It skal også udvikles af kvinder

Digitaliseringen breder sig ud i alle grene af samfundet, men det er i høj grad mændene, der udvikler de digitale løsninger. På en netop afholdt konference har centrale aktører på området diskuteret og delt erfaringer under overskriften: Fremtiden er digital – hvordan får vi pigerne med til at skabe den?

Pressemeddelelse fra It-vest, 27. februar 2018

”Pigerne undervurderer typisk deres egne evner inden for it. Der er en opfattelse af, at it mest er noget for drenge. Flere kvinder inden for it vil automatisk give bedre produkter, fordi pigerne, ligesom drengene, også er brugere af teknologien. Arbejdsmarkedet har brug for, at alle talenter kommer i spil.”

Sådan indledte ligestillingsminister Karen Ellemann sin tale på konferencen, hvor der var bred enighed om, at flere unge skal tilegne sig skaberkompetencer, hvis Danmark skal undgå at halte bagefter på den digitale front. Regeringen har tidligere beregnet, at der i Danmark i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister.

Teknologi på skoleskemaet

Undervisningsminister Merete Riisager var også på talerstolen på den velbesøgte konference:

”Har man et basalt kendskab til kodning og programmering, er man langt bedre rustet til at begå sig i et mere og mere digitalt samfund. Vi skal derfor have flere piger til at interessere sig for it fra folkeskoleniveau.”

Undervisningsministeriet har for nylig offentliggjort en handlingsplan for teknologi i undervisningen, som har fokus på, hvordan børn, unge og voksne får styrket deres teknologiforståelse. Det er Merete Riisagers vision, at teknologiforståelse skal være obligatorisk i folkeskolen. Der skal derfor nu afprøves forskellige modeller for, hvordan det kan styrkes i den obligatoriske undervisning, herunder som fag og integreret i fag.

Fokus på processen

Antropolog Rachel Smith fra Aarhus Universitet har undersøgt pigers engagement og interesser i arbejdet med digital fabrikation og design i folkeskolen. På konferencen fortalte hun blandt andet:

”Skal man motivere folkeskolens piger, skal fokus ikke være på selve teknologien, men hvordan man via teknologien løser et relevant problem. Fokus skal ligge på samarbejdet, det eksperimenterende og det kreative.”

IT-Universitetet har knækket koden

I de seneste ti år er optaget af kvinder på universiteternes it-uddannelser ligget næsten uændret på 27 procent. På de tekniske it-uddannelser, som uddanner unge til at blive skabere af it-løsningerne, udgør kvinderne i dag dog blot 16 procent.

Flere af landets universiteter arbejder derfor bevidst på at tiltrække flere kvinder til de tekniske it-uddannelser. På IT-Universitetet i København er det lykkedes at øge andelen af kvinder til 22 procent af de optagne på bacheloruddannelsen i softwareudvikling.

”Når vi vælger at arbejde på at uddanne flere kvindelige softwareudviklere, så handler det blandt andet om ligestilling mellem kønnene. Når softwareudvikling ændrer både mænd og kvinders fremtid, så bør begge køn også være med til at beslutte i detaljer, hvad denne fælles digitale fremtid bliver”, sagde IT-Universitetets rektor Mads Tofte på konferencen.

Konferencen sluttede med en workshop, hvor deltagerne diskuterede barrierer og muligheder for at få flere piger til at engagere sig i den digitale fremtid. Lige fra forældrenes rolle over dagtilbud, folkeskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og til erhvervslivet.

Arrangørerne bag konferencen, Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet, Ligestillingsministeriet og It-vest, vil arbejde videre for at bringe debatten fra konferencen fra idé til virkelighed.

Fakta

  • Konferencen Fremtiden er digital – Hvordan får vi pigerne med til at skabe den? foregik 26. februar på Nationalmuseet i København.
  • Konferencen var arrangeret af Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet, Ligestillingsministeriet og It-vest, der er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.
  • Der var 125 personer tilmeldt konferencen, herunder repræsentanter fra universiteterne, gymnasier, folkeskoler, kommuner, regioner, fonde, ministerielle styrelser, private virksomheder og organisationer.
  • Se artikel fra Styrelsen for It og Læring: Nedbrydning af kønsstereotyper skal få pigerne med på den teknologiske udvikling - incl. noter og præsentationer fra konferencen.