AI-forordningen: Indhold, krav og konsekvenser for uddannelsessystemet

Dette webinar er afviklet. 

Hvad betyder AI-forordningen for brugen af f.eks. generativ AI i undervisningen? Hvilke teknologier er reguleret, hvad skal vi være opmærksomme på i uddannelsessektoren, og hvordan udmøntes reguleringen?

Det forventes at AI-forordningen underskrives omkring årsskiftet 2023-24. Der er dog en 2-3-årig overgangsperiode inden forordningen træder i kraft - præcis som da persondataforordningen blev indført.

AI-forordningen rejser nogle afgørende spørgsmål om, hvordan reguleringen af kunstig intelligens vil forme uddannelsessystemet i fremtiden. I dette oplæg vil vi udforske AI-forordningen med særlig opmærksomhed på de potentielle muligheder og konsekvenser, for undervisning og læring. Vi gennemgår ligeledes en række eksempler fra undervisningsverdenen, hvor AI-forordningen vil komme ind og påvirke mulighederne for at bruge kunstig intelligens.

Oplægsholdere

Per Størup Lauridsen og Claus Scheuer-Larsen driver hjemmesiden viden.ai, hvor de arbejder med at formidle viden om kunstig intelligens og undervisning.

Slides fra webinaret

Dato

26. oktober 2023 kl. 16-17.

Målgruppe

Undervisere, ledere, DPO’er, forskere og andre interesserede fra alle uddannelsesniveauer.

Sprog

Dansk

Videooptagelse

Ved tilmelding gives samtykke til, at webinaret optages og efterfølgende deles under it-vest.dk.

Relaterede aktiviteter