It-vests direktør får central rolle i storstilet forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen

Nyhed fra It-vest, 26. januar 2018

Nu skal danske skolebørn lære at forstå og være kreative med den digitale teknologi. Undervisningsministeren har besluttet at igangsætte et forsøg, der skal gøre teknologiforståelse obligatorisk på alle klassetrin i folkeskolen. 

Forsøget skal løbe over tre år og omfatte 40-50 skoler. Det er planen at afprøve, om Teknologiforståelse bør være et selvstændigt fag på alle klassetrin, om teknologiforståelse bør integreres i allerede eksisterende fag, eller om det bør være en kombination af integration på de yngste klassetrin og selvstændigt fag på de ældre klassetrin.

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, er sammen med professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, udpeget til at stå i spidsen for den rådgivende ekspertskrivegruppe, som undervisningsministeren nedsætter i forbindelse med forsøget. Gruppen skal blandt andet udarbejde kompetencemål, læseplaner m.v. for teknologiforståelse som et almendannende, kreativt og skabende fag inden for alle tre forsøgsmodeller og komme med forslag til en model for kompetenceudvikling af lærere.

Læs ministeriets nyhed om forsøget:
Undervisningsministeren vil gøre teknologiforståelse obligatorisk i folkeskolen