Ekspertgruppen om ChatGPT og prøver: Foreløbige anbefalinger og det videre arbejde

Formand for Ekspertgruppen Birgitte Vedersø vil i dette webinar fremlægge gruppens nyligt udkomne anbefalinger og baggrunden herfor og lægger desuden op til dialog med deltagerne om gruppens videre arbejde hen imod endelige anbefalinger til undervisningsministeren om brugen af generativ kunstig intelligens i skolen og konsekvenserne for både undervisning og eksamen.

Oplægsholder

Birgitte Vedersø er formand for Ekspertgruppen om ChatGPT og prøver, som blev nedsat i foråret.

Hun har en baggrund som gymnasierektor, formand for Danske Gymnasier og bestyrelsesmedlem på bl.a. KU og er nu selvstændig rådgiver og konsulent hos Vedersoe.co, der arbejder tæt samen med Mobilize Strategy Consulting.

Målgruppen og key takeaways

Målgruppen for webinaret er undervisere og ledere i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og voksenuddannelserne.

Key takeaways:

  • Ekspertgruppen anbefaler, at arbejdet med generative sprogmodeller igangsættes lokalt i de faglige miljøer allerede nu.
  • Digital teknologiforståelse bør indføres i hele uddannelseskæden, og lærerne bør efteruddannes heri hurtigst muligt.

Dato

OBS: Ny dato. Webinaret er rykket til 12. december kl. 15:00-16:00.

Den oprindelige dato var 21. november. 

Tilmelding

Zoom-link til mødet

1-2 dage inden webinarets afholdelse vil du få tilsendt et Zoom-link til den mail, du har tilmeldt dig med. 

Sprog

Dansk

Kontaktperson

Har du spørgsmål til webinaret, er du velkommen til at kontakte It-vests relationschef Thomas Hvergel Jensen på tlf. 3059 5768 eller på thj@it-vest.dk 

Relaterede aktiviteter