SMK Connect – når digitale ressourcer og dialogisk undervisningspraksis mødes

Dette webinar er afviklet. 

Hvordan kan man anvende museernes digitaliserede billeder og data om vores kulturarv i undervisningen af børn og unge? Og hvordan kan museerne bidrage til at udvikle kritiske, kreative og medskabende elever? Den 31. oktober vil museumsinspektør Merete Sanderhoff og undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten Nana Bernhardt præsentere deres arbejde med undervisningsplatformen SMK Connect, som tager afsæt i den tilgængelige og digitaliserede kulturarv på SMK - Statens Museum for Kunst. De vil fortælle om, hvordan de arbejder med at fremme brugen af samlingens åbne data ved at udvikle og understøtte en dialogbaseret undervisningspraksis, hvor digital teknologi, kunst og kunsthistorie bringes i spil.

Oplægget efterfølges af spørgsmålsrunde og en fælles diskussion med deltagerne.

Både oplæg og diskussion foregår på dansk.

Webinaret er arrangeret af Anja Emilie Madsen (CFU – Center for Undervisningsmidler), Chris Askholt Hammeken (Gammel Hellerup Gymnasium) og Lisbet Tarp (Aarhus Universitet).

Oplægsholdere

Merete Sanderhoff arbejder på SMK – Statens Museum for Kunst som inspektør og seniorrådgiver inden for digital museumspraksis. Åbne data og kreativ genbrug af digital kulturarv er en kerne i hendes arbejde, og hun har siden 2011 drevet konferencen Sharing is Caring, der sætter emnet på den internationale kulturarvssektors dagsorden. Hun har været med til at udvikle SMK's digitale infrastruktur for aktiv brug af samlingen og er medlem af museets digitale styregruppe.

Som en del af sit virke er hun engageret i udviklingen af europæisk kulturarvspolitik. Hun har blandt andet været formand for Europeana Network Association (2017-18), været rådgiver i EU-Kommissionens Digital Cultural Heritage & Europeana Expert Group (2019-20) og sidder nu i Europeana Foundations bestyrelse.

Merete er mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet i 2005.

Nana Bernhardt er ansvarlig for udvikling og daglig drift af undervisning for grundskoler, ungdoms-og voksenuddannelser på SMK – Statens Museum for Kunst og ansat i Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer og har tidligere siddet i lignende stillinger i Nikolaj Kunsthal og på Thorvaldsens Museum. Hun er medforfatter på bogen Dialogbaseret undervisning. Kunstmuseet som læringsrum og har afholdt flere kurser om dialogisk undervisningspraksis og kulturel medborgerskab. Derudover har hun arrangeret børneudstillinger og været del af holdet bag den nuværende samlingsophængning på SMK altid med børn og unge og undervisning i fokus.

Nana Bernhardt er mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og Écoles des Hautes Études, Paris.

Slides fra webinaret

Dato

31. oktober 2023 kl. 15:00-16:30

Zoom-link til mødet

1-2 dage inden webinarets afholdelse vil du få tilsendt et Zoom-link til den mail, du har tilmeldt dig med. 

Målgruppe

  • Undervisere tilknyttet billedkunst- og designundervisning, håndværk og design, visuel IT.
  • Undervisere som samarbejder tværfagligt med visuelle, praktiske fagundervisere.
  • Undervisere med kulturarvsdimension i undervisningen.
  • Konsulenter tilknyttet folkeskole og gymnasium
  • Undervisere som arbejder med en IT-dimension generelt i undervisningen på tværs af fag.
  • Andre interesserede fra alle uddannelsesniveauer

Sprog

Dansk

Kontaktperson

Har du spørgsmål til webinaret, er du velkommen til at kontakte It-vests relationschef Thomas Hvergel Jensen på tlf. 3059 5768 eller på thj@it-vest.dk 

Relaterede aktiviteter