Dansk aftryk på europæisk forslag om informatik til alle

Nyhed fra It-vest, 17. marts 2022

Informatik er en ny disciplin, der er på vej ind i uddannelsessystemet på alle niveauer i alle lande. Nu har den europæiske koalition Informatics for All præsenteret et rammeværk med anbefalinger til, hvad børn og unge i Europa som minimum bør undervises i inden for informatik.

Rammeværket er udarbejdet som en hjælp til både beslutningstagere og curriculumdesignere, der gennem rammeværket kan få inspiration til at udvikle informatik som et fundamentalt skolefag til både grundskole og ungdomsuddannelser.

Ifølge rammeværket bør faget indeholde kerneemnerne data, algoritmer, programmering, computersystemer, netværk, interaktion, design, kreativitet, modellering, sikkerhed og myndiggørelse (empowerment) – alle emner som allerede indgår i forsøgsfaget teknologiforståelse i grundskolen og informatik i ungdomsuddannelserne.

EU-kommissionen offentliggjorde i september 2020 "Digital Education Action Plan 2021-2027, der bl.a. har fokus på "inclusive high-quality computing education (informatics) at all levels of education".  I den forbindelse har EU-kommissionen bl.a. som mål: "[to] reach an agreement on a coherent vision and shared terminology related to providing high-quality computing/IT education to all students in Europe".

Rammeværket, der er et forslag til en sådan "coherent vision and shared terminology", præsenteres ved et EU-arrangement i Bruxelles den 6. april 2022.

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, er formand for den arbejdsgruppe, der har udviklet rammeværket.

Se Informatics for All’s hjemmeside om rammeværket.