Agentbaserede modeller til matematik-, fysik- og kemiundervisningen – eksempler fra et udviklingsprojekt

Dette webinar er afviklet. 

Webinaret starter med et oplæg af Jonas Ørbæk Hansen, der vil vise konkrete eksempler på, hvordan agentbaserede modeller kan inddrages i matematik-, fysik- og kemiundervisningen. Mere bestemt vil oplægget vise eksempler på undervisningsaktiviteter udviklet og afprøvet af gymnasielærere i projektet ”Computational Thinking i Matematik, Naturfag og Samfundsfag”, der blev afholdt i et samarbejde mellem Center for Computational Thinking and Design (CCTD) ved Aarhus Universitet og Danske Science Gymnasier (DASG). Jonas vil komme ind på nogle af de principper og didaktiske tilgange, som underviserne har anvendt i udviklingen af ABM-forløbene og nogle af de oplevelser, underviserne har haft med eleverne. Programmet NetLogo er blevet anvendt til de agentbaseret modeller.

Efter oplægget vil der være spørgsmål/diskussion, og endeligt vil webinaret slutte af med en netværksdel, som vil kredse om spørgsmålet: hvordan kan vi bruge og arbejde videre med denne SIG-ABM-gruppe?

Oplægsholder

Jonas Ørbæk Hansen underviser i fysik og kemi ved Silkeborg Gymnasium. Han har i årene 2019-2022 været projektleder på efteruddannelsesprojektetet ”Computational Thinking i Matematik, Naturfag og Samfundsfag”, der blev gennemført af Center for Computational Thinking og Design, Aarhus Universitet, og Danske Science Gymnasier. I projektet udviklede gymnasielærere i matematik, naturvidenskabelige fag og samfundsfag forløb med agentbaseret modellering og afprøvede dem i deres klasser.

Slides fra webinaret

Dato

7. december 2023 kl. 15:30-16:30.

Zoom-link til mødet

1-2 dage inden webinarets afholdelse vil du få tilsendt et Zoom-link til den mail, du har tilmeldt dig med. 

Målgruppe

Undervisere i naturvidenskabelige fag i gymnasiet og andre interesserede.

Sprog

Dansk

Kontaktperson

Har du spørgsmål til webinaret, er du velkommen til at kontakte It-vests relationschef Thomas Hvergel Jensen på tlf.: 3059 5768 eller på thj@it-vest.dk 

Relaterede aktiviteter