It-vests direktør og AU-forsker hædres for at være frontløbere på teknologiforståelse i uddannelsessystemet

Nyhed fra It-vest, 7. december 2023

It-vests direktør Michael E. Caspersen har netop, sammen med professor Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet, modtaget prisen for årets digitale samfunds-impact.

Baggrunden for prisen er at hædre et initiativ, en organisation eller en virksomhed, som har gjort en særlig indsats for at give et bredt udsnit af befolkningen mulighed for at løfte sine digitale kompetencer. Bag prisen står branchefællesskaberne DI Digital og Digital Dogme, og det er første gang, at den uddeles.

I indstillingen lagde dommerpanelet vægt på, at Michael E. Caspersen og Ole Sejer Iversen begge er 'prominente skikkelser i Danmark inden for teknologiforståelse, informatik og computationel tænkning' og gennem deres arbejde har haft en dybdegående indflydelse på integrationen af en almen it-faglighed i det danske uddannelsessystem.

I forbindelse med prisoverraskelsen udtaler Michael E. Caspersen:

”Det er en meget stor ære at modtage denne pris, der tilhører alle de mange personer og organisationer, som i et stærkere og stærkere fællesskab kæmper for at give danske børn og unge dybe digitale kompetencer i almen uddannelse. It er en teknologi, der strækker vores kognitive formåen og dermed ulig nogen anden teknologi, menneskeheden har frembragt. Vi er endnu ikke i nærheden af at kunne begribe de muligheder og risici, det medfører. Men en ting er sikkert: hvis ikke alle børn og unge lærer det digitale sprog, vil det skabe en ekstrem ulighed, som vil afskære "analfabeterne" fra at kunne agere på lige fod i samfundet. Faren er dumme mennesker, ikke kloge robotter”.

Dommerpanelet begrunder blandt andet valget af Michael E. Caspersen og Ole Sejer Iversen således:

Både Ole Sejer Iversen og Michael E. Caspersen har haft stor indflydelse på integrationen af teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem, især i folkeskolen. De har arbejdet intensivt med at integrere og udvikle teknologiforståelse og informatik gennem en række initiativer og forskningsprojekter på tværs af grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Deres arbejde har været drivende for udviklingen af den særlige danske tilgang til fagligheden, der kombinerer konkrete bruger-, analyse-, design- og konstruktionsfærdigheder i én faglighed og således omfatter såvel et teknisk som et humant/socialt perspektiv på fagligheden.

Den danske model har høstet stor international anerkendelse, den har inspireret internationale anbefalinger, og tilgangen har haft stor betydning for EU-Kommissionens analyser og anbefalinger til medlemslandene. Når regeringen nu har besluttet, at teknologiforståelse er en særskilt faglighed i den danske grundskole, så har Michael E. Caspersen og Ole Sejer Iversens arbejde afgørende betydning for, at der skabes et fælles og fagligt begrebsapparat for, hvad denne nye faglighed indebærer.

Til daglig er Ole Sejer Iversen leder af Center for Computational Thinking and Design ved Aarhus Universitet samt af det nationale Videnscenter for digital teknologiforståelse.

Nyheden er baseret på en pressemeddelelse fra Digital Dogme, 06.12.2023.