejser.

Oplægsholder

Birgitte Vedersø er formand for Ekspertgruppen om ChatGPT og prøver, som blev nedsat i foråret 2023.

Hun har en baggrund som gymnasierektor, formand for Danske Gymnasier og bestyrelsesmedlem på bl.a. KU og er nu selvstændig rådgiver og konsulent hos Vedersoe.co, der arbejder tæt samen med Mobilize Strategy Consulting.

Målgruppen og key takeaways

Målgruppen for webinaret er undervisere og ledere i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser.

Key takeaways:

  • Generativ kunstig intelligens skal inddrages i undervisningen, når det skaber faglig merværdi for elevernes læring
  • Eksamen i fremtiden skal være både med og uden hjælpemidler, herunder generativ kunstig intelligens
  • Eksamensformer bør fremover justeres løbende
  • Kunstig intelligens i uddannelse kalder på nytænkning af ikke bare eksamen, men også karaktergivning, læreplaner, antallet af prøver m.m.

Slides fra webinaret

Dato

Webinaret vil foregå mandag 13. maj 2024, kl. 15:30-16:30.

Sprog

Dansk

Relaterede aktiviteter